Moodlessa luoduissa videoissa ja äänitteissä todettu ongelmia Safarilla ja iOS-laitteilla

Moodlen tekstieditoriin saatiin kesäkuun päivityksessä uutena ominaisuutena korkeintaan kahden minuutin videon (kuvan kohta 1.) ja äänitteen (kuvan kohta 2.) luonti. Tämä mahdollistaa matalalla kynnyksellä mm. videoesittelyt ja -tehtäväpalautukset sekä palautteen antamisen äänitteenä.

Valitettavasti näitä videoita (.webm) ja äänitteitä (.ogg) ei voi luoda tai toistaa Applen

 • iOS-mobiililaitteilla (iPhonet ja iPadit) eikä
 • Safari-selainta käytettäessä macOS-käyttöjärjestelmissä.

Videot ja äänitteet toimivat kuitenkin macOS-käyttöjärjestelmässäkin mm. Chrome- ja Mozilla-selaimilla.

Opettaja:

 • Kun suunnittelet tallenteen tekoa, huomioi tämä rajoitus. Älä esimerkiksi tee tenttikysymyksiä ko. työkalulla.
 • Ohjeista opiskelijoita käyttämään Windows- tai MacOS-käyttöjärjestelmää Chrome- tai Firefox-selaimella ja kerro vaihtoehtoisista tavoista tehdä tehtävä tai tallenne.

Miten muulla tavoin voin tehdä videoita ja ladata ne Moodleen?

Kun teet videotiedoston, voit käyttää esimerkiksi Zoom- tai Screencast-O-Matic -ohjelmaa. Näiden tiedostomuoto (.mp4) toimii kaikilla laitteilla ja alustoilla. Screencast-O-Matic mahdollistaa tallennuksen lisäksi videoiden monipuolisen muokkaamisen.

Jaa videot Moodleen Unitubea käyttämällä. Lyhyet noin kahden minuutin mittaiset videot voit ladata  50 Mt kokorajaan saakka myös suoraan Moodleen tekstieditorilla (kuvan kohta 3.).

Tule mukaan Moodlen siivoukseen!

Moodle-palvelimen tallennustila on täyttymässä, mutta uusi palvelin tekee tuloaan 24. kesäkuuta 2020. Kurssien siivouksella varmistetaan, että pärjäämme uuden palvelimen tuloon saakka ja turhat tavarat eivät kulkeudu Moodlen uuteen kotiin. Palvelimella vievät tilaa pääasiallisesti Moodlen kurssialueet, kurssialueiden varmuuskopiot, isot liitetiedostot ja videot.

Kurssialueet

Nopein tapa suorittaa siivousta on poistaa tarpeettomia kurssialueita. Voit ilmoittaa meille tarpeettomista kurssialueista moodle@helsinki.fi-osoitteeseen. Lisää viestiisi kurssialueesi osoite, minkä jälkeen aloitamme kurssialueesi poistoprosessin. Saat kurssialueesi osoitteen menemällä kurssialueesi etusivulle ja kopioimalla selaimesi osoitekentästä osoitteen.

Varmuuskopiot

Suosittelemme tekemään varmuuskopiot kursseistasi ja tallentamaan nämä Moodlen ulkopuolelle esimerkiksi ulkoiselle salasanasuojatulle kovalevylle: ohje varmuuskopion tekemiseksi. Kun olet onnistuneesti tehnyt varmuuskopion ja tallentanut sen Moodlen ulkopuolelle, poista varmuuskopio, jotta se ei tarpeettomasti vie tilaa Moodlesta. Varmuuskopion poisto-ohjeet:

 1. Paina hammasratasta (toimintovalikko) kurssisi etusivulta.
 2. Valitse “Palauta”.
 3. Käy läpi “Kurssin varmuuskopioalue” ja “Käyttäjän yksityinen varmuuskopioalue” alapuolelta tehdyt varmuuskopiot.
 4. Paina nappia “Hallitse varmuuskopiointitiedostoja” varmuuskopioalueen alapuolelta, josta haluat varmuuskopion poistaa.
 5. Paina varmuuskopiotiedoston tiedostonimeä.
 6. Varmista, että varmuuskopio voidaan poistaa tai paina nappia “Tallenna” viedäksesi varmuuskopion Moodlen ulkopuolelle ennen jatkamista.
 7. Paina nappia “Poista”.
 8. Paina nappia “OK”.
 9. Paina nappia “Tallenna muutokset”.

Isot liitetiedostot

Isoja liitetiedostoja ja tiedostokansioita pääset poistamaan pääasiallisesti suoraan kurssisi etusivulta, johon tiedostot ovat useimmiten lisätty. Ohjeet tiedostojen ja kansioiden poistamiseksi:

 1. Varmista, että kurssin muokkaustila on päällä kurssin etusivun hammasrattaasta (toimintovalikko).
 2. Paina poistettavan kohteen kohdalta “Muokkaa”.
 3. Valitse “Poista”.
 4. Paina nappia “Kyllä”.

Tiedostoja voi myös pienentää ennen kuin tuot niitä Moodlen. Tämä nopeuttaa käyttäjäkokemusta ja pienentää kurssin kokoa. Esimerkiksi tallentamalla esitelmät PDF-muotoon ja pienentämällä suurien kuvien kokoa. Helppo tapa pienentää useita kuvia samanaikaisesti Windows-järjestelmässä on lähettää kuvat itsellesi Windowsin sähköpostitoiminnolla: paina kuvaa hireen oikealla näppäimellä, valitse lähetä ja sähköposti. Näin Windows tarjoaa automaattisesti verkkoon sopivia kokovaihtoehtoja.

Videot

Videotiedostot tulisi säilyttää Helsingin yliopiston omassa Unitube-lataamo -palvelussa (lataamo.helsinki.fi) tai muussa tähän tarkoitetussa pilvipalveluympäristössä. Näistä palveluista videot voidaan linkittää suoraan Moodleen tai muihin palveluihin. Ohje videoiden linkittämiseen Moodleen Unitube-lataamosta: HY-Unitube-videoiden linkitys Moodleen.

Ryhmävalinta: opiskelijat valitsevat itse ryhmänsä

Helsingin yliopiston Moodlessa ja MOOC-alustalla otettiin käyttöön tammikuun 2019 päivitysten yhteydessä usein toivottu ominaisuus: Ryhmävalinta. Ryhmävalinta-aktiviteetin avulla opiskelijat voivat valita oman ryhmänsä opettajan määrittelemistä ryhmistä. Ryhmille voi määrittää maksimikoon ja opiskelijoille voi sallia ilmoittautumisen useampaan ryhmään. Opiskelijalle voi myös sallia ryhmän muuttamisen myöhemmin. Ryhmävalinnalle voi ideoida monia käytännön sovelluksia. Alta löydät kolme esimerkkiä, joita opettajat ovat jo kursseillaan käyttäneet.

Ryhmävalinnan käyttöönotto

Määritä kurssille ensin ryhmät. Ryhmävalinnan voi lisätä tämän jälkeen klikkaamalla Lisää aktiviteetti tai aineisto –painiketta ja valitsemalla listasta Ryhmävalinta.

Katso tarkemmat ohjeet

Esimerkki 1: Harjoitusryhmät

Ryhmävalinta-aktiviteettia voi käyttää opiskelijoiden harjoitusryhmiin jakamisessa.

Näitä harjoitusryhmiä voi käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelussa määrittelemällä keskustelualueen asetuksiin erilliset ryhmät.

Esimerkki 2: Erilaajuiset kurssikokonaisuudet

Opettaja voi määritellä samalle kurssialueelle useita eri laajuisia kurssikokonaisuuksia ja jättää osan kurssin aktiviteeteista näkyville vain laajimman kurssikokonaisuuden valinneille.

Ryhmävalinta-aktiviteetissa näkyvät opettajan määrittämät ryhmien nimet. Opiskelijan tulee klikata valintaa haluamansa ryhmän kohdalla ja tallentaa valinta. Kuvan esimerkissä opettaja on määritellyt kurssille ryhmät 3 opintopisteen ja 5 opintopisteen laajuisia kursseja varten.

Opiskelijoiden valintojen mukaisesti kurssin aktiviteetit voi piilottaa tai näyttää Rajoita pääsy -asetuksella. Kuvan esimerkissä opettaja on määritellyt aktiviteetin näkymään vain laajemman 5 opintopisteen valinneelle ryhmälle.

Esimerkki 3: Kurssiosioiden näkyvyys

Kolmas hyvä esimerkki on kurssi, jossa opiskelija voi valita, näkeekö hän kaikki kurssin osiot kerralla vai opettajan määrittelemässä tahdissa.

Tällöin osioiden Rajoita pääsy -asetukseen voi käyttää rajoitusjoukkoa, jolloin näkyvyydelle voi asettaa useampia ehtoja.

Edellä kuvattua tapaa on käytetty mm. Learn Moodle Basics MOOC-kursseilla osoitteessa https://learn.moodle.net/.

Kuten kolmesta esimerkistä huomaa, ryhmien käyttämisen mahdollisuudet tulevat kasvamaan. Ennen kaikkea ryhmävalinta-aktiviteetti säästää opettajan aikaa, koska opiskelijat voivat ryhmittäytyä itse. Ryhmävalinta on hieman yksinkertaisempi käyttää kuin ryhmäavaimet ja ryhmävalinnan voi lisätä kurssille vielä opiskelijoiden rekisteröitymisen jälkeenkin.