Ryhmämentorointiohjelma 2019–2020 pyöräytettiin käyntiin Minervatorilla

Kuvassa ryhmiä Minervatorilla.

Kauden 2019–2020 ryhmät aloittivat työskentelynsä marraskuun lopussa.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma tuo alumneja ja opiskelijoita yhteen jo yhdeksättä kertaa. 28 innokasta ryhmää aloitti yhteisen mentorointimatkansa Siltavuorenpenkereen Minervatorilla 20. marraskuuta.

Ryhmämentorointiohjelman yhdeksännen kauden kick-off-tilaisuutta vietettiin perinteikkäästi marraskuun lopussa. Tilaisuus järjestettiin tällä kertaa Minervatorilla, jonne ryhmät kokoontuivat suunnittelemaan noin puolen vuoden mittaista yhteistä taivaltaan.

Mukana on kaikkiaan 107 opiskelijaa ja 28 mentoria. Jokaista 2–4 opiskelija-aktorin ryhmää mentoroi yksi Helsingin yliopiston alumni. Ohjelma on tällä kaudella osa Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta, minkä vuoksi englanninkielisten ryhmien määrää kasvatettiin neljään. Lisäksi yksi ryhmistä toimii ruotsiksi.

Ryhmätyöskentelyä Minervalla.

Ryhmille uudenlaista perehdytystä

Mentorointiryhmille tarjottavaa tukimateriaalia uudistettiin tänä syksynä aiempien vuosien palautteiden perusteella. Edellisvuosien tapaan osallistujat pääsivät tutustumaan Helsingin yliopistossa tuotettuun Mentoroinnin työkirjaan jo ennen kick-offia. Uutena ennakkomateriaalina aktorit ja mentorit saivat katsottavakseen myös Tevere Oy:n tuottamat mentorointiaiheiset perehdytysvideot.

– Tavoitteenamme oli tarjota osallistujille mahdollisimman kattavat eväät jo etukäteen, sillä tämän tyyppisille asioille on hyvä antaa hautumisaikaa, sanoo Johanna Ruhanen urapalveluista.

Kuva Minna-Rosa Kanniaisen esityksestä.

Minna-Rosa Kanniainen kertoi omassa puheenvuorossaan vuorovaikutuksen merkityksestä mentoroinnissa.

Kick-off-tilaisuuden ohjelma rakentui tänä vuonna paitsi käytännön vinkeille, myös Minna-Rosa Kanniaisen (Lifedesign) asiantuntijapuheenvuorolle. Ryhmämentorointiohjelmaa vuosien ajan aiemmin luotsannut Kanniainen syventyi esityksessään erityisesti ryhmämuotoisen mentoroinnin vuorovaikutusnäkökulmiin. Hän korosti muun muassa kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen keskeistä merkitystä ryhmätapaamisissa ja rohkaisi aktoreita olemaan aktiivisia prosessin kaikissa vaiheissa.

Yhtenä konkreettisena vinkkinä Kanniainen muistutti siitä, että kielen päältä helposti karkaavat ”ei, mutta…”-kommentit kannattaa pyrkiä tietoisesti korvaamaan ”kyllä, ja…”-ilmaisuilla. Ne kun vievät keskusteluita lähes itsestään myönteiseen suuntaan.Kuva ryhmien tutustumisesta.

Kick-off-illan aikana ryhmät pääsivät tietenkin myös tutustumaan toisiinsa ja luomaan yhteiset suuntaviivat mentoroinnille. Ryhmien tehtävänä olikin tehdä kirjallinen mentorointisopimus, jossa he sopivat odotuksistaan ja tavoitteistaan koko prosessille.

Yleiskuvaa mentorointisopimuksen tekemisestä.

Matka jatkuu kesän kynnykselle

Ryhmät jatkavat työskentelyään itsenäisesti noin puolen vuoden ajan. Suosituksena on tavata noin kerran kuukaudessa.

– Järjestämme mentoreille kauden puolivälissä oman välitapaamisen, jossa he pääsevät jakamaan kokemuksiaan mentoroinnin ensimmäisistä kuukausista. Perinteisesti välitapaaminen on ollut myös hyvä paikka saada uusia ideoita oman ryhmän toimintaan, Ruhanen valottaa.

ryhmätyöskentelyä

Toukokuussa kaikki ryhmät palaavat lähtöpaikalle Minervatorille yhteiseen päätöstilaisuuteen. Silloin niillä on myös vähintään 28 ainutlaatuista mentorointitarinaa kerrottavanaan.

Seuraavasta mentorointikaudesta tiedotetaan tällä sivulla syksyn 2020 alussa. Mentorihaku ohjelmaan käynnistyy syyskuussa.

ryhmätyöskentelyä2

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen