v. 2000–09

Tekijä Vuosi Työn otsikko
Hu, Aidi 2009  Sino-Finnish Relations in the 1950s.
Lehmijoki, Lauri 2009  Towards a Balanced Political Theory – A Study on science and metaphysics in the political theories of Oswald Spengler, Robert Oppenheimer and Karl Popper, and on analysing political theories.
Hakala, Emma 2009  Toivo Antikaisen tapaus ja kommunismi viholliskuvana Suomessa 1930-luvulla.
Hakkarainen, Olli 2009  Suomalaisen uusvasemmiston suhde latinalaisamerikkalaiseen vallankumoukselliseen nationalismiin 1960-luvun loppuvuosina.
Hujala, Juhani 2009  2000-luvun alun Romania sijoituskohteena.
Huvinen, Sanni 2009  Puun ja metsän välissä. Yksityismetsänomistajat ja Maataloustuottajain Keskusliitto metsänkäyttökeskustelussa 1960- ja 1970-luvulla.
Knuuttila, Kyösti 2009  Historiallinen muutos ja kansallinen kertomus Suomalaiset ja historia -esitutkimuksessa.
Korhonen, Anne 2009  Puheoikeus ja autenttisuus. Menneisyydenkäsittely Muiden elämä -elokuvasta saksalaislehdistössä käydyssä keskustelussa 2006-2007.
Laaja, Johanna 2009  Valinta, velvollisuus, väistämättömyys vai kielto? Poliittisten naisjärjestöjen keskustelu suvunjatkamisesta 1930-luvulla.
Lilius, Martina 2009  Kansallisvaltiosta monikansallisiin yrityksiin. Nestlé-boikotti ja yrityksen yhteiskuntavastuu.
Malkavaara, Annikka 2009  Nuori kapinallinen. Suomalaisen queer-tutkimuksen varhaisvuodet.
Matekovits, Tamas 2009 Kulttuurin valon heijastuksia historiallisessa blokissa: Jugoslavian hajoamisen kuvat 1990-luvun Suomessa imperialistisen kapitalismin luonnollistavassa kulttuurissa.
Mattila, Turo 2009  Modernisoitu konsensus. Modernisaatio, globalisaatio ja kansallinen kilpailukyky Tony Blairin retoriikassa 1997-2007.
Nagler, Michael 2009  Yhdysvaltojen politiikka Persianlahden ja Irakin sotien oikeuttamiseksi.
Nurmi, Olli 2009  ”Totuuden ja oikeuden asia”. Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987-1991.
Packalén, Olivia 2009  Suomenruotsalaisuutta määrittämässä. Helsingin Arbetets Vänner osana ruotsinkielistä järjestökenttää 1800- ja 1900-lukujen taitteen Suomessa.
Poutanen, Minttu 2009  Pitkän parlamentin naiset. Naiskansanedustajien poliittinen toiminta talvi- ja jatkosodassa.
Ristola, Laura 2009  ”KYSE ON VAIN KAUPALLISESTA SOPIMUKSESTA” – Keskustapuolueen tie kohti EEC-vapaakauppasopimusta.
Schuth, Paula 2009  Dekolonisaation ja kylmän sodan ristipaineessa – Tansanian suhteet Saksan liittotasavaltaan ja Saksan demokraattiseen tasavaltaan 1960-luvulla.
Susi, Mika 2009  Kansallisesta turvallisuudesta kohti kollektiivista vastuuta. Suomalaisten viranomaisten terrorismidiskurssit terrorismin rahoituksen torjunnassa 1997-2004.
Uusikivi, Jouni 2009  Lakkopaikkakuntien paikallisyhteisöiden reagointi vuosien 1927-29 suuriin työtaisteluihin.
Vuola, Mette 2009  Rauhantekemisen legitimointi ja markkinointi. Puolivirallinen rauhanvälitys ja Crisis Management Initiative (CMI).
Ari, Melis 2008  The Unbearable Burden of Forgetting. Tracing the Roots of Kemalist Nationalism in Late Ottoman Period.
Bask, Anna 2008  NO TO THE PULP MILLS – NO A LAS PAPELERAS. Institutional and Cultural Explanations for the Argentine National Government’s Policy in the Pulp Mill Dispute.
Jansson, Julia 2008  Different Centuries, Similar Responses? International Police Cooperation and the Depoliticizing of Terrorism in 1898 and 1998.
Welsh, John 2008 Society, Consensus, and Asymmetric Relations: A Conceptual and Historical Critique of the Social Dialogue and the Social Policy Agenda of the European Union’s Lisbon Strategy.
Aaltonen, Jaana 2008  Leipä ennen politiikkaa. Työläisnaisten järjestäytyminen 1800-luvun lopulla.
Airaksinen, Iivari 2008  Politiikan henkilöityminen puolueiden eduskuntavaalimainonnassa 1975-2003.
Grönqvist, Jessica 2008 EU:n laajentuminen – Turkin liittymisprosessi ja Kyproksen kysymys.
Haara, Heikki 2008  Me, toinen ja vihollinen. Menneisyyden merkitykset presidentti George W. Bushin poliittisessa retoriikassa syyskuun yhdennentoista terrori-iskuista Irakin sotaan.
Hampunen, Laura 2008  Maanmiehiä vai muukalaisia? Latvian venäjänkielisen vähemmistön asemasta käyty keskustelu.
Honkanen, Hanna-Mari 2008  Lyijynraskasta. Suomi, Yhdysvallat ja strategisten luonnonvarojen kauttakulku Neuvostoliittoon ja Puolaan vuosina 1950-1955.
Hyrske-Fischer, Meri 2008  Naisena miesten maailmassa. Diplomaatinuran sukupuolittuneisuus Suomen ulkoasiainhallinnossa toisen maailmansodan jälkeen.
Hytönen, Mikko 2008  Vapauden ja demokratian puolesta – Matti Kurjensaari 1930-luvun kirjoittajana.
Häikiö, Rae 2008  ”Elämää yössä”. Poliittiset vangit Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1918-1926.
Issakainen, Timo 2008  Talouspolitiikka 1977-1978 – Devalvaatiot, elvytys ja konsensuksen synty.
Kanninen, Perttu 2008  Suhtautuminen kommunismiin Ylioppilaslehdessä ja ylioppilaitten kulttuuripiireissä vuosina 1950-1962.
Karppi, Hanna-Leena 2008  Aviopuolisoiden verotus ja kaksijakoinen kansalaisuus. Vuosien 1935 ja 1943 verotusuudistukset sosiaalisen sukupuolijärjestelmän ilmentäjinä.
Klefström, Kirsi 2008  ”Näkymisen tarve”. Suomen puolueettomuuspolitiikka ja rauhanturvaamistoiminta sen osana 1960- ja 1970-luvuilla.
Koli, Kaisa 2008 NAAMIOT POIS! SKP ja keskustelu NKP:n 20. puoluekokouksen ideologisista avauksista 1956-1957.
Koskinen, Antti 2008  Jehovan todistajat ja suomalainen asevelvollisuus. Käsitehistoriallinen tutkimus aseistakieltäytyjiin suhtautumisesta ja Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamisen mahdollistumisesta.
Kosonen, Liisa 2008  Kumpaa se Vuojalainen tahtoo, kunkkua vai risitenttiä? Suomen valtiomuotokysymys poliittisissa pilakuvissa 1918-1919.
Kotilainen, Noora 2008  Kuvajaisia ja kuvatuksia. Suomalaisen naisen rakentuminen 1920-luvun aikakauslehtien visuaalisissa representaatioissa.
Kuusinen, Petra 2008  Kohti uudenlaista koulutusajattelua. Retorisia näkökulmia koulutuspoliittisen selonteon ryhmäpuheenvuoroihin eduskunnassa vuonna 1990.
La Mela, Matti 2008 Suklaan suojassa, tilinteossa tekstiilitehtaalla: tutkimus Helsingin ja Lyonin venäläisistä yhteisöistä 1920-luvulla.
Laakso, Milja 2008 Menneisyyspolitiikka Meksikossa: Vuoden 1968 merkitykset   ja tulkinnat Meksikon demokraattisessa siirtymävaiheessa.
Latvasalo, Laura 2008  Suomen Lähi-idän politiikka, kansalaisjärjestöt ja PLO.
Leskinen, Suvi 2008  Nainen, kansalaisuus ja suomalais-saksalainen aseveljeys. Naiskansalaisuus syksyn 1941 suuressa seksuaalimoraalikeskustelussa.
Liukkonen, Tommi 2008  ”Arbeit oder Gefängnis!” Suomalaisten merimiesten internointi Saksassa ja sen miehittämillä alueilla syksystä 1944 seuraavaan kevääseen asti.
Louhimies, Marianna 2008  Rajakuntien idänpolitiikka. Lähialueyhteistyötä Keski-Karjalan kunnissa vuosina 1989-2002.
Länsiluoto, Liina 2008  Toiseuden tarinat, uhan kuvat. Venäjä-kuva ja suomalaiskansallisen identiteetin rakentaminen 1970- ja 1990-luvun peruskoulun historian oppikirjoissa.
Mäkinen, Hanna 2008  Lapin metsien mahdollisuudet – Puunjalostusteollisuus ja keskustelu Pohjois-Suomen suurista metsähakkuista vuosina 1951-1957.
Nevalainen, Johanna 2008  Sukupuolittunut talvisodan henki. Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton ja Lotta Svärd -järjestön rooli talvisodan aikaisen yksimielisyyden tuottamisessa.
Nisonen, Veera 2008  Tähtien tavoittaja. Miten ja miksi Suomesta tuli Eurekan jäsen?
Nykänen, Olli-Matti 2008  Kulttuurin ja tiedon varjolla kommunismin vaaraa vastaan. Britannian kulttuuri- ja informaatiotyö 1960-luvun Suomessa.
Pakkala, Kaisa 2008  ”Vakava on ajankohta, ihmissilmältä on salattu se tulevaisuus, joka meillä on edessämme.” Lehdistöjulkisuus Suomessa ensimmäisen maailmansodan sytyttyä ja rautatieläisten toiminta sodan alkuvaiheissa.
Paloheimo, Laura 2008  Yksi saari – kaksi historiaa. Menneisyys sovun esteenä Kyproksessa.
Piipponen, Tiina 2008 Sama palkka samanarvoisesta työstä? ILO:n samapalkkaisuussopimuksen ratifiointi Suomessa.
Pikkarainen, Tiina 2008  Suomalainen rauhanliike ja European Nuclear Disarmament (END) – Ydinaseiden vastainen protesti 1980-luvun alussa.
Romo, Heidi 2008 Aatteellinen järjestö vailla aatetta: ”Muu – mikä?” MUU ry:n perustaminen 1980-luvun nousukauden Suomessa.
Roppola, Juha 2008  Labour, international computers ja idänkauppa. Taistelu kylmän sodan tietokoneista 1968-1971.
Siilasto, Nina 2008 Auttaen ja hoivaten: Suomen Punaisen Ristin Apusisarjärjestö jatkosodassa.
Sivonen, Tiinamari 2008  Neuvostokaupan muisto. Aikalaiskokijoiden arvioita Suomen idänkaupasta.
Suvanto, Katariina 2008  Kysymys viihdytystoiminnasta armeijan valistustoiminnan kentässä jatkosodan aikana 1941-1944.
Tuominen, Laura 2008  ”Sorkkaraudalla kotiin”. Freda 42 suomalaisena talonvaltausliikkeenä vuosina 1986-1988.
Tykkä, Saana 2008  Paperiteollisuuden työtaistelu ja sen käsittely mediassa marraskuusta 2004 heinäkuuhun 2005.
Valtonen, Eero 2008  Ulkoistaminen – haaste, mahdollisuus, uhka. Asiantuntijoiden, puolueiden ja yleisön käsityksiä perusterveydenhuoltopalveluiden tuottamisesta, kiintoisia kommentteja 1990-luvun taitteesta alkaen.
Varho, Esko 2008  ”Meitä uhkaa nälänhätä”. Kansanhuoltajat ja talven 1941-1942 leipäviljakriisi.
Varjonen, Kaisa 2008  Myötätuntoa ja yksimielistä kiistelyä. Siirtoväki ja Karjalan kysymys lehdistökirjoittelussa presidentinvaalikampanjoinnin aikaan 1955-1956.
Vuokko, Helena 2008  Kenelle, kuka ja miten? Pentti Linkola ja ihminen toimijana.
Vuorinen, Hanna 2008  Puolueettomuudesta liittoutumattomuuteen. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittely EU-jäsenyyskeskustelussa 1992-1994.
Witting, Juha 2008  Neuvostoliitto-kuva länsimaisessa historiankirjoituksessa.
Humphreys, Brendan 2007  Predicting the Past. The Munich Template and the Suez Crisis.
Aalto, Julia 2007  Vichyn Ranskan juutalaislainsäädännön ja kollaboraation muisto nyky-Ranskan haasteena. Historioitsijat Maurice Paponin oikeudenkäynnissä.
Autio, Mark 2007  Sotauutisoinnin rintamalinjat – Miten suomalaistoimittajat kohtasivat Yhdysvaltain armeijan uutisohjailun Persianlahden ja Irakin sodissa.
Autti, Mikko 2007  Sinibaretteja Etelä-Libanoniin? Suomen rauhanturvapolitiikka 1978-1982.
Fahler, Max 2007  Urheilua, politiikkaa ja urheilupolitiikkaa. Suomen edustusurheilun kriisi 1959-62.
Hallanoro, Henri 2007  Ydinturvallisuusalan yhteistyön kehitys Suomen lähialueilla Neuvostoliiton hajoamisesta Baltian maiden EU-jäsenyyteen.
Heikkilä, Satu 2007  ”…Tuomitaan täten kuolemanrangaistukseen, päätöksestä ei valitusoikeutta…”. Pikaoikeudet talvi- ja jatkosodassa 1939-1944.
Heikkinen, Tero 2007  Ranska Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1962-1969.
Hinkkanen, Laura 2007  Suomalaisten naispoliitikkojen toiminnan rajat? Sosiaalipolitiikka maalaisliittolaisten ja sosiaalidemokraattisten naisten toiminnassa vuoden 1956 kansaneläkelakikeskustelun edellä.
Holmström, Lauri 2007  Suomi Yhdysvaltojen tiedustelussa 1941-1944.
Kajander, Jutta 2007  Agnes Lundellin jalanjäljissä. Sata vuotta naisjuristeja Suomessa – kohti oikeustieteellisen koulutuksen ja lakiprofession tasa-arvoa.
Kallinen, Helena 2007  Apartheidin vastaista toimintaa Suomessa 1985-1991.
Keskinen, Janne 2007  Sirkushuveja olohuoneisiin – Suomen television tuontiviihdeohjelmiston rakenne ja sisältö vuosina 1965-1972.
Koikkalainen, Outi 2007  Jatkosota tulkintana. Retorinen näkökulma ajopuuteoriaan.
Krenzer, Katja 2007  Ulkopoliittista uskottavuutta – keinolla millä hyvänsä? Kokoomusnuorten osallistuminen Itä-Berliinin nuorisofestivaaleille vuonna 1973.
Lampinen, Timo 2007  Vapauden tavoittelua suotuisan muutoksen uhkaamana. Äidin toimenkuva vuosien 1920-1929 Suomen Naisessa ja Toverittaressa.
Lintunen, Tomi 2007  Energiakriisi ja tulevaisuus – miten energiakriisiä ja sen seurauksia arvioitiin suomalaisessa julkisuudessa syksystä 1973 alkuvuoteen 1974.
Morton, Anna 2007  Menneisyytenä punaiset khmerit – Kambodzan pakolaisten kokemuksia vuosista 1975-1979.
Nyström, Henna 2007  Kieli, kansakunta ja työväestö Helsingin lehdistökeskustelussa 1890-luvun murrosvaiheissa.
Sakki, Antti 2007  Laivalinja – Suomenlahden silta. Suomen ja Viron väliset yhteydet vuosina 1955-1975.
Sireeni, Maaria 2007  Metalliteollisuus ja neuvostokauppa – korporatismi ulkomaankauppapolitiikassa sotakorvauskaudella.
Stewart, Timo 2007  Siionin puolesta. Kristillinen sionismi Suomen Kristillisessä Liitossa 1970-luvulla.
Tammilehto, Tuomas 2007  Ilmailualaa vastaan suunnattu kansainvälinen terrorismi.
Vuorensola, Pietari 2007  Rauhanturvatoiminnan valmistelu Suomen puolustushallinnossa. Pysyvä valmiusjoukko ja Kyproksen operaatio 1963-1969.
Mäkinen, Mika 2006  Unbreakable Logjam – Survey on Impediments for Return of Serb Refugees to Croatia.
Etelämäki, Jasmin 2006  Miksi Tanska osallistui Kosovon sotaan? Tanskan ulkopolitiikan arvot muutoksessa 1990-luvulla.
Hietanen, Anna-Emilia 2006  Hiljaisuus on päättynyt – Poliittista vankeutta ja kidutusta käsittelevä komissio ja Chilen lähihistorian muistaminen.
Karttunen, Antti 2006  Potsdamin perinnöstä pohjoiseen ulottuvuuteen. Keskustelu Kaliningradin asemasta 1990- ja 2000-luvulla.
Kitunen, Eero 2006  Ylhäältä johdetut. Uusi ihminen Neuvostoliitossa ja Saksassa maailmansotien välisenä aikana.
Kivinen, Birgitta 2006 Pakolaisia ja vakoilijoita: Neuvostoliitosta Suomeen   tulleet luvattomat rajanylittäjät vuosina 1949-1959.
Korhonen, Mari 2006  Herrasta ja rengistä kumppaneiksi? Lomén sopimus teollisuus- ja kehitysmaiden välisten suhteiden ilmentäjänä.
Lamberg, Paula 2006  Oliko Suomi näyteikkuna? Suomen ja Neuvostoliiton kauppasopimusneuvottelut vuodelle 1950 ja vuosille 1951-1955 ja neuvottelujen viivästymisen syistä.
Lepistö, Pekka 2006  ”Hyvien tapojen ja lakien vastaisia toimia ei voida enää sallia.” Sinimustat-järjestön lakkauttamisoikeudenkäynnit vuosina 1936 ja 1938.
Penkkala-Arikka, Päivi 2006 ´Erään Mauno Olavin tarina: Olavi Laiho, viimeinen teloitettu suomalainen.
Perttilä, Tuomo 2006  Vuosaaren puolesta – satamaa vastaan. Miksi Vuosaaren satamahanke kohtasi voimakasta vastustusta?
Pöysä, Outi 2006  Ei mitään haaveilijoita – aktiivisia toimijoita. Venäjän Kansallisbolsevistisen puolueen ideologia 1994-2006.
Rajavuori, Anna 2006  ”Työväenluokan urhea tytär”. Kertomus Sofia Hjulgrénin teloituksesta työväenluokan julkisuudessa 1919-1960.
Rask, Eeva 2006  Riosta Lahteen. Kestävä kehitys ja sen sosiaalinen ulottuvuus paikallisagenda 21- työssä 1992-2002.
Rytsölä, Perttu 2006  ”En voi parhaalla tahdollanikaan ymmärtää, että kaikki johtuisi jalkapallosta”. Argentiinan sotilasvallan järjestämät jalkapallonmaailmanmestaruuskilpailut ja turnauksen ajan yhteiskunnasta välittynyt lehdistökuva.
Salmivaara, Anna 2006  Oikeutta ilman rangaistuksia? Uhrien näkökulma totuuden ja oikeuden politiikkaan Chilessä 1990-1993.
Simpura, Juho 2006  YK – Kansojen palvelija vai vihollinen? Kiinan YK-retoriikan muutokset 1965-1974.
Säilä, Melissa 2006  Suosikki vai inhokki? Helsingin Sanomien suhtautuminen tasavallan presidentti Tarja Halosen uudelleenvalintaan 25.4.2004 – 29.1.2006.
Tiitta, Marjo 2006  Porkkalan tunneli. Suomalainen junaliikenne merisotatukikohdan halki.
Uusitalo, Satu 2006  Kokon kohu. Suomen Urheiluliitto ja Etelä-Afrikan urheiluboikotti.
Grönlund, Nina 2005  ”Hurrit taas. Perkele.” – Anklagelserna mot de finlandssvenska soldaterna i vinter- och fortsättningskriget.
Hirvaskoski, Salome 2005  Emergence of Romanies as a Pan-European Minority in 1990 – through 2005.
Sandström, Sofie 2005  History Delayed. The Response of the United Nations to Rape as an Act of Genocide in Bosnia-Herzegovina and Rwanda in the 1990s.
Anaja, Markus 2005  Suomalaisten maanpuolustusjärjestöjen Viro-yhteydet vuosina 1991-2004.
Fonsell, Saija 2005  Vallanvaihdos Suomi-Kiina-Seurassa 1970.
Inkinen, Susanna 2005  Sivustakatsojasta osallistujaksi – Suezin kriisi Suomen ulkopoliittisessa päätöksenteossa.
Kangas-Ranta, Hilu 2005  ”Katsokaa Espanjaa!” – Isänmaallisen kansanliikkeen suhtautuminen Espanjan sisällissotaan.
Kyrönlahti, Jenni 2005 Kommunistien toiminta Suomen Metallityöväen Liitto ry:n muutosprosessissa vuosina 1966-1968.
Limnell, Jarno 2005  Reservin kertausharjoitukset välirauhan aikana.
Lyytinen, Jaakko 2005  Kun pöllö sai siivet. Mainostelevision uutishanke suomalaisen viestintäpolitiikan kysymyksenä.
Puhakka, Marko 2005  Sinipunainen vastaisku – kuinka SDP vuonna 1987 halusi oppositioon ja päätyi hallitukseen.
Puro, Laura 2005  Menneisyydenkäsittely Itä- ja Länsi-Berliinin taideakatemioiden yhdistämiseen liittyneessä kiistassa 1990-1993.
Ritala, Ville 2005  De Gaulle-koodi. Kollektiivisen muistin muokkaaminen ja välittäminen Jacques Chiracin vuoden 1995 presidentinvaalikampanjan retoriikassa.
Simanainen, Mari 2005  Kenraalikuvernööri Menšikov Suomen venäläistäjänä – Toiminta Venäjän valtakunnanneuvostossa.
Turunen, Meri 2005  ”Mikäs ryssä sinä olet joka suomea puhut?” Suomensukuiset sotavangit Suomen sotilasviranomaisten suunnitelmissa ja kotirintaman arjessa vuosina 1941-1944.
Vienonen, Aleksi 2005  Rähmällään etelään – Tanskan ulkopoliittisen johdon lehdistönohjaus 1938-1940.
Viialainen, Matti 2005 Kommunistien puolinainen vallanvaihdos – SKP:n 14. edustajakokous ja siihen johtanut kehitys.
