E-spade

Eleven som Språklig Aktör och Demokratisk Medborgare eller E-SPADE.

Arbetspaketet utforskar elevers engagemang i digitala spel och på sociala medier, för att lyfta fram eleverna som samhälleliga och språkligt kunniga aktörer. E-SPADE vill öka medvetenheten bland elever gällande politiska fenomen de stöter på online, och skapa en djupare förståelse hos dem angående språkinlärningsmiljön som nätet skapar.

I forskningsteamet ingår forskare Pia Mikander och Kirsi Wallinheimo, samt forskningsassistent Axel Gullstrand.