Ryhmä 8, tehtävä 2: Ensikäden lähteellä

Toinen blogikirjoitus

Tervehdys kaikille!

Viikot ovat vierähtäneet nopeasti: Olemme vääntäneet muutaman esityksen sekä päässeet tapaamaan ryhmällemme nimettyä tutkijaa, Elina Ketosta. Esityksiä ja blogikirjoitusta varten olemme haastatelleet Ketosta sekä analysoineet Elina Ketosen, Anne Haarala-Muhosen, Laura Hirston, Jari Hännisen, Kristiina Wähälän ja Kirsti Longan (2016) artikkelia “Am I in the right place? Academic engagement and study success during the first years of University”.

Kurssin aikana on tullut eteen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ajoittain tehtävät ovat tuntuneet vaikeilta ja välillä vähän turhauttaviltakin, koska olemme niin tottuneita saamaan vastaukset suoraan käteen niitä pyytäessämme. Nyt joudumme etsimään niitä, mikä vaatii kärsivällisyyttä sekä työntekoa. Toisaalta se on saanut meidät pohtimaan ja kyseenalaistamaan asioita. Prosessi on verrattavissa tutkimuksen tekemiseen, sillä siinäkin on muotoiltava tutkimuskysymykset ennen vastausten etsimistä.

Onneksi on saatu myös vastauksia. Elina Ketosen (2018) haastattelu tarjosi niitä tähän mennessä eniten. Pureudummekin tässä toisessa blogikirjoituksessamme tarkemmin haastattelun antiin sekä Ketosen ym. (2016) artikkeliin, jonka aihe koskettaa meitä yliopisto-opiskelijoita.

 

Korkeakouluopiskelijoiden sitoutuminen opintoihinsa

Ketonen ym. (2016) ovat tutkineet artikkelissaan “Am I in the right place? Academic engagement and study success during the first years of University” ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa sekä sen vaikutusta opintomenestykseen. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, ja sitä analysoitiin latent profile analysis -metodilla. Analyysin pohjalta Ketonen ym. (2016, 145) jakoivat opintoihin sitoutumisen perusteella opiskelijat neljään ryhmään:

1. sitoutuneet (engaged),
2. sitoutumattomat (disengaged),
3. ammatinvalinnastaan epävarmat (undecided) ja
4. vieraantuneet (alienated).

Ketosen ym. (2016) tutkimuksessa mielenkiintoisia ryhmiä ovat ammatinvalinnastaan epävarmat sekä vieraantuneet. Vaikka näissä ryhmissä korostui opiskelijoiden epävarmuus ja alhainen kiinnostus, he osoittivat kuitenkin melko vahvaa sitoutuneisuutta opintoihinsa. Vieraantuneet kokivat olevansa oikeassa paikassa, mutta opinnot eivät jostain syystä vastanneet heidän odotuksiaan. Ammatinvalinnastaan epävarmat olivat epävarmuudestaan huolimatta kiinnostuneita opinnoistaan. He suorittivat yllättävän paljon opintopisteitä, mutta eivät kuitenkaan tavoitemäärää. (Ketonen 2016, 145.)

Kovin monelle ei varmasti tule yllätyksenä, että opintoihinsa sitoutuneet opiskelijat menestyivät opinnoissaan parhaiten. Heitä oli tässä tutkimuksessa 69 %. He suorittivat opintopisteitä vuosittain tavoitemäärän eli 55 opintopistettä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että ainoastaan opintoihinsa sitoutuneiden ryhmä pääsi tähän tavoitteeseen sekä ensimmäisenä että toisena opiskeluvuonna. Noin 30 % opiskelijoista ei siis saavuta toivottuja tavoitteita. (Emts.) Tuloksista voidaan päätellä, että vain opintoihinsa sitoutuneiden ryhmällä on mahdollisuus valmistua tavoiteajassa.

Millaisia seurauksia tutkintojen pitkittymisellä voi olla? Opiskelijoiden opintotuet ja korkeakoulujen rahoitus riippuvat opintopistemääristä sekä tutkinnon suoritusajoista. Opintojen pitkittyminen on taloudellinen rasite korkeakouluille. Se rasittaa myös opiskelijaa, sillä opintotukea ei saa ikuisesti, ja lainallakin on omat rajoituksensa.

Suomessa yliopistojen opiskelijavalinnat ovat hyvin tiukkoja. Kuitenkin valituiden joukkoon päätyy aina myös sellaisia, jotka eivät esimerkiksi ole kiinnostuneita opinnoistaan tai eivät koe niitä omikseen. Tähän ilmiöön koitetaan tällä hetkellä kehittää ratkaisuja.

Yliopistoon ilman pääsykoetta?

Kysyimme Ketoselta ratkaisua siihen, miten opiskelijavalintaa voitaisiin kehittää niin, että motivoituneiden opiskelijoiden määrä lisääntyisi. Ketonen (2018) ei kannattanut pääsykokeen poistoa, sillä se vain lisäisi ammatinvalinnastaan epävarmojen sisäänpääsyä. Pääsykokeen tehtävä on kuitenkin testata hakijoiden motivaatiota.

Ratkaisuksi Ketonen (2018) ehdotti mallia, jota kokeillaan tällä hetkellä Kumpulan kampuksella. Tässä mallissa tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijaksi pääsee suorittamalla oppiaineen perus- ja aineopinnot. Opintoihin voi ilmoittautua ilmaiseksi kuka vain. Ketosen (2018) mukaan tällainen opiskelijavalinta testaa parhaiten opiskelijoiden motivaatiota. Idea kuulostaa tuoreen opiskelijankin korvissa hyvältä: Koulutustaan etsivä pääsee kokeilemaan alan opintoja ja ehtii jo vähän nähdä, tuntuvatko ne omilta. Kynnys keskeyttää opinnot on pieni, sillä varsinaista opiskelupaikkaa ei vielä ole. Vaatii motivaatiota ja kiinnostusta saada tarvittavat opinnot tehtyä, joten osa hakijoista karsiutuu jo ensimmäisen kurssin jälkeen. Tällöin opintoihin pääsevät vain aidosti motivoituneet − tai todella jääräpäiset.

Edellä esitellyn opiskelijavalinnan avulla nuoret pääsisivät entistä nopeammin opintoihin. Heidän pääsykokeistaan kokemansa paine vähentyisi ja jakautuisi ensimmäisen vuoden opintojen ajalle. Sisäänpääsy ei olisi enää kiinni päivänmittaisesta kokeesta, jossa joko onnistuu tai ei, vaan se määriteltäisiin pidemmän ajan suoritusten perusteella. Lisäksi opintoihin hakeutuminen tuottaisi itsessään opintopisteitä, jotka voi usein hyödyntää toisessa tutkinnossa, vaikka päättäisikin vaihtaa alaa. Opiskelijalle jäisi tällöin enemmän käteen, kuin mitä hän saa nykyisen kaltaisesta pääsykokeeseen pänttäämisestä.

Mallin ongelmaksi voi muodostua suuri hakijamäärä tietyille aloille. Perus- ja aineopinnot saattavat tulla kalliiksi järjestää. Ryhmäopetuksesta olisi siirryttävä massaluentoihin ja verkko-opetukseen, mikä voi heikentää opetuksen laatua. Toisaalta opintojen keski- ja loppuvaiheessa keskeyttävien määrä todennäköisesti vähenisi.

 

Onko tutkijalla kissanpäivät?

Edellisessä blogikirjoituksessamme spekuloimme, millaista tutkijan elämä on, joten tällä kertaa päätimme kysyä sitä suoraan tutkijalta. Onko elämä tutkijana siis vain rauhallisia aamupaloja ja lököttelyä? Elina Ketonen (2018) vastasi meille näin: Tutkijan on mahdollista suunnitella omat työpäivänsä erilaisiksi. Töihin ei tarvitse mennä joka päivä klo 8.00. Työtahdin voi valita itse ja töitä voi tehdä mihin kellonaikaan tahansa. − Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joka aamu alkaisi pitkällä brunssilla. Töitä tehdään hyvin intensiivisesti ja erilaisia deadlineja voi tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Silloin ei päästä töistä kotiin, vaikka kello löisi neljä.

Ketonen (2018) kertoi tekevänsä noin 50 tunnin työviikkoja. Tällä hetkellä hän työskentelee kahden projektin kanssa. Ketosen (2018) mukaan aikaa ei oikeastaan saa jaettua kunnolla puoliksi projektien välillä. Toisinaan yksi projekti vie enemmän aikaa kuin toinen. Ketonen (2018) totesi, että projektit saattavat viedä 60/60 prosenttia työajasta, eli molempien projektien eteen hän tekee paljon töitä. Kun rahoitus yhteen tutkimukseen on saatu, seuraavan rahoituksen suunnittelu on mitä luultavammin jo alkanut. Tutkimuksen tekemiseen ja tutkijan ammattiin liittyy monia työtehtäviä, jotka saattavat mennä myös aikataulullisesti päällekkäin. Ketosen (2018) sanoin hänen ‘’toimistonsa’’ vaihtelee mökin laiturin nokasta yöpöytään, sillä toisinaan työasioihin voi havahtua kesken yöunienkin. Vapaa-aika on tutkijalle suhteellinen käsite.

Ryhmämme huolestuessa Ketosen henkisestä hyvinvoinnista kohautti hän olkiaan ja kertoi hymyillen työn olevan loppujen lopuksi älyttömän palkitsevaa. Elina Ketonen on silmin nähden työhönsä sitoutunut ja motivoitunut. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi. Artikkelissaan Ketonen ym. (2016, 141) kirjoittivatkin, että työn merkitykselliseksi kokeminen  on avain työhön sitoutumiseen.

Tapaaminen Ketosen kanssa inspiroi meitäkin lähtemään tutkijan tielle. Tutkijat tekevät tärkeää työtä asioiden kehittämiseksi. On hienoa, kuinka he voivat kokea tutkimuksen teon unelmatyökseen kaikesta stressistä huolimatta.

Lopuksi haluamme esittää kiitoksemme Elina Ketoselle!

Tutkija Elina Ketonen
Lähteet:

Ketonen, E. (2018). Haastattelu 1.10.2018. Haastattelijoina Elina Väänänen, Tea Laine, Essi Aula, Heidi Routama, Liisi Hirviniemi, Tiia Pussinen, Juri Schreck, Leo Lintumäki, Mirka Jussila & Akseli Ranta.

Ketonen, E., Haarala-Muhonen, A., Hirsto, L., Hänninen, J., Wähälä, K. & Lonka, K. (2016). Am I in the right place? Academic engagement and study success during the first years at university. Learning and individual differences 51, 141−148.

Teksti:

Elina Väänänen, Tea Laine, Tiia Pussinen, Essi Aula ja Heidi Routama

Ulkoasu ja editointi:

Mirka Jussila

Kuvat:

Elina Ketosen kuva on saatu häneltä.

Muut kuvat ovat Creative Commons -lisenssin alaisia.

Ryhmän 8 jäsenet:

Elina Väänänen, Tea Laine, Essi Aula, Heidi Routama, Liisi Hirviniemi, Tiia Pussinen, Juri Schreck, Leo Lintumäki, Mirka Jussila, Akseli Ranta

19 vastausta artikkeliin “Ryhmä 8, tehtävä 2: Ensikäden lähteellä”

 1. Hei,

  Hyvin pohdittu kurssia ja kokemuksia. Teksti oli muutenkin sujuvaa ja avasi teille osunutta tutkimusta. Kaikilla ollut varmaan tutkijatapaamiset oikein antoisia, lienee parasta osuutta kurssissa.

  -Aki/Ryhmä 5

 2. Moi!

  Hienoa pohdintaa mielenkiintoisesta ja jokaiselle kurssilla opiskelevalle ajankohtaisesta aiheesta. Olen samoilla linjoilla, että opiskelemaan pääsemiseen on syytä etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ystäviäni opiskelee ulkomailla ja heidän yliopistoissaan on selkeitä yhtymäpiirteitä tietojenkäsittelyn valintaprosessiin. Koulutuspoliittisesti tarkasteltuna olisi hienoa mikäli myös Suomessa korkeakouluopiskeluiden aloittamiskynnystä tuotaisiin alas.

  T. Tim/ryhmä 9

 3. Moikka ryhmä 8!
  Oli tosi mielenkiintoista lukea tekstiänne. Aihe oli todella kiinnostava ja teksti oli jäsennelty selkeästi ja mukaansatempaavasti.
  Kiva, että pohditte tässä myös ajankohtaista aihetta, voiko yliopistoon tulla ilman pääsykokeita. Myös viittaus edelliseen blogitekstiinne sitoi tekstit hyvin yhteen. Tsemppiä jatkoon!

