Svenska som andraspråk

Arbetspaketets mål är att kartlägga hur undervisningen i svenska som andraspråk och undervisning i elevens eget modersmål är organiserad. Vi reflekterar kring språkmedveten undervisning genom kollegiala samtal.
I arbetspaketet jobbar forskaren Mari Bergroth och forskningsassistent Jessica Nirho.

Höstterminen 2023
I AP svenska som andraspråk, har vi genomfört diskussioner i lärarkollegier i två olika skolor. Diskussionerna har utgått från en inspirationsbild gällande svenska som andraspråk, där diskussionsområden tangerar allt från språklig identitet till mångprofessionella nätverk. Lärarna har fritt fått diskutera dessa ämnen, men även vi inom arbetspaketet har ställt frågor gällande deras insikter. Lärarna har inspirerat våra steg för våren, eftersom diskussionerna fungerade som en kartläggning för oss att se behoven i skolorna. På våren kommer vi att utföra en undervisningssekvens gällande identitetsfrågor hos elever med svenska som andraspråk och eventuellt observera i några klassrum. Vi har även funderat på att kontakta S2-lärare för deras inblick. Under hösten har vi mest bollat med frågor gällande detta ämne, vad som är aktuellt och vad som behövs poängteras. Detta ämne har väckt inspiration för vidare frågeställningar, men även funderingar över problematik med begrepp samt sensitivitet för identitetsfrågor.

Som forskningsassistent bland allt detta, har jag mest fått jobba med transkriptioner, funderingar kring frågeställningar, design av inspirationsbild och nu vidare med identitetsuppgiften som kommer utföras med elever. Möten med lärarna har gett en inblick till en vardag som vi strävar att förbättra, och jag ser fram emot att hoppa in i skolorna och jobba med identitetstemat,

Text: Jessica Nirho