Tutkimustulokset

Lukuklaani-hankkeen tutkimusosion tuloksista raportoidaan tieteellisesti hankkeen tutkijoiden artikkelijulkaisuissa sekä tutkijoiden ohjaamissa opinnäytteissä.

Kyselyaineistoihin perustuvia opinnäytetöitä on syntynyt osana ennen kaikkea luokanopettajien, aineenopettajien ja tietokirjallisuuden yliopisto-opiskelijoiden opintoja. Opinnäytteitä on kolmessa kategoriassa:

1) pro gradu -tutkielmat,

2) kandidaatintutkielmat ja

3) opettaja työnsä tutkijana -seminaarin lopputyöt (OTT-työt).

Gradut ovat näistä laajimpia ja perusteellisimpia. Graduseminaari kestää tyypillisesti lukuvuoden ajan, ja gradu valmistuu normaalisti vuodessa. OTT-työ on aineenopettajakoulutukseen kuuluva tutkielma, joka valmistuu tavallisesti yhden lukuvuoden mittaisten aineenopettajaopintojen päätteeksi. Opinnäytteistä on tällä sivustolla luettavissa tiivistelmät, joissa avataan keskeisimmät tulokset.