Opettajan opas uudistui

Opettajan opasta uusittiin reilusti loppuvuoden aikana:

  • Ohjeissa on panostettu opettajan kurssisuunnittelun tukemiseen ja etukäteisvalmisteluihin, jotka verkkovälineitä käytettäessä ovat lähiopetusta oleellisemmat.
  • Sisällöt järjestettiin opettajan työskentelyprosessin mukaisesti ja pitkiä sivuja jaettiin useaksi pienemmäksi sivuksi
  • Oppaaseen tehtiin myös paljon uusia sisältöjä, mm. opettajilta kerättyjä kokemuksia ja esimerkkikursseja ideoita tuomaan.
  • Wikin tarjoamaa tekniikkaa hyödynnettiin automaattisen sisällysluettelon luomisessa ja avainsanoja lisättiin haluttujen sisältöjen löytymiseksi. Näin mahdolliset oppaan käyttötavat ja -tilanteet lisääntyivät.

Opettajan opas löytyy tutusta osoitteesta

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opettajan+opas.

Palautetta ja kehittämisideoita toivomme edelleen! Niitä saa mielellään antaa halutessasi anonyymisti verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen atk-oppimisymparistot@helsinki.fi.

Uusia asteikkoja käytössä

Moodleen on lisätty kaksi suomenkielistä vakioasteikkoa, joille olemme huomanneet olevan tarvetta. Asteikot ovat kaksiportaiset, sanalliset “hylätty, hyväksytty” ja “täydennettävä, hyväksytty”. Ne ovat käytettävissä kaikkien arvioinnin mahdollistavien aktiviteettien asetuksista Arviointi-pudotusvalikosta. Huomaa myös asteikkoihin liittyvät ohjeet Opettajan oppaassa.

Opettaja, huomioi esteettömyys Moodlessa

Tavoite opiskelijoiden toimintaympäristön esteettömyydestä koskee fyysisten opiskeluympäristöjen lisäksi yliopiston tarjoamia verkko-oppimisympäristöjä. Verkkopalveluilla pystytään vähentämään estellisyyttä ja tarjoamaan esimerkiksi liikuntarajoitteisille opiskelijoille pääsy kurssimateriaaleihin ja luennoille. Verkkopalvelujen esteellisyys liittyy usein heikkonäköisten kannalta hankaliin materiaalin skaalautumattomuuteen, käyttöliittymän sekavaan navigointiin ja vääriin väriyhdistelmiin. Vaikka verkkopalvelu itsessään mahdollistaisi esteettömän käytön, sisällöntuottajat eivät aina tule ajatelleeksi, että myös materiaali tulisi tuottaa ja jäsentää esteettömyys huomioiden.

Opettaja, kun suunnittelet kurssisi verkkoaluetta Moodleen, huomioi kurssillesi osallistuvat erityisryhmien opiskelijat. Saat pienillä toimenpiteillä kurssialueestasi heillekin helppokäyttöisen. Esteettömyysasioita on neuvottu Opettajan oppaaseen kirjoitetulla ohjesivulla Esteettömyyden huomiointi Moodlessa. Tuolta sivulta löytyy myös lisätietoa esteettömyydestä.