Mitä opimme?

Näin tutkijatentin jälkitunnelmissa rupesimme pohtimaan, mitä oikeastaan opimme koko kurssin aikana. Uutta tietoa on tullut paljon tutkimuksen tekemisestä ylipäänsä sekä meille valikoituneesta aiheesta. Päädyimme siihen, että osaa opitusta on kuitenkin vaikea pukea sanoiksi, sillä olemme kurssin aikana varmasti oppineet asioita, jotka tulevat konkretisoitumaan vasta tulevaisuudessa.

Ensimmäisenä mieleen tuli kuitenkin se, mitä opimme nimikkotutkimuksestamme. Syvennyimme viimeisen kahden kuukauden aikana tavoiteorientaatioteoriaan syvemmin, kuin tavallisesti kursseilla pääsisi teoreettisiin näkökulmiin syventymään. Kurssin aikana luettujen artikkelien ja kurssikirjallisuuden myötä tieteellisten tekstien lukeminen harjaantui, mitä pidämme erittäin hyödyllisenä näin opintojen alkuvaiheessa.  Syvällinen perehtyminen tutkimukseen opetti meille myös paljon tutkimuksen tekemisestä ja sen analysoimisesta sekä opimme useita uusia tieteellisiä termejä. Opimme esimerkiksi kuinka paljon vaivannäköä aineiston kerääminen voi vaatia, etenkin pitkittäistutkimuksen kohdalla.

Kurssilla pääsi näkemään ja kuulemaan myös tutkijan työstä ja sen monipuolisuudesta. Opiskelija kohtaa tutkijan useimmiten luennoitsijana kursseilla kuulematta sen laajemmin tutkijan työstä, vaikka opettaminen on vain pieni osa heidän tehtävistään. Yksi tämän kurssin hyvistä puolista olikin se, että kynnys ottaa tutkijoihin yhteyttä madaltuu.

Alussa ryhmätyöskentely isossa ryhmässä tuntui jännittävältä; jokainen taisi pohtia tahollaan tuleeko työ jakautumaan tasaisesti, miten ryhmädynamiikka toimii, menevätkö näkemykset asioista yhteen ja niin edelleen. Kymmenen hengen ryhmämme koostuu eri ikäisistä, eri opintosuunnista ja opinnoissaan eri vaiheissa olevista opiskelijoista, eikä ryhmätyöskentelyn ja aikataulujen yhteensovittaminen ollut tietenkään itsestäänselvyys. Huomasimme kuitenkin pian kurssin lähdettyä käyntiin ryhmämme toimivan hyvin yhteen. Aihe oli kaikille mieluisa ja jokainen otti meille osoitetuista tehtävistä tasaisesti vastuuta. Yhteisen keskustelun kautta saimme helposti muodostettua yhtenevän näkemyksen kunkin oppimistehtävän kohdalla ja yhteistyö helpottui entisestään loppua kohden. Tutkijatenttikin sujui luontevasti hyvään aiempaan ryhmätyöskentelyyn pohjautuen.

Mikä teidän mielestänne oli kurssin suurin anti?

Tsemppiä loppuviikkoon ja haleja ja pusuja ja kaikkea hyvää tasapuolisesti jokaiselle <3

xoxoxoxo,

Menestyksen hinta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *