Aktuellt

Evenemang

Vårseminarium 2.5.2024.
MångSam-teamet, lärare och andra samarbetsparter samlades i Mattlidens skola i Esbo för att presentera och diskutera arbetspaketens verksamhet under läsåret 2023—2024. Alla arbetspaket höll en egen presentation som följdes av en allmän diskussion. Till sist presenterades tre nya arbetspaket som är aktuella från och med hösten 2024: Kollaborativ problemlösning, Programmering i skolan (Proggis) och Praktikbryggan.

Kick-off 28.8.2023.
Samarbetet mellan MångSam och partnerskolorna inleddes med ett kick-off evenemang på Korjaamo i Helsingfors. Under eftermiddagen presenterades projektet och respektive arbetspaket för deltagarna som bestod av både lärare och andra intresserade.

Publicerade texter om projektet

Fernström, S. (2023). BRAVO! Är med i forskningsprojektet Mångsam. SFV Magasinet, 35(3), s. 22.
https://www.sfv.fi/Site/Data/2942/Files/sfv-mag-pdf/SFV-magasinet_3_2023(1).pdf

Slotte, A. (2023). Lyssna på lärarna. Källan 2023:2, s. 1. Svenska litteratursällskapet i Finland. PDF