Avoin tiede opetuksessa? Jaa oma kokemuksesi!

Helsingin yliopiston kirjasto järjestää avoimen tieteen kansainvälisen OA Week -teemaviikon tapahtumia 23.–27. lokakuuta Helsingissä. Osana viikkoa haluamme nostaa esiin myös avoimen tieteen opetuksen näkökulmaa.

Avoin tiede opetuksessa on vielä varsin uusi asia monille opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Varmaa on, että avoimen tieteen merkitys yliopiston strategisena kehittämiskohteena korostaa sen asemaa Helsingin yliopistossa lähivuosina. Siksi myös yliopisto-opettajien on tärkeää jakaa hyviä kokemuksiaan, käytänteitään ja ideoita siitä, miten avoin tiede on ollut opetuksessa esillä – tai miten sen mahdollisuuksia voisi opetuksessa hyödyntää. Opettajien tueksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi Helsingin yliopiston kirjasto lanseeraa #OAhaaste-kampanjan. Kampanja jatkuu lokakuun loppuun asti.

#OAhaaste-kampanjaan osallistuminen on helppoa: Jaa oma kokemuksesi tai ajatuksesi avoimen tieteen opetuksesta muiden yliopistolaisten kanssa ja haasta kollegat (opettajat, opiskelijat tai tutkijat) mukaan! Osallistua voi vaikka heti ja haluamallaan tavalla.

Jaa kokemuksesi Twitterissä hashtagilla #OAhaaste, ja haasta kollegat mukaan!


Voit myös kirjoittaa ajatuksiasia tämän blogimerkinnän kommenttikenttään tai osallistua sähköpostitse (juuso.ala-kyyny@helsinki.fi), jolloin näkemyksesi voidaan jakaa kirjaston some-kanavien kautta.

Osallistumisen tapa on vapaa ja tyyli yksilöllinen, mutta hyöty on yhteinen. Kirjasto tekee yliopistolaisten kokemuksista ja ajatuksista yhteenvedon avoimen tieteen palveluiden parantamiseksi.

Jos avoin tiede on aiheena uusi tai herättää kysymyksiä, kannattaa tulla kuulemaan asiasta enemmän maanantaina 23.10. klo 13–14.30 Avoimen tieteen iltapäivä -keskustelutilaisuuteen. Aiheeseen voi tutustua myös Peda-forum-päivien Open Science -työpajaan tehdyn lyhyen johdatuksen avulla. Ja kirjastosta voi aina kysyä lisätietoja! Orientoituminen asiaan kannattaa, sillä avoimen tieteen asemaa Helsingin yliopistossa annettavassa opetuksessa on linjattu rehtorin asettaman Digitaalisen julkaisemisen periaatteet -työryhmän raportissa 5.6.2017:

“Yliopisto huolehtii siitä, että opiskelijat yliopiston ja tiedeyhteisön jäseninä ymmärtävät avoimen tieteen merkityksen ja toimivat avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti heti opiskelun alkuvaiheista lähtien. Avoimuus edellyttää toimintakulttuurin muutosta. Toimenpide-esitys: Koulutusohjelmat ja kirjasto ottavat yhteistyössä huomioon avoimen tieteen kandi- ja maisteritutkintojen koulutussisällöissä. Kirjasto edistää avoimen tieteen tiedonhallinnan koulutus-, neuvonta- ja konsultointipalveluita tohtorikoululuille.”

#OAhaaste on heitetty!

Haluatko julkaisusi avoimesti saataville? Varaa opastus nyt

Helsingin yliopiston tutkijoilla on vielä vuoden 2016 loppuun asti mahdollisuus tilata henkilö- tai pienryhmäkohtaista neuvontaa artikkelien avoimessa rinnakkaistallentamisessa TUHAT-julkaisurekisteriin. Tuhatista tiedot siirtyvät edelleen yliopiston digiarkisto Heldaan.

Tapaamisessa voidaan käsitellä myös muita avoimen julkaisemisen kysymyksiä, kuten rahoittajien avoimen julkaisemisen vaatimusten täyttämistä tai erilaisia tapoja julkaista avoimesti.

Kerro tarkemmat toiveesi tapaamisen sisällöstä, ajankohdasta ja paikasta tilauslomakkeella.

Tapaaminen voidaan järjestää vielä tammikuun 2017 aikana. Olemme sinuun yhteydessä tarkemman ajankohdan sopimiseksi.

collaborate Lisätietoja rinnakkaistallentamisesta ja avoimesta julkaisemisesta löydät Tutkijan Open Access -oppaasta.

Kotimaista tietokirjallisuutta avoimena verkkoon

Helsingin yliopiston kirjaston ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran yhteistyöhanke Aleksandria-konsortio toteutuu. Osallistumalla hankkeeseen Helsingin yliopiston kirjasto on mukana luomassa tulevaisuutta, jossa kaikilla on mahdollisuus lukea korkeatasoista suomalaista tiedekirjallisuutta avoimesti verkossa.

Konsortiossa kokeillaan tiede- ja kurssikirjallisuudelle uudenlaista hankintatapaa. Mukana olevat kirjastot maksavat yksittäisen kirjan ostamisen sijaan julkaisumaksun. Julkaisumaksua vastaan SKS julkaisee kymmenen kirjaa avoimena verkossa.

Pilotissa julkaistavissa kirjoissa Helsingin yliopiston kurssikirjoista on mukana muun muassa M.A. Castrénin Luentoja suomalaisesta mytologiasta, joka on merkittävä teos suomalaisen uskontotieteen ja kielitieteen historiassa. Jaakko Olavi Antilan Kansankirkko ristipaineessa, puolestaan tarkastelee kirkolliskokouksen roolia ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

sks_kirjat

Pilottivaiheessa SKS:n avoimessa kirjapaketissa ovat teokset:

  • Jukka Mikkonen ja Antti Salminen (toim.): Monimutkainen mimesis* 2017
  • Karkurit. Aleksis Kiven kriittinen editio* 2017
  • Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja (toim.): Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus globaalissa historiassa 2017
  • Kaarninen, Mervi (et al.): Kaupunki tapahtumien näyttämönä 2016
  • Haapala, Arto (et al.): Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi 2016
  • Soikkeli, Markku: Tuttua lemmentouhua 2016
  • Castrén, M. A.: Luentoja suomalaisesta mytologiasta 2016
  • Antila, Jaakko Olavi: Kansankirkko ristipaineessa 2014
  • Hellman, Heikki: Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa 2012
  • Tiitta, Allan: Sinisten maisemien mies. J.G. Granön tutkijantie 1882-1956 2010

Pilottihankkeessa kirjasto kerää arvokasta kokemusta kansainvälisten lisensointi- ja hankintamallien soveltamisesta kotimaiseen tiedemaailmaan. Lisäksi yhteistyö vie eteenpäin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen avointa julkaisemista.

Lisätietoa Aleksandia-konsortiosta

Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla

Lokakuun lopulla, 24.-30.10.2016, vietetään jälleen kansainvälistä Open Access -viikkoa, nyt jo yhdeksättä kertaa. Open Access -viikon tavoitteena on globaalisti edistää tiedon avoimuutta ja nostaa esiin avoimuuden hyötyjä. Viikon aikana järjestetään teemaan liittyviä tapahtumia – seminaareja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia – joissa on mahdollista jakaa tietoa aihepiiristä sekä siihen liittyvistä palveluista. Tämän vuoden teema Open in Action tähtää avoimen saatavuuden toteuttamiseen käytännön toimin eikä pelkästään strategiatasolla.

Continue reading “Kansainvälinen Open Access -viikko avoimuuden asialla”

Avoimiin julkaisumalleihin siirryttävä ripeästi

Avoimen julkaisemisen eli Open Accessin yleistyminen tuo tutkijoille ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia jakaa ja saavuttaa tieteellistä tietoa entistä nopeammin ja joustavammin. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset pyrkivät parhaillaan käytävissä neuvotteluissa tiedekustantajien kanssa parantamaan mahdollisuuksia avoimien julkaisutapojen tehokkaaseen käyttöön. “Tavoitteenamme on samalla varmistaa, etteivät tieteellisen julkaisemisen kokonaiskustannukset kasva”, sanoo Mikael Laakso, Svenska Handelshögskolanin apulaisprofessori ja neuvottelujen strategiaryhmän jäsen.

Kirjastot tukevat tutkijoita avoimessa julkaisemisessa monin tavoin (Kuva: Jussi Männistö)
Kirjastot tukevat tutkijoita avoimessa julkaisemisessa monin tavoin (Kuva: Jussi Männistö)

Opetusministeriö on linjannut tavoitteeksi, että Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä. “Tavoitteen saavuttaminen edellyttää ripeää siirtymistä tilausmaksuihin perustuvista lisenssisopimuksista kohti avoimia julkaisumalleja”, Laakso jatkaa.

Päällekkäiset kustannukset minimoitava

Tällä hetkellä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavat tieteellisistä julkaisuista lehtien tilausmaksuina. Avoimessa julkaisemisessa kirjoittaja tai kirjoittajan organisaatio maksaa siitä, kun artikkeli julkaistaan. Kokonaiskustannusten tarkastelu on tärkeää, sillä etenkin suuret kustantajat suosivat tällä hetkellä ns. hybrid-julkaisemista, jossa tutkija voi ostaa tilausmaksulliseen lehteen hyväksytyn yksittäisen artikkelinsa kaikille avoimeksi maksamalla erillisen artikkelin käsittelymaksun. Tutkijoille on tärkeää julkaista lehdissä, jotka ovat tiedeyhteisön arvostamia julkaisukanavia, vaikka julkaisun avoimuus niissä edellyttäisi erillistä artikkelin käsittelymaksua. Artikkelien käsittelymaksujen malli tuottaa kuitenkin päällekkäisiä kustannuksia, ellei kustantaja samalla alenna kyseisten lehtien tilausmaksuja.

Kansalliskirjaston koordinoima FinELib-konsortio edustaa neuvotteluissa korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia ja pitää tärkeänä, että sekä tilausmaksuja että käsittelymaksuja edellyttävä malli on vain siirtymävaihe kohti täysin avointa julkaisemista. Siirtymävaiheen aikana on olennaista, että uuden avoimen julkaisumallin ja vanhan tilausmaksuihin perustuvan julkaisumallin päällekkäiset kustannukset minimoidaan.

Tavoitteena avointa julkaisemista edistävä sopimus

Tieteellisten lehtien tilausmaksuista kertyy korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille vuositasolla kuluja noin 23 miljoonaa euroa. Open Access -julkaisemisen tarkkoja kuluja ei tiedetä, koska niitä ei seurata Suomessa kansallisella tasolla. Tieteen avoin julkaiseminen -hankkeessa on kuitenkin arvioitu, että vuonna 2014 suomalaiset yliopistot maksoivat Open Access -artikkeleiden julkaisemisesta yhteensä vähintään miljoona euroa ja että nämä kustannukset ovat kasvussa.

Myös kansainvälisesti etsitään Open Access -julkaisemiselle mallia, joka on taloudellisesti kestävä ja tutkijoille helppo. Parhaillaan on menossa useita avoimen julkaisemisen edellytyksiä ajavaa kansainvälistä kampanjaa, esim. League of European Research Universitiesin Christmas is over, jonka ovat allekirjoittaneet useat Suomen korkeakoulut. Esimerkiksi Hollannin korkeakoulut ovat onnistuneet solmimaan suurista kustantajista Springerin ja Wileyn kanssa lehtipakettisopimuksia, joissa avointa julkaisemista on helpotettu.

Kirjastoista tukea avoimeen julkaisemiseen

Tutkijat voivat saada tukea Open Access-julkaisemiselle oman organisaationsa kirjastosta sekä monista verkkoon kootuista OA-julkaisemisen ohjeista, esimerkiksi:

Avoin tiede ja open access (Helsingin yliopiston kirjasto)

Avoin julkaiseminen (Aalto-yliopisto)

Open Access julkaiseminen (Itä-Suomen yliopisto)

Avoin tiede ja tutkimus -hanke

Lisätietoja:

vararehtori Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto, sopimusneuvottelujen strategiaryhmän puheenjohtaja, puh. 029 415 0640, keijo.hamalainen@helsinki.fi

apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan, sopimusneuvottelujen strategiaryhmän jäsen, puh. 050 910 0864, mikael.laakso@hanken.fi

FinELibin verkkosivut
FinELib Twitterissä

Helsingin yliopiston kirjasto tukee avointa julkaisemista

Haluatko julkaista avoimesti? Helsingin yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja saamaan alennusta joidenkin kausijulkaisujen kirjoittajamaksuista!

Alennukset perustuvat Helsingin yliopiston kirjaston maksamaan tukimaksuun avoimen julkaisemisen palvelulle tai vuosimaksuun, jonka yliopiston kirjasto maksaa kustantajan julkaisun tilaamisesta. Alennuksien piiriin kuuluvat julkaisut löydät täältä.

Kirjoittajamaksujen alennuksia koskevat tiedustelut: e-library[at]helsinki.fi

OA