Välkommen till MångSam-bloggen!

MångSam är ett utvecklings- och forskningsprojekt, där den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet samarbetar med sitt partnerskolnätverk i huvudstadsregionen. Projektet startade i augusti 2023 och fortsätter till år 2027.

Välkommen till vår hemsida! Här kan du läsa mer om projektet och vad som är aktuellt.