Sosiaalinen media

HUOM! Sisällöt ovat vapaasti ladattavissa linkeistä. Lisenssi: CC BY-NC-SA

Hankkeessa on tuotettu lukiolaisille sisältöä sosiaaliseen mediaan. Sisällöt voi julkaista esimerkiksi lukion omalla Instagram-tilillä. Noora-Sofia Hermansson (KK, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistosta sekä Tuulia Rytkönen (tekn.yo) Aalto-yliopistosta loivat lukiolaisille suunnattua Instragram-sisältöä toiminnanohjauksesta.

Toiminnanohjaus

Esikatselu:

Kanban-julkaisu (opiskelun suunnittelu)

Aikataulu-julkaisu

Kesäaikataulu-julkaisu

Noora-Sofia Hermansson loi Instagram-sisältöä lukiolaisille myös opiskelu-uupumuksesta, perfektionismista sekä itsemyötätunnosta. Jokaiselle aiheelle on oma teemaviikkonsa, jolloin sisällöt on tarkoitus julkaista. Teemaviikoille on luotu syötejulkaisuja kuvatekstiehdotuksineen sekä tarinoita. Teemaviikkojen aloitus- ja päätöstarinoiden kysymysten yhteyteen on tarkoitus lisätä julkaisuvaiheessa Instagramissa äänestykset opiskelijoita varten. Lisäksi syötejulkaisuja voi halutessaan vielä mainostaa jakamalla ne omassa tarinassa.

Opiskelu-uupumus

Esikatselu:

MA: Mitä on opiskelu-uupumus?

TI: Miten opiskelu-uupumus kehittyy?

KE: Miksi opiskelu-uupumus on haitallista?

TO: Mikä suojelee opiskelu-uupumukselta?

PE: Miten opiskelu-uupumusta voi välttää?

Opiskelu-uupumus -teemaviikon kuvatekstiehdotukset

Opiskelu-uupumus -teemaviikon tarinat:

MA: Opiskelu-uupumus -teemaviikon aloitustarina

PE: Opiskelu-uupumus -teemaviikon päätöstarina

Perfektionismi

Esikatselu:

MA: Perfektionismi – Mitä se on?

KE: Mitä perfektionismista on hyvä tietää?

PE: Riittävyyden tunteen vahvistaminen

Perfektionismi-teemaviikon kuvatekstiehdotukset

Perfektionismi-teemaviikon tarinat:

MA: Perfektionismi-teemaviikon aloitustarina

PE: Perfektionismi-teemaviikon päätöstarina

Itsemyötätunto

Esikatselu:

MA: Itsemyötätunto

TI: Millaista itsemyötätunto on?

KE: Itsekritiikki

TO: Itsemyötätunnon merkitys

PE: Itsemyötätunnon harjoitteleminen

Itsemyötätunto-teemaviikon kuvatekstiehdotukset

Itsemyötätunto-teemaviikon tarinat:

MA: Itsemyötätunto-teemaviikon aloitustarina

PE: Itsemyötätunto-teemaviikon päätöstarina

Lisäksi Sonja Ojala (KM, EO, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) tuotti Instagram-julkaisuja avun hakemisesta.

Avun hakeminen

Esikatselu:

Jokainen tarvitsee joskus apua

Mistä saisin apua? – Huom! Tarkista, että linkit toimivat ennen tämän sisällön julkaisua.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Blogikirjoitukset

Hankkeessa on julkaistu aktiivisesti blogikirjoituksia. Helsingin yliopiston toimesta hankkeen blogiin on tuotettu yhteensä kuusi kirjoitusta, joiden tekijöinä ovat Minna Saarinen, (KT, YTL, EO, yliopistotutkija) Nelli Saarelainen, (KM, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) Mari Pohjalainen, (KM, EO, pro gradun tekijä) Nora Taipale, (KM) Kirsi Ikonen, (KM) Saara Honkanummi, (KK, hankeharjoittelija) Sonja Ojala (KM, EO, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) sekä Noora-Sofia Hermansson (KK, tutkimusavustaja). Blogikirjoituksissa käsitellään muun muassa lukiolaisten tukemista, heidän hyvinvointiaan sekä erityisopettajan työnkuvaa.

Saarinen, M. (2019). Lukiolain uudet tuulet erityisen tuen ja ohjauksen näkökulmasta.

Saarelainen, N. (2020). Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet.

Pohjalainen, M. (2020). Lukiolaiset kertovat millaista tukea tarvitsevat opintoihinsa.

Taipale, N. (2020). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteuttaminen uudistuvassa lukiossa.

Ikonen, K. (2020). Lukion erityisopettajan muotoutuva työnkuva.

Honkanummi, S. & Ojala, S. (2021). Aika menee arvellessa, päivä päätä käännellessä?

Hermansson, N-S. (2021). Perfektionistiset lukiolaiset koulu-uupuneita?

Ojala, S. (2021). Kenelle oppimisen tukeminen lukiossa kuuluu? – Opetushenkilöstön näkemyksiä.

Jokinen, S. (2021). Ammatillisen oppilaitoksen opettajat opiskelijoiden tukijoina ja oman osaamisensa kehittäjinä.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Tallenteet

Hankkeessa on tuotettu tallenteita, joita voi seurata joko videona tai pelkästään kuuntelemalla. Sonja Ojala (KM, EO, pro gradun tekijä, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta teki tallenteet osallisuuden edistämisestä lukiossa, toiminnanohjauksen taitojen tukemisesta, motivaatiosta ja kiinnostuksen tukemisesta sekä erityisopettajan työnkuvasta ja erityisopetuksesta lukiossa.

Ojala, S. (2021). Osallisuuden edistäminen lukiossa.

Ojala, S. (2021). Toiminnanohjauksen taitojen tukeminen.

Ojala, S. (2021). Motivaatio ja kiinnostuksen tukeminen.

Ojala, S. (2021). Erityisopettaja ja erityisopetus lukiossa.

Sonja Ojala teki myös yhdessä Minna Saarisen (KT, YTL, EO, yliopistolehtori) kanssa esityksen tukitoimien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tallenne on tuotettu HOHTO- ja Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeiden yhteistyönä. Lisäksi Ojala ja Saarinen loivat yhdessä tallenteet kielitietoisuudesta sekä trauman kohdanneen nuoren kasvun ja kehityksen tuesta lukiossa.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Tukitoimien suunnittelu ja toteutus.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Kielitietoisuus lukiossa.

Saarinen, M. & Ojala, S. (2021). Trauman kohdanneen nuoren kasvun ja kehityksen tuki lukiossa.

Pauliina Vesterinen (AMK TT, KK, tutkimusavustaja) Helsingin yliopistolta loi sekä lyhyen että pitkän tallenteen muistista ja oppimisen vaikeuksista. Lisäksi Vesterinen loi yhdessä Sonja Ojalan kanssa tallenteen käyttäytymisen haasteista lukiossa.

Vesterinen, P. (2021). Muisti ja oppimisen vaikeudet (lyhyt versio).

Vesterinen, P. (2021). Muisti ja oppimisen vaikeudet (pitkä versio).

Vesterinen, P. & Ojala, S. (2021). Käyttäytymisen haasteet lukiossa.

Lisenssi: CC BY-NC-SA

Materiaaleja saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Materiaaleista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja niiden osia saa käyttää toisten materiaalien osana. Alkuperäisten materiaalien ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Materiaaleista saa tehdä muokattuja versioita, mutta nämä on julkaistava tällä samalla lisenssillä, millä alkuperäiset materiaalit on julkaistu. Hankkeen nimi sekä materiaalien tekijät on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.