Welcome to follow new conflict archaeological research project “Archaeology of the Mannerheim Line” / Uusi konfliktiarkeologinen tutkimusprojekti “Mannerheim-linjan arkeologiaa”

Conflict archaeological research project Archaeology of the Mannerheim Line will be mapping the heritage value of this Finnish Second World War defensive line in Karelian Isthmus, nowadays Russia, in 2018-2019. Project is directed by Dr. Oula Seitsonen (Archaeology, University of Helsinki/University of Oulu). Project will include both archeological field research in Russia and public crowdsourcing which will map public opinions of especially important structures and sites along the Mannerheim Line. Crowdsourcing element will open soon on this page.

Project is funded by Foundation for the promotion of Karelian Culture (Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö), Memorial Foundation for the Dead of the War (Kaatuneiden Muistosäätiö) and Karelian Foundation (Karjalan Säätiö).

Bunker of Kaarnajoki fortress / Kaarnaojan linnakkeen kasematti (SA-kuva).

Konfliktiarkeologinen tutkimusprojekti Mannerheim-linjan arkeologiaa kartoittaa suomalaisten toisen maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten kulttuuriperintöarvoa Karjalankannaksella 2018-2019. Hanketta vetää arkeologi Oula Seitsonen (Helsingin yliopisto/Oulun yliopisto). Projektiin sisältyy sekä arkeologista kenttätutkimusta Venäjällä että suurelle yleisölle suunnattu osallistava karttahanke, jossa kaikki halukkaat voivat merkitä mielestään kiinnostavia kohteita kartalle, kommentoida muiden merkitsemiä kohteita sekä projektissa tähän mennessä kartoitettuja kohteita. Yleisökartta aukeaa pian näillä sivuilla.

Hanketta tukevat Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö) ja Karjalan Säätiö.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *