Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla

Lokakuun lopulla, 24.-30.10.2016, vietetään jälleen kansainvälistä Open Access -viikkoa, nyt jo yhdeksättä kertaa. Open Access -viikon tavoitteena on globaalisti edistää tiedon avoimuutta ja nostaa esiin avoimuuden hyötyjä. Viikon aikana järjestetään teemaan liittyviä tapahtumia – seminaareja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia – joissa on mahdollista jakaa tietoa aihepiiristä sekä siihen liittyvistä palveluista. Tämän vuoden teema Open in Action tähtää avoimen saatavuuden toteuttamiseen käytännön toimin eikä pelkästään strategiatasolla.

Kansainvälisen Oopen Access -viikon sivustolta voi hakea tietoa kulloisenkin vuoden erityisteemasta sekä eri maissa järjestettävistä tapahtumista. Portaalista löytyy myös eri maiden avoimen tieteen työryhmiä sekä aiheeseen liittyviä blogeja ja keskusteluja. Lisäksi portaalin kautta on ladattavissa kuvia, videoita ja muita materiaaleja, joita voi vapaasti käyttää avoimen tieteen edistämiseen.

Kirjasto aktiivinen tapahtumien järjestäjä

Helsingin yliopiston kirjasto on järjestänyt tapahtumia Open Access -viikolla vuodesta 2012 alkaen. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin juuri avatussa Kaisa-talossa ja sen teemoina olivat opinnäytteiden avoin tallennus julkaisuarkistoon ja tuolloin ajankohtaiset digitointi- ja portaalihankkeet, esimerkiksi BHL-Europe.

Vuonna 2013 kirjaston työryhmä järjesti Open Access -viikolla seminaarin Viikin kampuksella otsikolla Open Access! Eteneekö tieteen tulosten avoin saatavuus? Seminaarin esityksissä kuultiin esimerkiksi toimittajan ja julkaisijan näkökulma avoimeen julkaisemiseen sekä katsaus EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman avoimen tieteen linjauksista. Lisäksi julkistettiin kirjaston kokoama wiki-sivu kotimaisten kustantajien linjauksista rinnakkaistallennukseen.

Vuonna 2014 kirjasto suunnitteli ja organisoi kansainvälisen seminaarin Open Science – Impact and Research Funding, joka pidettiin Biomedicumissa, Meilahdessa. Seminaarin puheenvuoroissa käsiteltiin mm. altmetriikkaa ja julkaisujen näkyvyyttä sekä avoimen julkaisemisen trendejä. Tilaisuuden lopuksi oli vapaamuotoinen Open Bar, jossa heitettiin ilmaan idea vuorovaikutteisesta työpajasta seuraavalle vuodelle.

Juha Kere esiintymässä vuonna 2014 Open Access -viikolla Biomedicumissa järjestetyssä seminaarissa.

Viime vuonna kirjaston Open Access -tiimi toteuttikin monimuotoisen, avoimen tieteen teemoja käsittelevän kansainvälisen tapahtuman otsikolla Open Science Workshop. Minerva-torilla järjestettyyn tapahtumaan sisältyi aamupäivän seminaariosuus ja iltapäivällä pidetyt työpajat. Aamupäivällä kuultiin esityksiä avoimen tieteen palveluista ja niiden kehityksestä niin Suomessa kuin EU-alueella. Työpajoissa keskusteltiin ja jaettiin tietoa mm. rinnakkaistallennuksesta ja datanhallintasuunnitelman laatimisesta. Tilaisuuden järjestämiseen saatiin rahoitusta FOSTER-hankkeelta.

Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun vuonna 2015 Minerva-torilla järjestetyssä tapahtumassa.

Tänä vuonna kirjasto on Open Access -viikon kuluessa mukana useissa pienemmissä tapahtumissa Helsingin yliopiston eri kampuksilla. Kirjasto toteuttaa Open Access Cafe -tilaisuuksia kaikilla yliopiston kampuksilla. Nämä tilaisuudet tarjoavat kiinnostuneille mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun tai kysymysten esittämiseen avoimen tieteen palveluista. Lisäksi kirjasto järjestää työpajan, jossa opastetaan datanhallinnan suunnitelman tekemistä DMPTuuli -työkalun avulla. Kirjasto on myös mukana ATT-hankkeen ja HY:n toteuttamassa avoimen tieteen koulutuksessa Openness in Education and Research.

Tarkempaa tietoa Open Access -viikon 2016 tapahtumista löydät tästä oppaasta.

Teksti
Mika Holopainen
tietoasiantuntija
Kimmo Koskinen
kehityspäällikkö

Valokuvat
Jussi Männistö
tietoasiantuntija