Kokemuksia toukokuun valinnaisista syventävistä kursseista

Maanantaisessa LL-johtoryhmän kokouksessa kävimme läpi toukokuun valinnaisista syventävistä opetuksista saatuja kokemuksia. Ykköskurssilaisille näitä järjestettiin jo kaksi vuotta sitten, mutta L3- ja L5-kurssilaisille järjestettiin ohjelmaa nyt ensimmäisen kerran.

Omalla erikoisalallani eli anella on ollut useita valinnaisia kursseja, joita olen rytmittänyt lukuvuoden eri ajankohtiin ruuhkaa välttääkseni. Lukujärjestysteknisistä syistä johtuen opetus on järjestetty keskiviikkoiltapäivisin ja iltaisin, joten ajatus virka-aikana toteutettavasta opetuksesta tuntui juhlalta.

Aiemmat kurssini ovat kuitenkin olleet 1-1,5 op laajuisia nykyisen 2,5 op sijaan, ja se kyllä näkyi kurssin järjestelyihin tarvittavassa työmäärässä. Aiemmin olen myös pystynyt levittämään kurssin kuukauden ajalle, nyt aikaa on kaksi viikkoa ja helatorstaikin hieman tiivistää tahtia.  Palautteen yhteenvedosta huomasin, että myös muut opettajat olivat kiinnittäneet näihin samoihin asioihin huomiota.

Yleisellä tasolla kommentoitiin L5-kurssin osalta valinnaisten kurssien vähäistä osallistujamäärää. Tämä on ymmärrettävää, sillä opiskelijat olivat keränneet tarvittavat opintopisteet jo aiemmin ja heille kesätöihin kiirehtiminen on ymmärrettävä valinta. Jatkossa tarvetta on enemmän, sillä valinnaisiin tarkoitettuja opintopisteitä on hankala muulla tavoin kerätä.

Valinnaisten kurssien järjestäjänä olen tottunut loppuunmyytyihin kursseihin, sillä harvat ovat jaksaneet järjestää opetusta virka-ajan ulkopuolella eikä täysimittaisia simulaatio-opetuksiakaan ole paljon ollut tarjolla. Kurssiohjelmaa katsoessani totesin, että kollegat ovat selvästi panostaneet valinnaisten syventävien suunnitteluun aina kurssin niemeä myöten. Akuutti hengitysvajaus kertoo kyllä kurssin sisällön, mutta aika tylsältä se kuulostaa muiden rinnalla. Kilpailu opiskelijoista tulee jatkossa olemaan kovaa!