Ryhmä 11: Päätepysäkki

Hei kaikille,

Haikein mielin on todettava, että nyt on tullut viimeisen blogitekstimme aika. Ensimmäiseksi haluaisimme kiittää nimikkotutkijaamme Lotta Uusitalo-Malmivaaraa innostavasta ja kannustavasta tuesta, jota olemme saaneet läpi tämän kurssin.

Kurssi oli työläs, mutta ajatuksia herättävä

Kurssin työmäärästä huolimatta saimme siitä kuitenkin myös paljon irti. Saimme tutustua läheltä tutkijan työhön, sen iloihin ja haasteisiin sekä tapaan luoda ja kirjoittaa tutkimusta. Opimme toimimaan paremmin ryhmässä, vaikka ryhmäkoon suuruus toi omat haasteensa ryhmän vuorovaikutukseen. Esimerkiksi blogitekstin kirjoittaminen kymmenen hengen ryhmässä on perin hankalaa. Paransimme kuitenkin yhteistyötaitojamme yhteisöllisessä ja tutkimuksellisessa kontekstissa sekä opimme puskemaan itseämme ja toisiamme eteenpäin. Kurssi opetti meitä myöskin heittäytymään erilaisiin tilanteisiin, josta tulee varmastikin olemaan tulevassa opiskelu- ja työelämässä hyötyä. Kehitimme lähdekriittisyyttämme sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tiedon hakua.

Ajatuksiamme tutkimuksen teosta

Kurssin myötä ymmärrämme tutkimusta ja sen peruskäsitteitä hieman paremmin. Paransimme ymmärrystämme myöskin kasvatustieteellisestä tutkimuksesta kokonaisuutena. Samalla kävimme läpi määrällisen ja laadullisen tutkimustapojen eroja ja sitä kuinka ne voivat täydentää toisiaan esimerkiksi juuri nimikkotutkijamme tutkimuksessa. Tutkijatentissä saimme vielä konkreettisia ohjeita ja neuvoja tutkimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen. Lotta totesi, että tutkijan olisi hyvä olla itse paikalla kerätessään aineistoa, jotta ohjeistus olisi selkeä, kyselylomakkeiden täyttäminen olisi järjestäytynyttä ja anonymiteetti säilyisi parhaalla mahdollisella tavalla. On myös hyvä miettiä sitä, haluaako pystyä seuraamaan yksilöiden kehittymistä alku- ja loppumittausten aikana, jolloin tutkimuslomakkeiden looginen järjestäminen olisi tärkeää. Tutkimuksen toteuttamisprosessia olisi Lotan mukaan hyvä käydä itse havainnoimassa kentällä.  Lotta korosti myös jatkuvaa tarkkojen muistiinpanojen tekemistä tutkimuksen ajan.  Vanhemmille meneviin lupalomakkeisiin olisi Lotan mukaan hyvä kirjoittaa alkuun tutkimuksesta tiivistelmä, joka johdattaa aiheeseen. Näin vanhemmat säilyttävät mielenkiintonsa ja jaksavat todennäköisemmin lukea lomakkeen loppuun.

Tutkijatentti – oppimisemme huipentuma

Tutkijatentti jännitti, mutta jännitys osoittautui turhaksi. Tutkimus on

niin mielenkiintoinen ja Lotta niin innostava sekä hyvä puhuja, että aihe vei mennessään. Saimme käytyä kaikki suunnitellut kysymykset sekä tilanteessa syntyineitä lisäkysymyksiä. Keskustelu sujui luontevasti ja saimme kysymyksiimme kattavat vastaukset. Kriittisyyttämme haastoi tutkimuksessa jo valmiiksi esitetyt huomiot sen heikkouksista.  Lotta totesikin, että hän tekisi ”100 asiaa toisin”, jos tekisi tutkimuksen uudestaan. Omien tutkimuksen heikkouksien huomaaminen ja kehittäminen on varmasti tärkeä osa tutkimusprosessin analyysiä ja itsereflektiota.

