DigiSpråkStark

Målet för DigiSpråkStark är att utveckla kunskapen om hur digitala resurser kan användas så att de bidrar till en mer språkstärkande, språkmedveten och flerspråkig undervisning, för alla. Systerprojektet DigiSpråkUni undersöker samma frågor bland universitetsstudenter.
Forskare: Anna Slotte


Höstterminen 2023
Arbetspaketen DigiSpråkStark och DigiSpråkUni har haft en inspirerande höst. Inom DigiSpråkStark har vi fått börja samarbeta med tre lärare som vi hade ett möte med i början av hösten. Efter mötet besökte vi två olika klasser. Där fick vi observera hur de arbetar med digitala verktyg inom skrivande och läsande. Under observationerna har vi skrivit ner fältanteckningar om det vi sett, samt frågat elever och lärare om hur de arbetar med de olika verktygen. Utöver våra observationer har vi jobbat med en litteraturöversikt som behandlar vårt tema; språkstärkande undervisning med digitala verktyg för både grundskola och högre utbildning. För detta har vi letat efter lämpliga artiklar och böcker som vi sedan sammanfattat. Under våren ser vi framemot fler observationer och möjligheter till samtal.

Text: Ida Danielsbacka och Siri Sundlöf