Muutos on mahdollisuus

Vuosikellossani kesäkuu on omistettu tulevan lukuvuoden suunnittelulle. Tänä kesänä tämä onkin ollut poikkeuksellisen jännittävää, sillä tiedekunnan organisaatiouudistus ehtii niille lukukausille, joilla minulla on opetusta eli L4 ja L6s. Kuutosen koordinaattorina olen valmistellut uudistusta jo pitkään.

L4k uudistuksen kohtaan kurssin vastuuhenkilönä ja se aiheuttaa melkoisesti enemmän päänvaivaa kuin L6s koordinaattorin työ. Oman oppiaineeni volyymi nousi ensin 3,5 op ja laski sitten kolmeen opintopisteeseen. Tämä ei olisi ollut niin paha asia, jollen 0,2 op noususta riemastuneena olisi luvannut ottaa siihen toisen oppiaineen hallinnassa ollutta pientä opetuskokonaisuutta. Nyt jouduin suunnittelemaan koko paletin uusiksi.

Supistaminen pakottaa kiteyttämään oleellisen. Anen ydinaines on tähänkin asti ollut selvä ja oman opetuksen supistaminen auttaa meitä lisäämään ensimmäisten vuosikurssien perustietojen painoarvoa. Olen jo aiemmin huomannut, miten hyvät perustiedot opiskelijoilla on! He tietävät kyllä kaiken, mutta opittujen asioiden käytännön merkitys ei vielä ole hallussa ja sitä me yhdessä pohdimme anen opetusten aikana.

Tiukka paikka tuli eteen, kun tajusin, etteivät opintopisteet anna myöten koko käytännön viikon säilyttämistä. Toisesta näkökulmasta tämä on iloinen asia, sillä nykyisellään oppiminen on ollut paljon opiskelijan omasta aktiviteetista ja ohjaajan ajasta kiinni. Leikkaussali on mutkikas ympäristö eikä noviisi osaa heti katsoa oikeita asioita. Lisäsin simulaatioharjoituksen yhden salipäivän tilalle auttaakseni hahmotusta.

Muutos on mahdollisuus, tuskin olisi näin radikaaleihin uudistuksiin ryhtynyt ilman ulkoista painetta.

Digiloikkaan valmistautuessamme

Tiedekunta on saanut 100 000 € tenttien sähköistämistä varten ja työryhmä valmistelee digiloikkaa suurella innolla. Sähköiset tentit eivät kuitenkaan ole uusi asia tiedekunnassa, vaan monet meistä ovat käyttäneet Moodlen tenttejä jo useiden vuosien ajan.

Anella Moodle-tentti on ollut virallinen lopputentti jo useiden vuosien ajan. Pääsääntöisesti se saanut hyvää palautetta. Palautteessa on ollut tenttiin liittyviä kysymyksiä ja tentin palauttamisen jälkeen näkyviin tulleet oikeat vastaukset on koettu hyödylliseksi oppimisen kannalta eivätkä vastaukset ole vuotaneet. Opettajan näkökulmasta tentin suurin ongelma on ollut siinä, että niin suuri osuus opiskelijoista on saanut hyvät pisteet. Vuosi vuodelta olen muokannut tenttiä saadakseni sen entistä paremmin erottelemaan todelliset osaajat ja palkitsemaan heitä.

Tämän vuoden suurin muutos oli arvosanan antaminen anen kurssista entisen hyväksytty/hylätty-arvostelun sijaan. Tämä kirvoitti paljon palautetta: ”Numero-arvosanan antaminen Moodle-tentistä ei ole toimiva käytäntö, koska samat kysymykset toistuvat, vastaukset lähtevät jakoon somessa ja ne opiskelijat, jotka etsivät kärsivällisimmin vastauksia somesta, saavat  parhaimmat arvosanat – kun taas ne jotka vastaavat itsenäisesti, saavat huonoimmat arvosanat.” ja ”Kysymykset voisivat olla helpompia ja niitä voisi olla enemmän. Tällöin vältyttäisiin  oikeiden vastausten kierrätykseltä, kun koeaika menisi perustehtäviin vastaamiseen eikä vaikeiden kysymysten vastauksien metsästämiseen.” Arvokkaita huomioita!

Tenttiteknisen korjaustarpeen lisäksi palautteen takana lienee myös erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen herättämä ahdistus. Valintaperusteita emme vielä tiedä, mutta hyvä menestyminen perusopinnoissa ei ainakaan haittaa. Sitä suuremmalla syyllä arvioinnin pitää olla tulee olla pätevää, luotettavaa, läpinäkyvää ja sen pitää painottua oppiaineen keskeisiin sisältöihin.