Ryhmä 10: Tiede haltuun pala palalta

Kohti tutkivaa työtapaa -kurssi on tähän saakka ollut useimpien ryhmäläistemme mielestä paitsi mielenkiintoinen, myös stressaava. Pohdimme kukin, mitkä asiat ovat tuntuneet tällä kurssilla vaikeilta tai haastavilta. Tehtävänantojen epäselvyys tai oikeastaan puute hämmentää. Mitä meiltä oikeasti odotetaan? Heitto suoraan syvään päähän tuntuu monista epäreilulta näin aikaisessa vaiheessa opintoja. Jos tarkoituksena on herättää kiinnostuksemme tutkimusta kohtaan, on se osan mielestä epäonnistunut. Päinvastoin, joidenkin tekee mieli pysyä mahdollisimman kaukana tutkimuksen teosta, vaikka ennen kurssia fiilis on ollut positiivinen. On ollut todella vaikeaa lähteä työskentelemään vähäisillä pohjatiedoilla uutta asiaa työstäen. Tunnelma olisi varmaankin samankaltainen, jos joutuisi rakentamaan soittimen ilman työkaluja, tietämättä mitään musiikista tai siitä, millaisia ääniä soittimella pitäisi saada syntymään. Mutta ehkä tutkimuksenkin tekeminen on sellaista: tietämättömyyden, osaamattomuuden ja epävarmuuden sietämistä. 

Olisimme ehkä toivoneet, että kurssin alussa olisi käsitelty enemmän teoriapohjaa esimerkiksi luentovetoisesti. Useimmille yliopistomaailma on täysin vieras eivätkä käytänteet ole tuttuja.  Moni ryhmästämme kokee, että kurssin vetäjien olisi tärkeää antaa jonkinlaista runkoa tai rakennuspaloja tällaiselle kurssille, jonka fokus on useimmille osallistujille täysin vieraassa aiheessa. Tällä hetkellä kurssin suorittaminen tuntuu osin siltä kuin olisimme kokoamassa täysin sokkona tuhannen palan palapeliä. Osa hoksaa palojen yhteyden nopeammin, toisille haaste on valtavan suuri ja jo pelkästään asioiden hahmottamiseen menee valtavasti aikaa ja energiaa. Tuntemattomassa maastossa ilman karttaa suunnistaminen syö myös motivaatiota ja intoa.  

Tutkimuskentän laajuus on myös yllättänyt jotkut ryhmämme jäsenet. Kasvatustieteen nimissä voidaan tutkia melkein mitä tahansa lapsiin, ihmisen kehitykseen ja oppimiseen, koulutuspolitiikkaan sekä näihin liittyviin käsitteisiin ja asenteisiin liittyvää. Olemme oppineet, että tutkimuksen tekeminen on pitkällinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jossa täytyy tehdä jatkuvia rajanvetoja ja teoreettisia ja metodologisia valintoja. Vain mielikuvitus on rajana siinä, mitä kaikkea voidaan tutkia, mutta tutkijalla ja tutkimusryhmällä on oltava laaja käsitys siitä, millä tavoin tutkimuskysymys muotoillaan ja millä menetelmillä erilaisia ilmiöitä on tarkoituksenmukaista tutkia, jotta tutkimuksesta saatava tieto on millään tavalla relevanttia ja käyttökelpoista. Tutkimus tuntuu olevan hyvin täsmällistä ja yksityiskohtaista toimintaa, jossa omia oletuksia ja arvolatauksia tulee osata tiedostaa ja suhteuttaa. 

Koemme, että ryhmätyöskentelytaitomme ovat karttuneet matkan varrella ja varmasti ryhmädynamiikkamme kehittyy jatkossakin. Keskustelu ja argumentointi on kuitenkin ollut tavalla tai toisella meille kaikille raskasta näin suuressa ryhmässä. Kymmenen ihmistä, kymmenen erilaista tapaa toimia – yhteistyön voimaa ja vaikeutta. Olemme yhdessä opetelleet uusia toimintatapoja, jakaneet vastuuta ja työstäneet tehtäviä sekä pienemmissä ryhmissä että koko kymmenhenkisen ryhmämme voimin. Olemme pureskelleet kurssin tavoitteita ja piilotavoitteita yksin ja yhdessä, tutustuneet tieteellisiin artikkeleihin ja harjoittaneet demokratiaa päätöksenteossamme.  

Mikä sitten on ollut matkan varrella kiinnostavaa tai innostavaa? 

Tähän saakka kurssin ehdoton kohokohta on ollut nimikkotutkijamme tapaaminen. Tutkijamme Minna Huotilainen tempaisi kertomuksillaan meidät kaikki mukaansa ikään kuin tutustumaan erilaisiin tutkimusprojekteihin. Hänestä todella huokui aito innostuneisuus ja kiinnostus tutkimusta ja tiedettä kohtaan. Huotilainen on ollut monessa mukana ja osalle meistä onkin hieman haastavaa hahmottaa, mitä kaikkea hän oikeastaan onkaan tutkinut. Saimme lööpin, joka oli aika raflaava, mutta joka ei kuvannutkaan nimikkotutkijamme työtä aivan niin suoraviivaisesti kuin olimme etukäteen ajatelleet. 

Nimikkotutkijamme Minna Huotilaisen tutkimusyksikkö on Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, joka julkaisee aktiivisesti aivojen toimintaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita. Hänen ohjauksessaan syntyneissä artikkeleissa aivojen toiminnan mittaaminen esim. EEG- ja MEG-laitteilla on ollut keskeisessä roolissa. Viime vuosina tavanomaisin artikkeleiden aihe on tavalla tai toisella ollut musiikin vaikutus aivojen toimintaan. Lisäksi on tutkittu mm. katseen kohdistamista ongelmanratkaisutilanteissa (Haataja ym. 2017), ja luovien harrastusten vaikutusta aivoihin (Huotilainen ym. 2018). 

Valitsemamme tutkimukset mittaavat EEG:n avulla aivojen nopeita reaktioita ääniärsykkeisiin (Putkinen ym. 2012). Nämä tutkimukset ovat aika kaukana luokanopettajan päivittäisestä työstä, mutta kertovat tärkeitä asioita aivotoiminnan perusteista. Lisäksi tutkimukset avaavat meille ikkunan tutkimuksen maailmaan. Ensimmäiseksi lukemamme artikkeli käsittelee musiikin epämuodollisen, kotona tapahtuvan harrastamisen vaikutusta aivosähkökäyrän reagointiin, eli miten erilaisten ääniärsykkeiden kuuleminen vaikuttaa EEG-tuloksiin lapsilla, joilla on eriasteista musiikinharrastamista kotona. Aihe on todella mielenkiintoinen, mutta samaan aikaan englanninkielisen tieteellisen tekstin lukeminen on meissä monissa herättänyt halun paikantaa lähin mahdollinen sanakirja. 

Tutkijamme Minna Huotilainen on ollut myös viime aikoina paljon esillä mediassa ja tehnyt julkisia keskustelunavauksia tutkimuksensa kohteina oleviin ilmiöihin liittyen (mm. oppimisen ja musiikin sekä oppimisen ja liikunnan välinen yhteys, työkulttuurin pirstaloituminen ja keskittymisen sirpaloituminen aivotutkimuksen näkökulmasta). Mitenköhän yliopistomaailmassa suhtaudutaan tällaiseen tieteen ja tutkimuksen popularisoitumiseen? Toisaalta on hyvä, että laajempi joukko ihmisiä voi lisätä ymmärrystään aivotoiminnan monipuolisuudesta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille, tieteellistä tietoa ei ole syytä kätkeä yliopiston komeroihin pölyttymään. Siitä kai tutkimuksessa loppujen lopuksi on useimmiten kysekin – halusta muuttaa maailmaa. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkijamme tutkimus ja koko kurssi ylipäänsä on herättänyt meissä kysymyksiä ja ajatuksia laidasta laitaan. Miten opimme haarukoimaan tietoa internetin valtavasta tietosammiosta? Mitä kaikkea kasvatustieteellinen tutkimus oikeastaan pitää sisällään? Mitä artikkelien julkaisuprosessissa oikein tapahtuu? On vain kerrottu, että niitä yritetään työntää eri julkaisuihin, ja ne saattavat tulla “hylkyinä” takaisin, mutta mitä tutkimukselle on siinä kohtaa enää tehtävissä, jotta julkaisu olisi jotenkin todennäköisempi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin toivomme saavamme vastauksia vielä kurssin aikana. Pala palalta kokonaiskuva toivottavasti hahmottuu ja ymmärrämme tutkimuksen moniulotteisuutta ja nimikkotutkijamme työtä vielä paremmin! 

Heta Eronen, Tytti Hartikainen, Tiia Kangasmäki, Jade Laurila, Mikael Nikkari, Aino-Maria Nurmi, Maritsa Palmunen, Emma Suorajärvi, Tuula Tykkyläinen, Aida Zakik 

 

Lähteitä: 

Haataja, E., Salminen-Saari, J. (2017) Exploring collaboration during mathematics problem solving in the classroom with multiple mobile eye tracking. Utrecht 2017 Conference  

Huotilainen, M. J., Rankanen, M., Groth,. (2018).Why our brains love arts and crafts: Implications of creative practices on psychophysical well-being. FORMakademisk.  

Putkinen, V., Niinikuru, R., Lipsanen, J., Tervaniemi, M. & Huotilainen, M. (2012). Fast measurement of auditory event-related potential profiles in 2– 3-year-olds. Dev. Neuropsychol., 37, 51–75.  

Putkinen, V., Tervaniemi, M., and Huotilainen, M. (2013). Informal musical activities are linked to auditory discrimination and attention in 2–3-year-old children: an event-related potential study. E J Neurosc Vol. 37, pp. 654–661. 

Kuvat: Tiia Kangasmäki 

Ryhmä 14 – Kohti tutkivaa tulevaisuutta

Toisessa blogitekstissämme puramme hiukan ajatuksiamme Kohti tutkivaa työtapaa -kurssista, sekä käymme referoiden läpi oman nimikkotutkimuksemme pääpiirteittäin.

Kohti tutkivaa työtapaa kurssi on tarjonnut meille monenlaista asiaa ja harvemmin valmiiksi pureskeltuna. Ennemmin ehkä jopa liiankin suurina palasina, joiden jatkokäsittelystä olemme saaneet kukin huolehtia itse ja ryhmiemme avulla. Ajatus meistä opiskelijoista osana tiedeyhteisöä tuntuu vielä absurdilta, mutta konkretisoituu sitä mukaa mitä opinnot etenevät ja tämän kaltaiset kurssit onnistuvat haastamaan ajatteluamme ja viemään meitä pois mukavuusalueelta.

 

Kun olimme ensi kertaa valitsemassa lööppilistasta jotain itseä puhuttelevaa otsikkoa, emme osanneet aavistaa miten syvälle tutkimukseen olemme sukeltamassa. Harmiton pieni lööppi, jonka taustalta alkoi pala kerrallaan kuoriutua kiinnostava ja aika lailla uunituore tutkimus.

Helikopterivanhemmuus ja ylihuolehtivaisuus on mielenkiintoinen ilmiö ja nimikkotutkijamme tutkimuksessa siihen on pureuduttu tiukalla ja tehokkaalla kvantitatiivisella metodilla. Nimikkotutkijamme Hille Janhonen-Abruquah teki tutkimusta yhdessä Floridan yliopistolla vaikuttavan ja erityisesti tilastollisia menetelmiä hyödyntävien tutkimusten erityisosaajan tutkija Ming Cuin (PhD) kanssa, tämän ollessa vuoden Helsingin yliopistolla tutkijavaihdossa. Yhdessä kolmen muun kollegan kanssa syntyi tutkimus, jossa kaltaisiemme yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia keräämällä pystyttiin tunnistamaan ylihuolehtivan vanhemman toimintaa ja sen vaikutuksia nuoriin aikuisiin. Nimikkotutkimuksemme onkin tarkasti suomennettu versio aiemmin samana vuonna Yhdysvalloissa toteutetusta kyselylomaketutkimuksesta. Saman kaltainen kyselytutkimus toteutettiin aiemmin vuonna 2007 Kiinassa ja sen tulokset ovat nähtävissä tämän tutkimuksen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa Kiinan tuloksia ei kuitenkaan käytetty vertailuun samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa ja Suomessa tehtyjä keskenään vertailukelpoisia tutkimuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella 17-35vuotiaiden yliopisto-opiskelijoiden omakohtaisesti kokemaa ylihuolehtivaisuutta ja sen mahdollisia yhteyksiä heillä esiintyviin mielenterveysongelmiin. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kyselylomakkeella, jossa esitettiin monenlaisia kysymyksiä opiskelijoiden omien vanhempien toiminnasta ja vaikutuksesta opiskelijoiden elämään. Kysymykset painottuivat paitsi materiaalisiin, niin myös sosiaalisiin aspekteihin opiskelijan elämässä. Lisäksi kyselyssä kerättiin jonkin verran taustatietoja vanhemmista, sekä tietoja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja elämäntilanteesta kyselyn hetkellä.

Vastaukset käsiteltiin ensin niin, että niistä eristettiin kaikki tunnisteellisuuteen liittyvä tieto ja sillä tavoin käyttöön saatiin anonyymiä tutkimusdataa. Taustatiedoista taulukoinnissa käytettiin opiskelijan ikää, sukupuolta, opiskeluvuotta ja perherakennetta. Vastauksissa otettiin huomioon määrällisesti seuraavat kohdat: ahdistuneisuus, masennus, tunteidensäätelyongelmat ja yleinen tyytyväisyys omaan elämään.

Suomen osalta tutkimuksen perusteella havaittiin, että ylihuolehtivaista vanhemmuutta kokeneet vastaajat kokivat suurempia määriä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja tunteidensäätelyvaikeuksia.

Saman suuntaisia tuloksia löytyi myös Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn tuloksista. Kiinan tutkimuksen tulosten vertailukelpoisuutta ei pystytty samalla tavalla käyttämään, joten ne esiteltiin erillisinä tuloksina, joiden kuitenkin nähtiin olevan samalla linjalla kahden myöhemmän tutkimuksen kanssa. Erojakin löytyi, etenkin kulttuurisesta vanhemmuustyylistä, jossa Kiinan tuloksissa korostunut maternaalinen ylihuolehtivaisuus, kun taas Suomessa ylihuolehtivuutta esiintyi yhtä lailla paternaalisena.

Kaiken kaikkiaan ilmiöllä ajatellaan olevan haitallisia vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden mielenterveyteen kulttuurista riippumatta. Tutkimuksessa nostetaankin lopuksi ylihuolehtivaisuuden vastapainoksi eräänlaista ”hitaan vanhemmuuden” filosofiaa, jossa lapselle annetaan esimerkiksi vähemmän kouluajan ulkopuolisia harrastuksia ja yleisesti tuetaan ”vähemmän on enemmän” -tyyppistä ajattelumallia.

Ryhmässämme on ollut paljon keskustelua tutkimuksen toteutustavoista, tutkimuskysymyksistä ja tulosten tulkinnasta. Kausaliteettiin ja korrelaatioon on kiinnitetty huomiota ja kiinnostuttu näihin viittaavien osoittajien etsimisestä. Tutkijatenttiä varten on alettu valmistautumaan ja artikkelia on perattu varsin tiheällä kammalla. Hommaa on vielä runsaasti jäljellä ja uusia näkökulmia asioihin avautuu tuon tuosta, tuoden mukanaan uusia vastaamattomia kysymyksiä. Tästä kaikesta huomaa varsin konkreettisella tasolla myös sen, miten tutkijankaan työ ei voi koskaan tulla täysin valmiiksi ja uudet tutkimukset jatkavat siitä mihin vanhat ovat jääneet.

Pia Robinson, Kiia Mäkelä, Robert Brotherus, Eeva Bäckström, Niko Hellsten, Pipsa Lilja, Christiina Lindgren, Erika Salmivirta ja Tuomas Rantanen

Ryhmä 7: Syvään päähän – avoin oppimispäiväkirja

Kurssi kulkee kohti puoliväliä, vaan mitä kohti kuljemme me? Havaintoja ja ajatuksia ryhmän 7 matkasta kohti tutkivaa työtapaa.  

Ohjaavat tutkijat ilmoittivat heti kurssin aluksi, etteivät ole opettajia ja me kurssille osallistujat olemme jo osa kriittistä tiedeyhteisöä ja meidän tulisi toimia sen mukaan. Heitto syvään päähän ja kohti oppimista, etsikää oppi ja löytäkää ymmärrys! Kuten useissa aiemmissa blogiteksteissä mainittiinkin, tämän kurssin rakenne poikkeaa kovasti aiemmin tutusta opettamisen ja oppimisen mallista ja on lisäksi valtaosalle yksi ensimmäisistä kursseista koskaan yliopistossa. Uusi reitti tarkoittaa tietysti myös uusia tapoja oppia, mutta irrottautuminen vanhoista kaavoista on haastavaa… 

https://www.videoblocks.com/video/submarine-floats-in-a-deep-water-loopable-background-bi6cpdjxgiw8dfv3y 

Mitä sitten olemme oppineet matkalla kohti pintaa ja valoisampia vesiä? 

 • Itsekritiikki 
 • Tutkimuksen tekemisen käsitteistö 
 • Epävarmuuden ja turhautumisen sietäminen 
 • Keskeneräisyyden sietäminen 
 • Asioiden kyseenalaistaminen – tässä vielä kyllä  petrattavaa silti 
 • Vastausten etsiminen eri tavoin 
 • Vastuun kantaminen omasta ja ryhmän oppimisesta  
 • Joitakin konkreettisia tapoja tehdä tutkimusta  
 • Ryhmätyöskentelytaidot 

 Kurssi on opettanut meille päätöksentekoa ja oma-aloitteisuutta. Kun tehtävänannot ovat olleet laajoja ja monitulkintaisia, on meidän tarvinnut itse päättää, mistä lähdemme aihetta rajaamaan ja minkälaiseen näkökulmaan keskitymme. Emme onnistuneet tässä kovinkaan hyvin ensimmäisessä ryhmätyössä, mutta toisaalta se auttoi meidät tajuamaan, ettei ryhmämme työskentely ollut kovin hyvää tai johdonmukaista. Aiheemme oli aivan liian laaja toteutettavaksi ja tavoitteemme erittäin kunnianhimoinen, mutta siitäkin erehdyksestä opimme ja jatkossa osaamme toimia paremmin. 

Nimikkotutkijamme artikkeli käsitteli erityisopetuksen toteuttamista Suomessa ja Yhdysvalloissa. Siitä opimme mm. sen, että molempien maiden mallit ovat samankaltaisia, vaikka toki erojakin löytyy paljon. Mielenkiintoista oli kuulla, että taustalla on kuitenkin erilaiset ideat ja lähtökohdat, jotka eroavat maitten välillä valtavasti, onhan kyse pienestä Suomesta ja monen kymmenen osavaltion Yhdysvalloista.  

Tapasimme nimikkotutkijamme Markku Jahnukaisen pari viikkoa sitten Auroran yläkerrassa. Olimme keksineet hänelle pitkän liudan kysymyksiä ja saimmekin kattavia vastauksia. Opimme lisää hänen tutkimuksestaan ja kuulimme mielenkiintoisia näkemyksiä erityispedagogiikasta, erityisopetuksen järjestämisestä sekä Suomen ja Yhdysvaltojen eroista ja yhtäläisyyksistä inkluusioon liittyen. 

Tapaamisessa tosin oli läsnä aika selkeä auktoriteettiasetelma. Jahnukaisella oli mahtavan paljon kokemusta tältä alalta ja hän todella vaikutti tietävän mistä puhuu. Meistä kukaan ei oikein tainnut uskaltaa heittää mitään kritiikkiäkään, vaan tyydyimme ainoastaan kyselemään ja hiljaa kuuntelemaan hänen vastauksiaan. Vielä siis on matkaa siihen tasavertaiseen tiedeyhteisön jäsenenä toimimiseen!  

Miten olemme oppineet? 

 • Yhdessä ja erikseen 
 • Ryhmässä työskennellen  
 • Toisiamme auttaen ja opettaen 
 • Muita ryhmiä kuunnellen 
 • Kyseenalaistaen koko kurssin olemassaolon välttämättömyyden  
 • Itsearviointia tehden 
 • Nimikkotutkijan kanssa keskustellen 

 Mielenkiintoisinta antia kurssilla on ollut kanssaopiskelijoiden tuotokset, esitelmät ja blogikirjoitukset sekä tutkijan tapaaminen, näissä hetkissä koemme oppineemme paljon. Muiden ryhmien esitykset ja kirjoitukset ovat antaneet ajattelemisen aihetta, uusia näkökulmia ja toisaalta auttaneet hahmottamaan myös jonkinlaisen kehyksen oman ryhmän toiminnalle; mitä ja miten muut ovat ymmärtäneet sisältöjä ja toteuttaneet erilaisia tehtäviä. 

Toisinaan on tuntunut kieltämättä jokseenkin mitättömältä, kun on liikaa verrannut omaa suoritustansa muiden suorituksiin, mutta toisaalta vertailu on auttanut myös kehittymään. Kun kurssin aikana on alkanut tuntua siltä, että oma toiminta on vain haparointia tuntemattomiin suuntiin, toisten ryhmien tuotoksiin ja ajatuksiin tutustumalla on taas saanut jonkinlaisen otteen siitä mihin suunnata. Tuntuu turhauttavalta työstää tehtäviä, blogitekstiä, esitystä tai osallistua keskusteluun, kun ei ole enää tarjolla sitä helposti lähestyttävää, ulkoista suunnannäyttäjää omalle oppimiselle.  

Näin iso ryhmä on vaikeampi saada toimimaan tehokkaasti nopean aikataulun puitteissa, kun ryhmätapaamisten ensimmäiset puoli tuntia punnitaan kaikkien ehdottamia tapoja toteuttaa tehtävät. Olemme todenneet hyväksi tavaksi jakaa isoa ryhmää pienempiin porukoihin ja jakaa tehtäviä sekä vastuualueita. Tällä tavoin olemme päässeet tehokkaammin eteenpäin ja pystyneet keskittymään itse asiaan sen sijasta, että hyppelisimme päättömästi aiheesta toiseen.  

 

http://traveladipramaa.blogspot.com/2016/09/deep-ocean-pictures-ocean-light.html 

Mihin suuntaamme katseemme seuraavaksi? 

Olemme oppineet kurssilla jo muutamia tärkeitä asioita, mutta paljon on vielä opittavanakin. Tahtoisimme erityisesti oppia lisää konkreettisia tapoja tehdä tutkimusta, sillä aihe on oikeastaan jäänyt meidän oman onnemme nojaan, vaikka se kai koko kurssin perimmäinen tarkoitus onkin – etsiä tietoa itsenäisesti. 

Näinkin isossa kun kymmenen opiskelijan ryhmässä toimiminen on mielestämme tuonut entisestään haastetta kurssin suorittamiseen. Täytyy huomioida jokaisen mielipiteet ja ehdotukset ja päätyä vielä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseenkin. Haluaisimme myös vahvistaa entisestään ryhmätyötaitojamme, koska sillä on valtavan suuri vaikutus kaikkeen mitä tällä kurssilla teemme ja opimme. Olemme asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi vahvistaa asemaamme tutkijatentissä. Haluamme saada aikaan kriittistä yhteistä keskustelua, emmekä vain pommittaa tutkijaa tavanomaisilla kysymyksillä.  

Vaikka aluksi (ja toisinaan vieläkin) päällimmäinen tunne kurssista oli lähinnä epätoivo, olemme tällä hetkellä matkalla kohti valoisampia vesiä! 

Ryhmä 7: Sonja Ohra-aho, Krista Eteläpää, Raisa Marjakangas, Noora Lahtinen, Tex Suchodolski, Lamia Khan, Eveliina Juvonen, Amanda Poutiainen, Annuliina Pulli, Johanna Hyvönen 

 

Ryhmä 3. ”Matka mokailevaan oppimiseen!”

Tervehdys kurssitoverit!

Edellisestä kirjoituksesta saimme rakentavaa palautetta esimerkiksi tekstin jäykkyydestä. Päätimme siis vaihtaa vaihteen hupi-asetukselle ja kiihdyttää kohti huumorin ruuhkaista moottoritietä.

Kuvahaun tulos haulle moottoritie huumori
(https://www.como.fi/uutiset/maailman-vilkkain-moottoritie-kuva-tiputtaa-silmat-paasta/)

Tervetuloa kyytiin!

Tutkimussuunnitelman työstäminen oli mielestämme kohtuullisen haastavaa ensimmäiseksi oppimistehtäväksi. Ryhmästämme kenelläkään ei ole aiempaa kokemusta tutkimuksen tekemisestä. Vuoden 2017 Idols voittajan sanoin, hyppäsimme suoraan (tiedemaailman) syvään päähän. Päästyämme työn touhuun, tutkimussuunnitelman rakenne ja tarkoitus avautuivat meille kohtalaisella tasolla.

Suurimmaksi haasteeksi osoittautui tutkimusongelman ja -kysymyksien laatiminen sekä laajan tutkimusaiheen rajaaminen käytännössä toteutettavaksi tutkimukseksi. Pohdimme kuumeisesti (ajoittain jopa ryhmämme jäsenten työkykyä heikentävän kuumeisesti) ja lopulta päädyimme mielestämme toimiviin tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen pohdimme menetelmiä, joilla saisimme vastaukset asetettuihin kysymyksiin. Menetelmien ja tutkittavien valinta sujui melko vaivattomasti.

Jännittävän esitystilanteen jälkeen käyty reflektiokeskustelu muiden ryhmien kanssa avasi meille kokonaan uusia näkökulmia omaan tutkimussuunnitelmaamme. Huomasimme esimerkiksi menetelmävalinnassamme (havainnointi) esiintyvän eettisen ongelman, sillä tutkittaville ei voisi kertoa, mitä havainnoidaan. Tätä emme olleet osanneet edes ajatella. Oli myös mielenkiintoista päästä kuuntelemaan muiden ryhmien esityksiä. Esitykset tarjosivat tutkimuksen tekemisestä monipuolisemman kuvan, sillä omaa suunnitelmaa tehdessämme tutustuimme tarkemmin vain valitsemaamme tapaan tehdä tutkimusta.

Tutkimussuunnitelman työstäminen huipentui itsearviointiin. Sitä tehdessä oivalsimme, että ponnistuksistamme huolimatta suunnitelmamme oli jäänyt melko pintapuoliseksi, emmekä olleet onnistuneet rajaamaan tutkimuskysymyksiä tarpeeksi. Suunnitelmamme siis vaatisi vielä paljon työstöä, jotta se voitaisiin käytännössä toteuttaa. Onneksi hätä ei ollut tämän näköinen, vaan jo seuraavalla viikolla käänsimme henkilökohtaisen Batman-valonheittimemme kohti kuutamoa ja mustiin pukeutunut ritarimme saapui paikalle.

Tapaaminen nimikkotutkijamme Jaakko Hilpön (mustiin pukeutunut ritari) kanssa oli mielenkiintoinen ja antoisa. Oli innostavaa huomata, että luokanopettajakoulutuksen saanut Jaakko työskentelee tutkijana, eikä opettajana. Tapaamisen aikana keskustelimme monipuolisesti Jaakon omista kokemuksista tutkijana, sekä hänen tekemästään tutkimuksesta, johon olemme perehtyneet tämän kurssin aikana.

Kuvahaun tulos haulle jaakko hilppö
Tutkija Jaakko Hilppö (https://twitter.com/hilppo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmäämme kiinnosti erityisesti tutkimuksessa hyödynnetty FUSE-studio (https://www.fusestudio.net/) ja keskustelu liikkui aikalailla tämän aiheen ympärillä. Lisäksi hän tarjosi meille konkreettisia esimerkkejä tutkimuksen tekemisestä, datan keruusta ja analysoinnista sekä eettisistä haasteista. Saimme nähdä näytteitä hänen tutkimuksessaan toteutetuista tehtävistä, joiden perusteella analyysit suoritettiin. Tapaaminen auttoi ymmärtämään laajemmin hänen näkemyksiään ko. tutkimukseen kuin myös tutkimuksen mahdollisiin ongelmiin, joita hän ei meille kuitenkaan liiaksi avannut. Nämä ovat  kysymyksiä, joita joudumme pohtimaan ryhmässä rauhanpiipun äärellä.

Juuri tutkimuksen kriittinen ajattelu on ollut haastavaa ryhmällemme. Kuten aiemmin mainitsimme,meillä ei juurikaan ole aiempia kokemuksia tutkimuksen työstämisestä. Tutkimuksessa ilmenevien ongelmien ja epäkohtien havaitseminen onkin juuri tästä syystä ollut hankalaa. Olemme joutuneet haastamaan itseämme, jotta olisimme kykeneviä sisäistämään tutkimuksen sisällön ja tätä kautta poimimaan ongelmakohdat sen sisällöstä.

Tutkijatapaamisessa Hilppö kannusti meitä kritisoimaan häntä ja hänen tutkimustaan. Hän selkeästi janosi haastavia kysymyksiä ja halusi meidän kyseenalaistavan argumenttejaan. Juuri tässä tilanteessa olisi varmasti muotoutunut hedelmällistä keskustelua, jos olisimme osanneet tarkastella tutkimusta kriittisesti ja esittää aiheeseen sopivia kysymyksiä.

Yksi ilmeinen ongelma Hilpön tutkimuksessa kuitenkin on se, että hänen analyysinsa perustuvat FUSE-studion sisällä tehtyihin havantoihin. FUSE-studio pähkinänkuoressa tarkoittaa toiminnallista oppimista kehittävää ympäristöä, eikä siis ole tyypillinen koululuokka. Tästä syystä FUSE-studiosta saadut tulokset eivät ole suoraan verrannollisia suomalaiseen koulumaailmaan.

Kuvahaun tulos haulle fuse studio
Oppilas FUSE-studiossa (https://www.sesp.northwestern.edu/news-center/news/2016/09/fuse-studios-debut-in-five-chicago-public-schools.html)

Tämänkertaisessa tekstissä olemme käsitelleet tutkimussuunnitelman tekemistä, arviointia, käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä, sivunneet tutkijatapaamista ja pohtineet tutkimuksen toteuttamisessa ja opponoinnissa ilmeneviä laajoja ongelmia. Lievistä ongelmista ja kolmesta puhjenneesta renkaasta huolimatta olemme tyytyväisiä tähän astiseen työhömme ja odotamme innolla tulevia haasteita. 🙂

 

Mia Laitinen, Tessa Rinkinen, Sini Saari, Liina Maximova, Taru Kyllönen, Hilma Ukkola, Ida Horttanainen, Saara Tattari, Elias Linnas ja Petteri Paajanen

 

Ryhmä 11: Positiivinen psykologia – ihanaa ja mielenkiintoista!

Moi kaikille,

Olemme erittäin positiivisesti yllättyneitä siitä kuinka valoisa, ystävällinen ja asiantunteva nimikkotutkijamme Lotta Uusitalo-Malmivaara on! Tässä vähän tietoa Lotasta.

Lähde: lottauusitalomalmivaara.fi

FUN FACTS ABOUT LOTTA:

 1. Opettajankouluttaja
 2. . Kauniimman maailman dosentti
 3. Juoksee hitaasti ja pitkälle
 4. Pelaa monenlaisilla palloilla
 5. Tällä hetkellä tutkii mm. positiivista psykologiaa, myötätuntoa ja luonteenvahvuuksia
 6. Huomaa hyvä! -kirjan ja -korttien tekijä

(Lähde: positiivinencv.fi)

 

Emme ole varsinaisesti vielä saaneet konkreettista tutkimusta, jota analysoida, mutta olemme tutustuneet ja jatkamme tutustumista Lotan positiiviseen psykologiaan liittyviin tutkimuksiin. Lotan tämänhetkisiä isompia projekteja ovat posiitivinen CV ja parental box.

PARENTAL BOX

”Supervanhemmuudesta kohti normaalia”

Parental box on ”henkinen äitiyspakkaus”, joka jaettaisiin kaikille uusille vanhemmille äitiyspakkauksen ohella. Boxiin kuuluu ohjekortteja erilaisiin tilanteisiin sekä nettisivut, josta saa lisätukea vanhemmuuteen. Hanke pääsi Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin.

Lisäinfoa parental boxista saa täältä!

POSITIIVINEN CV

Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan omaa osaamistaan. Lapsi tallentaa itse taitojaan ja onnistumisen kokemuksiaan eri ympäristöissä, esim. koulussa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. Hanke on toistaiseksi ollut paperinen versio, mutta siitä ollaan lanseeraamassa ensi keväänä mobii

lisovellus, joka toimii samankaltaisesti kuin Instagram. Sovelluksessa hashtägeinä toimivat vahvuudet (esim. #rohkeus), joita lapsi tai nuori voi liittää kuviensa tunnisteiksi. Sovelluksessa on myös ”vahvuuspiirakka”, josta voi seurata omien vahvuuksien kehittymistä ja käyttöä. Ajatuksena olisi, että todistuksen arvosanojen lisäksi lapsi/nuori saisi käteensä konkreettisen välineen omiin vahvuuksien tuntemiseen.

PCV valittiin Sitran Ratkaisu 100 -haasteen voittajaksi jaetulla ensimmäisellä sijalla, josta se voitti puoli miljoonaa euroa rahoitusta hankkeen kehittämiseen. PCV on helppo ottaa käyttöön kouluissa, eikä vaadi lisäkoulutusta opettajille, sillä se on yksinkertainen sisäistää. Kouluihin on tarkoitus lähettää PCV-agentteja, jotka kertovat sovelluksesta ja käytössä on myös laajat verkkomateriaalit.

Lisätietoa hankkeesta saa tästä lähteestä!

HUOMAA HYVÄ!

Lotan ja Kaisa Vuorisen tekemä Huomaa hyvä! -sarja ohjaa lasta ja nuorta löytämään ja tunnistamaan luonteenvahvuutensa. Sarjaan kuuluu kirja (opettajalle, vanhemmille) ja kortit sekä tarrat (opetukseen). Sitä on myös käännetty muun muassa kiinan kielelle ja ruotsiksi. Kortteja on käytetty opetuksen lisäksi esimerkiksi yritysten rekrytointitilaisuuksissa.

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

MEIDÄN AJATUKSIA

”Ihanaa ja mielenkiintoista!”

Keskustelu Lotan kanssa muutti meidän ennakkokäsityksiämme positiivisesta psykologiasta. Aihe konkretisoitui hirveästi ja saimme rutkasti inspiraatiota tulevaan opettajuuteemme. Samalla saimme käytännön vinkkejä, joita voisimme jo nyt kokeilla luokkahuoneessa ja omassa opetuksessa. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka ovat todella tarpeellisia, jonka vuoksi on omituista, että tämä on niin uusi tieteenala (2000-luku). Onneksi aihe on noussut tällä vuosituhannella pinnalle ja sitä kehitetään sekä tutkitaan koko ajan enemmän.

Aikaisemmin kannustusmäärä ja -tavat ovat olleet todella paljon opettajasta ja hänen luonteestaan kiinni, joten olisi hyvä saada luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa, tietoa oman opetuksen tueksi. Ryhmämme odottaa mielenkiinnolla miten tutkimuksissa saadut tulokset tulevat näkymään kentällä. Kun positiivisen pedagogiikan toimivuudesta saadaan enemmän näyttöä niin toivon mukaan ne skeptisimmätkin tyypit taipuvat näkemään ajatusmallin potentiaalin. Kyseessä ei ole ”self love” -hömppää vaan tutkitusti todennettua faktatietoa!

Yksi isoimmista esille nousseista kysymyksistä oli tuleeko lasten yhtä hyviä kaikessa. Samaan muottiin tunkeminen peittää allensa lasten muita vahvuuksia ja taitoja esimerkiksi taito- ja taideaineissa, joita ei pidetä samassa arvossa perinteisten aineiden kanssa. Toinen iso kysymys on laitetaanko lapset liian helposti erityisen tai tehostetun tuen piiriin? Lotan näyttämän kaavion mukaan joka viides lapsi on jommassakummassa tuen piirissä vuoteen 2020 mennessä. Tähän on tultava muutos, sillä tilanne ei voi jatkua nousujohteisesti ikuisesti.

Pohdimme myöskin miksi ihmeessä meidän koulutusohjelmassamme ei ole yhtäkään positiivisen pedagogiikan kurssia, eikä siitä muutenkaan kauheasti puhuta. Sen pitäisi olla pakollinen osuus meidän opintojamme, joka suoritettaisiin ennen ensimmäistä harjoittelua, jotta sitä voisi hyödyntää heti käytännössä. Vastavalmistuneiden opettajien myötä positiivista pedagogiikkaa voitaisiin helposti ujuttaa koulumaailmaan ja sen olemassaoleviin asenteisiin.

Ryhmä 11: Pihla Karhu, Janna Rintamaa, Viivi Töyrylä, Ella Alakomi, Kaisu Kossila, Jonna Auvinen, Amalia Veijalainen, Meri Siponen, Patrick O’Shaughnessy, Julia Linnala

Lähteet:

Otsikkokuva: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiseiZw-zdAhWH6CwKHa5UCzMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmindquestgroup.com%2Fabout-mindquest%2Fpositive-psychology%2F&psig=AOvVaw0sA6ev_CeEBMueJYPli3QG&ust=1538733522238764

Karttakuva: positiivinencv.fi