Trygga klassrumssamtal

Vi arbetar för att skapa tryggare klassrumssamtal. Tillsammans med lärarna och eleverna studerar vi hur skolan kan vara en plats för tryggt ifrågasättande och kritik av våra egna, men även kulturella och samhälleliga tankemässiga strukturer för att skapa plats för allas växande och mognad. Vi vill synliggöra, bekräfta och se mångfalden som den nödvändiga resursen för allas växande och lärande.
I arbetspaketet jobbar forskarna Birgit Schaffar-Kronqvist och Raisa Ahtiainen, samt forskningsassistent Tove Eklund.

Höstterminen 2023
Under hösten har vi i arbetspaketet Trygga klassrum samarbetat med fem lärare i tre olika skolor. I början blev det mycket planering inför bland annat ett kartläggande möte med lärarna och observationer i skolorna. I slutet av oktober hade vi det kartläggande mötet där vi diskuterade med lärarna bland annat om vad trygghet är och inte är samt om lärarnas behov. Efter mötet blev det mer planering och vi funderade och diskuterade kring ett observationsstöd. I november och december åkte vi sedan ut till skolorna och observerade hur lärarna arbetar samt hurdana frågor som ställs i klassen, exempelvis repetitionsfrågor, ordningsfrågor och tankeutvecklande frågor. En graduskribent har också varit med och deltagit i materialinsamlingen. Under det sista mötet för det här året diskuterade vi tankar som väcktes under skolbesöken.

Det har varit väldigt roligt och givande att åka ut i skolorna och fastän det inte funnits så mycket plats för diskussion med lärarna så har vi fått en bra start på projektet. I januari har vi planerat in ett möte med lärarna där vi kommer att diskutera samarbetet hittills och hur vi ska gå vidare. Vi har exempelvis tänkt på att erbjuda individuella träffar i februari och mars ifall det finns intresse och behov från lärarnas sida.

Text: Tove Eklund