Lisää rahoitusta PAMEL-hankkeelle

PÄIVITYS

Iloksemme voimme ilmoittaa, että PAMEL hanke on saanut lisää rahoitusta vuoden 2022 aikana apurahojen muodossa.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi Hanna Walshille lokakuun 2021 haussa apurahan yksityisten palvelualojen työntekijöiden työsuhdemuodon, työn laadun, ruokaturvattomuuden ja ruokavalion laadun sekä niiden välisten yhteyksien tutkimiseen Eini Laakkosen rahastosta.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö myönsi Elviira Lehdolle apurahan Steiner rahastosta (2022-23) tutkiakseen yksilön ruoanvalintamotiiveja ja taustatekijöitä terveellisen ja ilmastokestävän ruokavalion mahdollistavina tekijöinä.

Kiitämme erittäin lämpimästi Suomen Kulttuurirahastoa ja Gyllenbergin säätiötä tuestaan, joka mahdollistaa tutkimuksen pamilaisten työn- ja elämänlaadun sekä terveyden ja kestävien ruokavalioiden edistämiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *