v. 1980–89

Tekijä Vuosi Työn otsikko
Hiltula, Leena 1981  Kyynelten tie – Yhdysvaltain intiaanien muuttopolitiikka 1820- ja 1830-luvulla ja sen toteuttaminen etelän neljän sivistyneen heimon kohdalla. 1981.
Illi, Esko 1981  Suomen laivaston toimintavalmiussuunnitelmien kehittyminen välirauhan ajasta jatkosodan syttymiseen. 1981.
Kortelainen, Jukka 1981  Valtiososialismista valtiokapitalismiin. Aatehistoriallinen tutkielma puolueiden suhtautumisesta valtion yritystoimintaan vuodesta 1918 vuoteen 1931. 1981.
Leskinen, Merja 1981  Porvarillisesta vallankumouksesta fasistiseen diktatuuriin. Brasilian taloudellinen ja poliittinen murrosaika 1930-1937. 1981.
Aho, Esko 1980  Maakysymys maalaisliiton politiikassa 1918-1922.
Havuaho, Osmo 1980  Talonpoikaisto ja suomalaiskansallinen herääminen ennen 1860-lukua.
Hietaniemi, Tuija 1980  Isänmaallinen kansanliike Ylistarossa. IKL
Karjalainen, Kimmo 1980  Suomen EEC-ratkaisun kehitys v. 1970-1973 käydyn julkisen keskustelun valossa.
Kehälinna, Heikki 1980 Ammattiliittovaalit ja demokratia. Tutkielma SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen vaalijärjestelmistä ja niitä koskevista kannanotoista vuosina 1967-1978.
Korpela, Helena 1980  Ihanneliitot, työväen lasten ensimmäiset järjestöt. Työväen lasten järjestäminen Suomen työläisnaisliikkeen toiminnassa.
Lievonen, Merja-Liisa 1980  Ison-Britannian ulkopolitiikka Euroopassa 1920-1925.
Mäkelä, Jarmo 1980  Rudolf Holsti ja menetetty tilaisuus.
Niinivaara, Erkki Jaakko 1980  Liittoutuneiden välisen etupiirijaon synty Balkanilla toisen maailmansodan loppuvaiheissa. 1980.
Närhi, Martti 1980  Sotaväen käyttövalmistelut ja käyttö yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen Suomessa vuosina 1894-1914. 1980.
Paalanen, Ilkka 1980  Punamultahallitus (1937-1939) ja työmarkkinaosapuolet. 1980.
Ranta, Raimo 1980  Presidenttikysymys 1956. Asetelmat vaalitaistelussa ja niiden esihistoriaa. 1980.
Salmi, Tapani 1980  Maalaisliitto Viipurin läänin itäisessä vaalipiirissä vuosina 1906-1917. 1980.
Telenius, Seppo 1980  Naisten vapautusliikkeen syntyvaiheet Yhdysvalloissa. 1980.
Visti, Aira 1980  Ylistaron nuorisoseurat vuosina 1894-1917. Tutkimus nuorisoseuralaisten sosiaalisesta, uskonnollisesta ja poliittisesta taustasta. 1980.