  -Salla/Ryhmä 1

 4. Hei ryhmä 8,
  Tekstinne oli mukaansatempaavaa luettavaa. Sen sijaan, että olisitte vain referoineet teoriaa, esittelitte oppimastanne mielestäni juuri ne aiheet, mitkä kiinnostavat ja mietityttävät lukijaa. Erityisesti pidin ratkaisumallien esittämisestä pääsykokeiden muuttamiseksi (ajankohtainen aihe ja tästä on meidän kaikkien tärkeää olla selvillä) sekä tutkijan esittelystä inhimillisellä otteella.
  Ella/ryhmä 1

 5. Hei ryhmä 8!

  Blogitekstinne on todella viihdyttävä ja helppolukuinen. Teksti on jäsennelty hyvin ja myös väliotsikot tuovat siihen selkeyttä. Kuvat tukevat tekstiä kivasti ja tuovat blogiin visuaalista ilmettä.

  Tutkimuksenne on todella ajankohtainen ja pohditte hienosti ratkaisua tutkimustuloksissa ilmenneeseen ongelmaan. Olen kanssanne samaa mieltä, että pääsykokeita pitäisi muuttaa. Tämä esittämänne tapa, jossa perus- ja aineopinnot suorittamalla saa opiskelupaikan, kuulostaa kyllä potentiaaliselta vaihtoehdolta.

  Mahtavaa kuulla, että tukijatapaamisenne oli inspiroiva. Kiitos hienosta blogitekstistä!

  Johanna/ryhmä 4

 6. Moikka ryhmä 8!

  Ensiksi: Kiitos. Tätä tekstiä oli todella miellyttävä lukea. Tekstissä esiintyi paljon omaa pohdintaa, joka pisti myös minut ajattelemaan kyseisiä aiheita. Kuvat olivat erittäin kiva lisäys – tekstiä oli jo sen takia todella mukava lukea! Kirjoitus oli mukaansatempaavaa ja jäin todella miettimään kyseisiä pääsykokeita. Kuinka paljon enemmän saisi irti tuosta mallista, josta puhuitte!! Teksti oli hyvin jäsennelty ja vaikka se oli pitkä, ei missään kohtaa tullut ajatusta ”en jaksa lukea”.

  T. Meiju/Ryhmä 4

 7. Heippa

  Ansiokkaasti rakennettu kirjoitus, testi oli mielenkiintoista mutta helppolukuista, ja sitä tukivat tekstiin valitut kuvat. Lopputulos näyttää huolitellulta.

  Erityisen ajatuksia herättävää oli uusi Kumpulassa käytettävä ”pääsykoejärjestelmä”. 60 opintopisteen suorittaminen vuoteen vaatii toki motivaatiota ja halua kyseisestä opiskelupaikasta, mutta näiden lisäksi myös suurta ajallista panostusta. Tämä kaikki työnteko siis muun toimeentulon ohella jopa ilman opinto-/ym. tukia. Ajallisena panostuksena yksiin pääsykokeisiin on luultavasti paljon pienempi vaiva, kuin kokonaisen vuoden opinnot.
  Tästä herääkin kysymys, onko projektin tavoitteena myös säästöt tukien maksussa, sekä lyhyemmät opiskeluajat pääaineopintojen ollessa jo suoritettuina opintojen alkaessa.

  T. Joona/Ryhmä 1

  1. Minuakin jäi mietittymään uuden mallin rahoituspuoli. Jos malli otetaan käyttöön, aikooko valtio tukea pääaineen opintojen suorittamista ennen varsinaisen opiskelupaikan saantia. Toisaalta opinnoista ei tarvitse ainakaan maksaa, kuten avoimissa opinnoissa.

   Mirka / Ryhmä 8

 8. Hei ryhmä 8!

  Tekstinne oli mukavaa luettavaa ja se oli hyvin jäsennelty. Olette selkeästi perehtyneet aiheeseenne. Erityisesti huomioni kiinnittyi pohdintoihinne yliopistoon ilman pääsykoetta, joka herätti itsellenikin uusia ajatuksia. Olette myös kyseenalaistaneet hienosti mallia ja miettineet sen epäkohtia.

  Kiva myös, että olette tuoneet esille, mitä tutkijan arki pitää sisällään.

  Mukavaa syksyä!

  Iida/Ryhmä1

 9. Moi ryhmä 8!

  Teksti on helppolukuista ja olette panostaneet ulkoasuun hienosti. Jo alkuvaiheessa olette tehneet kurssin kannalta varmasti oleellisen havainnon siitä, että työskentelytapa muistuttaa tieteellisen tutkimuksen tekoa. On mukava lukea siitä, kuinka olette innostuneet mahdollisesta tutkijan urasta tulevaisuudessa.
  Pääsykokeen vaihtoehtoa olette pohtineet monelta kantilta ja esitättekin hyviä perusteluja Kumpulan mallille ja sitä vastaan. Jäin itsekin miettimään omia näkökulmia aiheesta.

  Laura/ryhmä1

 10. Heippa ryhmä 8!

  Tekstiä oli mukava lukea ja kuvat rytmittivät lukemista mukavasti. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla eri tasoisesta motivaatiosta opiskelijoiden sisällä, ja saada ihan konkreettisia tilastoja aiheesta. En ole varma tarvitseeko haastatteluun viitatessa käyttää aina (2018), vaan uskoisin että ensimmäisen kertomisen pitäisi riittää. Voin toki olla väärässä. Teksti oli kokonaisuutena erittäin jouhevaa, ja olitte myös valinneet osuvat viittaukset tekstiin

  Ilmari/ryhmä 1

  1. Haastatteluun viitattaessa tulee aina käyttää viitemerkintää, jos kyse on tieteellisestä tekstistä.

   Mirka / Ryhmä 8

 11. Moikka ryhmä 8! Kiva kun olitte käyttäneet kuvia ja jäsentäneet tekstin hyvin.
  Kuten jo muutkin on sanonut, niin olitte hienosti pohtineet pääsykokeita ja erityisesti Kumpulan ehdottamaa mallia monelta eri kantilta. Kiinnostus asiaa kohti lukiessa heräsi ja sai myös minut pohtimaan aihetta.
  Erityisesti tykkäsin, kun olitte haastatellut tutkijaa hänen työstään. Olemme pohtineet millaista tutkijan työ on kurssin puolesta, joten on hienoa että saitte myös jotain konkretiaa asiasta!

  Henni/ryhmä 2

 12. Heippa ryhmä 8!

  Blogitekstinne on mukaansatempaavaa luettavaa ja todella hyvin jäsenneltyä. Olette panostaneet selvästi myös ulkoasuun, joka tekee tekstin lukemisesta huomattavasti mukavampaa.
  Myös minun huomioni vei erityisesti pohdintanne siitä, voisiko yliopistoon tulla ilman pääsykoetta. Tämä sai minutkin pohtimaan aihetta eri näkökulmista.

  – Janette, ryhmä1

 13. Moi!
  Teksti oli mukavaa luettavaa ja sain helposti ideasta kiinni. Erityisen kiinnostavaa oli lukea teidän tutkija tapaamisesta ja hänen työarjesta.
  Anssi/ryhmä 4

 14. Moikka ryhmä 8,

  Tekstinne oli mielenkiintoista luettavaa! Kuvat olivat hieno lisä ja rytmittivät tekstiä. Kiva, että kerroitte nimikkotutkijan tutkimuksesta pääpiirteet. On mielenkiintoista nähdä millaisiin tutkimuksiin muut ryhmät ovat saaneet tutustua. Lisäksi on aina mielenkiintoista kuulla millaista tutkijan arki on. Tätä ei ollakaan vielä kysytty omalta nimikkotutkijalta.

  Liina/ryhmä 3

 15. Hei,

  Todella hyvä blogikirjoitus sekä tekstin että pohdinnan osalta! Tekstiä oli miellyttävää lukea ja oma pohdintanne oli huolellista ja monipuolista. Runsaasti hyvää sisältöä sopivan napakassa paketissa, kiitos!

  Samalla minusta tuntui, että teksti koostui kahdesta melko irrallisesta osuudesta – pohdinta oli koko ajan hyvää, mutta hypähdys pääsykoeasioista tutkijan arkeen tuntui yhtäkkiseltä ja hämmentävältäkin. Oli kuitenkin kiva että molemmista osuuksista löytyikin se yhteinen kantava teema (sitoutuminen). 🙂

  Emmi, ryhmä 1

  1. Kiitos palautteesta! Kritiikki tekstin jakautumisesta kahteen osioon on paikallaan. Jo ensimmäisessä blogikirjoituksessa oli vaikea rajata näkökulmaa, sillä tuntui, että oli liian paljon sanottavaa.

   Mirka / Ryhmä 8

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *