Ilmiölähtöinen oppiminen

Opetatko oppiaineita vai oppilasta?

Ilmiölähtöisessä oppimisessa tarkastelemme oppiaineita integroivasti jotakin todellista ilmiötä kuten “perhettä”. Tarkoituksena on luoda prosessi lapsille, jossa he tutkivan oppimisen kautta tutustuvat ilmiöön ja oppiaineiden sisältöihin ja näkökulmiin.

Tutkivaa oppimista hahmoittava kuva [Hakkarainen 1998; Hakkarainen, Lonka, Lipponen,1999;2004]

4 thoughts on “Ilmiölähtöinen oppiminen

  1. Ilmiölähtöisyyttä voisi avata hieman enemmän.
    Tänne voisi lisätä muitakin viitteitä.

  2. – Jäin kaipaamaan osiota, jossa olisi eritelty ilmiötä ja sen vaiheita sekä sitä reflektiota, jota teimme yhteisillä kerroillamme. Se avaisi hyvin sitä, mitä ilmiöpohjaisnen opetus voi olla ja miten siinä voi suunnistaa.

    • Kiitos, hyvä pointti, jota mietimme itsekin! Päädyimme kuitenkin rajaamaan blogimme kertomaan nimenomaan omasta projektistamme, ei niinkään ilmiölähtöisestä oppimisesta yleensä. Siksi päätimme selittää ilmiö-käsitteen vain suurpiirteisesti ja linkkien avulla.

      Prosessimme vaiheita emme eritelleet, sillä ajattelimme sen näkyvän kokonaisuudessa, mutta erittäin hyvä idea, niin olisi voinut tehdä!

Comments are closed.