Huomaa hyvä! -korttien käyttä ei rajoitu pelkästään luokkahuoneen seinien sisäpuolelle, vaan niitä voi soveltaa myös opettajanhuoneessa tai muissakin työyhteisöissä. Lotta painotti erityisesti muihin ja muiden vahvuuksiin tutustumista esimerkiksi työyhteisön jäsenten kesken. Huomion kiinnittäminen pieniin toistemme onnistumisiin motivoi jatkamaan ja kehittämään itseään kohti parempaa minää. On kuitenkin Lotan mukaan tärkeää, että positiivinen palaute liittyy aina konkreettisiin asioihin, eikä kehuminen ole ”aiheetonta”.  Keskustelimme myös siitä minkälaisia haasteita positiivisella pedagogiikalla voi olla kouluyhteisöissä. Ennakkokäsitykset, kuten ajatus turhasta selfhelpistä tai mindfullnessista, voivat olla vahvasti juurtuneita virheiden ympärille keskittyvässä koulukulttuurissamme. Positiivinen pedagogiikka ei kuitenkaan ole liirumlaarumia, vaan tosissaan otettava tieteenala, jolla on paljon tarjottavaa yksilölle, yhteisölle sekä yhteiskunnalle. Perusopetussuunnitelmassa on jo positiiviseen pedagogiikkaan sisältyviä sisältöjä ja tavoitteita. Seuraava askel on konkretisoida näitä tavoitteita käytännön tasolle. Lotta mainitsi, että vuonna 2019 lähtee käyntiin laaja hanke, jossa luonteenvahvuusopetusta toteutetaan konkreettisesti suomalaisiin peruskouluihin.

Lopuksi

Toivomme, että Lotan ja hänen kollegoidensa hanke lähtee hyvin käyntiin ja positiivisen pedagogiikan opetus rantautuisi enemmän opettajankoulutuslaitoksiin. Yhdessä toteamme, että kurssin alun epätoivo muuttui oivallusten ja onnistumisten kautta innostukseksi ja positiiviseksi kokemukseksi. Positiivinen pedagogiikka on antanut meille paljon aineksia sekä tulevaan opettajuuteemme että arkielämäämme. Kaikki on niin paljon helpompaa ja mukavampaa, kun vaihtaa negatiiviset lasit positiivisiksi!

”Koskaan ei voi kehua liikaa. Kehukaa, kehukaa!”

– Lotta Uusitalo-Malmivaara

Pihla Karhu, Janna Rintamaa, Viivi Töyrylä, Ella Alakomi, Kaisu Kossila, Amalia Veijalainen, Meri Siponen, Patrick O’Shaughnessy, Julia Linnala

Kuvien lähteet:

https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi/oy/muut-ohjeet/mhovo/nimet%C3%B6n-4e68:file/download/97a455b78d93932143b31d3e4c6e9fd2998fd3c6/tutkiminen.png

https://koululainen.fi/puuhaa/testit/salapoliisitesti/

https://arkisto.aviisi.fi/artikkeli/?num=11/2009&id=a5c9148

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/railway-steam-engine-era-remembered-13023723

Ryhmä 11: Positiivinen psykologia – ihanaa ja mielenkiintoista!

Moi kaikille,

Olemme erittäin positiivisesti yllättyneitä siitä kuinka valoisa, ystävällinen ja asiantunteva nimikkotutkijamme Lotta Uusitalo-Malmivaara on! Tässä vähän tietoa Lotasta.

Lähde: lottauusitalomalmivaara.fi

FUN FACTS ABOUT LOTTA:

  1. Opettajankouluttaja
  2. . Kauniimman maailman dosentti
  3. Juoksee hitaasti ja pitkälle
  4. Pelaa monenlaisilla palloilla
  5. Tällä hetkellä tutkii mm. positiivista psykologiaa, myötätuntoa ja luonteenvahvuuksia
  6. Huomaa hyvä! -kirjan ja -korttien tekijä

(Lähde: positiivinencv.fi)

 

Emme ole varsinaisesti vielä saaneet konkreettista tutkimusta, jota analysoida, mutta olemme tutustuneet ja jatkamme tutustumista Lotan positiiviseen psykologiaan liittyviin tutkimuksiin. Lotan tämänhetkisiä isompia projekteja ovat posiitivinen CV ja parental box.

PARENTAL BOX

”Supervanhemmuudesta kohti normaalia”

Parental box on ”henkinen äitiyspakkaus”, joka jaettaisiin kaikille uusille vanhemmille äitiyspakkauksen ohella. Boxiin kuuluu ohjekortteja erilaisiin tilanteisiin sekä nettisivut, josta saa lisätukea vanhemmuuteen. Hanke pääsi Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin.

Lisäinfoa parental boxista saa täältä!

POSITIIVINEN CV

Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan omaa osaamistaan. Lapsi tallentaa itse taitojaan ja onnistumisen kokemuksiaan eri ympäristöissä, esim. koulussa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. Hanke on toistaiseksi ollut paperinen versio, mutta siitä ollaan lanseeraamassa ensi keväänä mobii

lisovellus, joka toimii samankaltaisesti kuin Instagram. Sovelluksessa hashtägeinä toimivat vahvuudet (esim. #rohkeus), joita lapsi tai nuori voi liittää kuviensa tunnisteiksi. Sovelluksessa on myös ”vahvuuspiirakka”, josta voi seurata omien vahvuuksien kehittymistä ja käyttöä. Ajatuksena olisi, että todistuksen arvosanojen lisäksi lapsi/nuori saisi käteensä konkreettisen välineen omiin vahvuuksien tuntemiseen.

PCV valittiin Sitran Ratkaisu 100 -haasteen voittajaksi jaetulla ensimmäisellä sijalla, josta se voitti puoli miljoonaa euroa rahoitusta hankkeen kehittämiseen. PCV on helppo ottaa käyttöön kouluissa, eikä vaadi lisäkoulutusta opettajille, sillä se on yksinkertainen sisäistää. Kouluihin on tarkoitus lähettää PCV-agentteja, jotka kertovat sovelluksesta ja käytössä on myös laajat verkkomateriaalit.

Lisätietoa hankkeesta saa tästä lähteestä!

HUOMAA HYVÄ!

Lotan ja Kaisa Vuorisen tekemä Huomaa hyvä! -sarja ohjaa lasta ja nuorta löytämään ja tunnistamaan luonteenvahvuutensa. Sarjaan kuuluu kirja (opettajalle, vanhemmille) ja kortit sekä tarrat (opetukseen). Sitä on myös käännetty muun muassa kiinan kielelle ja ruotsiksi. Kortteja on käytetty opetuksen lisäksi esimerkiksi yritysten rekrytointitilaisuuksissa.

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

MEIDÄN AJATUKSIA

”Ihanaa ja mielenkiintoista!”

Keskustelu Lotan kanssa muutti meidän ennakkokäsityksiämme positiivisesta psykologiasta. Aihe konkretisoitui hirveästi ja saimme rutkasti inspiraatiota tulevaan opettajuuteemme. Samalla saimme käytännön vinkkejä, joita voisimme jo nyt kokeilla luokkahuoneessa ja omassa opetuksessa. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka ovat todella tarpeellisia, jonka vuoksi on omituista, että tämä on niin uusi tieteenala (2000-luku). Onneksi aihe on noussut tällä vuosituhannella pinnalle ja sitä kehitetään sekä tutkitaan koko ajan enemmän.

Aikaisemmin kannustusmäärä ja -tavat ovat olleet todella paljon opettajasta ja hänen luonteestaan kiinni, joten olisi hyvä saada luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa, tietoa oman opetuksen tueksi. Ryhmämme odottaa mielenkiinnolla miten tutkimuksissa saadut tulokset tulevat näkymään kentällä. Kun positiivisen pedagogiikan toimivuudesta saadaan enemmän näyttöä niin toivon mukaan ne skeptisimmätkin tyypit taipuvat näkemään ajatusmallin potentiaalin. Kyseessä ei ole ”self love” -hömppää vaan tutkitusti todennettua faktatietoa!

Yksi isoimmista esille nousseista kysymyksistä oli tuleeko lasten yhtä hyviä kaikessa. Samaan muottiin tunkeminen peittää allensa lasten muita vahvuuksia ja taitoja esimerkiksi taito- ja taideaineissa, joita ei pidetä samassa arvossa perinteisten aineiden kanssa. Toinen iso kysymys on laitetaanko lapset liian helposti erityisen tai tehostetun tuen piiriin? Lotan näyttämän kaavion mukaan joka viides lapsi on jommassakummassa tuen piirissä vuoteen 2020 mennessä. Tähän on tultava muutos, sillä tilanne ei voi jatkua nousujohteisesti ikuisesti.

Pohdimme myöskin miksi ihmeessä meidän koulutusohjelmassamme ei ole yhtäkään positiivisen pedagogiikan kurssia, eikä siitä muutenkaan kauheasti puhuta. Sen pitäisi olla pakollinen osuus meidän opintojamme, joka suoritettaisiin ennen ensimmäistä harjoittelua, jotta sitä voisi hyödyntää heti käytännössä. Vastavalmistuneiden opettajien myötä positiivista pedagogiikkaa voitaisiin helposti ujuttaa koulumaailmaan ja sen olemassaoleviin asenteisiin.

