Palautetta etsimässä

Opintojaksojen arviointiurakka alkaa olla loppusuoralla, 15 tapaamista takana ja pari vielä edessä. Yhteistä näille keskusteluille on opettajien huoli saadun palautteen vähäisyydestä. Palauteprosentit ovat olleet laskussa jo usean vuoden ajan, mutta syksyllä 2017 koettiin romahdus. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden opettajat totesivat asian ensimmäisenä ja syyksi paljastui WebOodin ongelma – tietokone ei lähettänyt muistutusta opiskelijoille.

Syksyn mittaan on käynyt ilmi, että takana saattaa olla muutakin kuin tietokoneohjelman virhe. Palauteprosentit ovat pysyneet matalina ja monet opettajat esittelevät 10-15 % opiskelijoilta saamaansa palautetta. Nämä opettajat ovat tottuneet saamaan palautetta vähintään puolelta opiskelijoista – ja se palaute on ollut hyvää! Nyt meneillään oleva vuosikurssi on aiemmin antanut palautetta käymistään kursseista, joten kyse ei ole rutiinin puutteesta tai kurssin yleisestä asenteesta. Vähäinen palautteen antaminen on leikannut läpi koko tiedekunnan ja se on huolestuttavaa.

Poikkeuksiakin löytyy, ensimmäisenä tulee mieleen Ortopedian ja Traumatologian klinikka. He keräävät palautteen Moodlessa jokaisen opetuskerran jälkeen. Ryhmäopettaja antaa opiskelijoille pienen palautteenantohetken ennen osallistumismerkintöjen antamista. Sain arviointikokouksessa nähdä tuloksia tästä tehokkaasta toiminnasta. Jos ryhmäopettajalta oli palautteenantohetki unohtunut, jälkikäteen Moodleen ei mitään tullut.

Itse olen jo vuosia kerännyt palautteen e-lomakkeelle WebOodin asemasta, sillä olen kiinnostunut myös datan tilastollisesta käsittelystä. Tänä keväänä Anen kurssilla on ollut myös se houkutin, että e-lomakkeen kautta on ollut mahdollista palauttaa myös kuitattu toimenpidesuoritus.

Vaikka joillakin klinikoilla palautetta saadaan, iso ongelma on vielä ratkaisematta. Onko curriculum-uudistus vienyt opiskelijoiden voimat vai mikä on syynä pudonneeseen palautteenantoon? Palautteen avulla voimme muuttaa asioita ja siksi se on kallisarvoinen asia sekä opiskelijoille että opettajille.