Ryhmä 11: Pihla Karhu, Janna Rintamaa, Viivi Töyrylä, Ella Alakomi, Kaisu Kossila, Jonna Auvinen, Amalia Veijalainen, Meri Siponen, Patrick O’Shaughnessy, Julia Linnala

Lähteet:

Otsikkokuva: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiseiZw-zdAhWH6CwKHa5UCzMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmindquestgroup.com%2Fabout-mindquest%2Fpositive-psychology%2F&psig=AOvVaw0sA6ev_CeEBMueJYPli3QG&ust=1538733522238764

Karttakuva: positiivinencv.fi

Ryhmä 11: Heränneitä ajatuksiamme kasvatustieteestä ja opiskelusta

Moi kaikille,

Näin tiedeyhteisön jäseninä pohdimme, millaista on hyvä kasvatustieteellinen tutkimus ja mihin sitä tarvitaan. Rönsyilevän keskustelun jälkeen päädyimme siihen, että hyvä kasvatustieteellinen tutkimus on objektiivista, selkeää, arvovapaata ja monipuolista. Tutkimuksen on myös oltava käytännönläheistä ja opetusta kehittävää. Opettajat saisivat mielellään olla osa tutkimuksen tekoa, jolloin saadaan mukaan käytännönläheistä näkökulmaa alan kokeneilta ihmisiltä.

Kasvatustieteellistä tutkimusta tarvitaan kehittämään opetusmetodeja sekä yleistä koulukulttuuria. Hyvä tutkimus voi herättää keskustelua koulutuspolitiikassa, tuoda lisää oikein kohdistettuja resursseja koulutukseen sekä kehittää opettajakoulutusta. Kasvatustiede on vanhastaan lähtenyt lasten pahoinvoinnista, mutta kysymmekin voisiko tutkimuksen kohdistaa lasten hyvinvointiin ja sen tavoittamiseen?

 

Kasvatustieteen tutkijan työ on varmastikin motivoivaa ja palkitsevaa, kun tutkimuskohteena on oma intohimon kohde. Toisaalta rahoituksen epävarmuus sekä tutkimustyön aikatauluttaminen voivat luoda haasteita. Tutkimustyö on pitkäjänteistä ja vaatii laajojen aineistojen lukemista sekä haltuun ottamista. Tietoa on kerättävä paljon ja useasta eri lähteestä ja tutkijan on pysyttävä ajan tasalla oman alansa tutkimuksessa. Tutkimuskysymysten rajaaminen voi olla toisinaan vaikeaa, kun aihepiirejä on niin monia ja ne ovat laajoja. Lasten kanssa työskentely aiheuttaa myös omia haasteita, sillä huoltajilta on saatava tarvittavat luvat tietojen keräämiseen ja kysymysten asettelu lapsille on hankalaa.

 

Yhdessä pohdimme odotuksiamme yliopisto-opiskelulta ja näihin sisältyi kriittisen ajattelun oppimista, tiedon soveltamista käytäntöön sekä ryhmässä toimimisen taitoja, jotka on sisällytetty tämän kurssin piilotavoitteisiin. Koemme, että kurssin piilotavoitteet ovat tärkeitä tulevina opiskeluvuosina sekä opettajan työelämässä.

Muista kursseista tämä kurssi poikkeaa ennen kaikkea pienryhmätyöskentelyn painotuksissa. Olemme myöskin suuressa vastuussa omasta oppimisestamme, kun tutkijaan ja hänen tutkimukseen tutustumisen kontrolli on annettu täysin meille. Saamme oppia yhdessä sekä verkostoitua kunnolla muiden opeopiskelijoiden kanssa. Kurssin pedagoginen lähestymistapa mahdollistaa kurssin piilotavoitteiden toteutumisen, koska ryhmään tukeudutaan enemmän kuin muilla kursseilla. Vertailu muihin opetusmenetelmiin on hankalaa, koska meillä ei ole kovin isoa aiempaa kokemusta tutkivista opetusmenetelmistä.

Nähdään lähitapaamisissa ja antoisaa työskentelyä teille kaikille!

 

Pihla Karhu, Janna Rintamaa, Viivi Töyrylä, Ella Alakomi, Kaisu Kossila, Jonna Auvinen, Amalia Veijalainen, Meri Siponen, Patrick O’Shaughnessy, Julia Linnala