Erola, Jan 2004  Vallankumous lintukodossa. Suomenkielisten osakuntien radikalisoituminen 1965-1973.
Haggrén, Heidi 2004  Pohjoismainen yhteistyö kansainvälisessä yhteisössä. Unesco ja tiedon politiikka.
Haimola, Maura 2004  Viikin vankisiirtola. Tutkielma maataloustyön merkityksestä suomalaisessa vankeinhoidossa 1930- ja 40-luvuilla.
Henttonen, Aleksi 2004  Käytäntöä, tasa-arvoa ja kansanvaltaisuutta – koulutus yhteiskunnan muuttajana SDP.
Häkkinen, Mika 2004  Tavalliset saksalaiset vainottujen juutalaisten auttajina kansallissosialistisessa Saksassa. Auttamisilmiö historiallisessa viitekehyksessä 1933-1945.
Jääskeläinen, Nina 2004  Ammatti muuttui, muuttuiko ammattiliitto? Suomen Näyttelijäliitto ja näyttelijöiden työelämän murros 1990-luvulla.
Kansikas, Suvi 2004  Kreml päätti, vai Tamminiemi? Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana.
Konsti, Salla 2004  ”Täytyykö meidän kopioida kaikki lännestä tuleva roska?” – DDR:n valtionjohto, itäsaksalaisnuoriso ja läntinen nuorisokulttuuri 1961-1965.
Leikas, Tanja 2004  Yhteistyössä vai omalla tiellä? Miksi Saksan liittotasavallan oppositio halusi kaataa Etykin päätöslauselman?
Leppo, Tuomas 2004  Puolueettomuuden tukipilari vai oikeistopiirien linnake. Suomen lehdistön suhtautuminen puolustusvoimiin ja puolustuskyvyn materiaaliseen kohottamiseen noottikriisin jälkeisessä tilanteessa.
Leppänen, Johanna 2004  ”Chilen kansan puolesta!” Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön Chile-solidaarisuus vuosina 1973-1976.
Niva, Jukka 2004  ”Entä mitä tekeekään Washington?” – Amerikan-vastaisuus viidessä suomalaisessa sanomalehdessä ennen ja jälkeen Tshekkoslovakian miehityksen.
Nuotio, Lotta 2004  Kansainvälinen ympäristöyhteistyö suomalaisessa ydinvoimakeskustelussa 1986-1993.
Olamo, Petra 2004  ”Pitäis päästä tosta kansalliskiihkosta” – Kansallishenkiset radion urheiluselostukset ongelmana Yleisradiossa ns. Repo-radion aikaan.
Peippo, Minna 2004  Pohjoismaisen passivapauden ja yhteispohjoismaisen työmarkkina-alueen synty suomalaisessa päätöksenteossa ja poliittisessa keskustelussa.
Ranta, Liisa 2004 Yhteisö, aktiivit ja vaikuttaminen: Helsingin vanha venäläinen yhteisö ja venäläiset pakolaiset 1917-1939.
Rintala, Ohto 2004  Suomen tulevaisuus Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelupöydällä jatkosodan aikana.
Rissanen, Laura 2004  ”Suomen hallitus nojaa vahvaan ja koossa pysyvään Eftaan” – Suomi ja Länsi-Euroopan yhdentyminen 1985-1991.
Schlenzka, Marie 2004  Etiketti vai pullon sisältö? Euroopan turvallisuuskokoushanke ja Saksan liittotasavallan suhtautuminen Suomen Etyk-aloitteeseen.
Siltainsuu, Pilvimaria 2004  Helsingin hengessä? Kuuden suomalaisen sanomalehden antama kuva Etykistä, Suomesta ja kolmannesta korista Etykin ensimmäisen ja kolmannen vaiheen aikana.
Sirén, Henna 2004  ”Yhtenäisyyttä moninaisuudessa”. Indonesian väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset 1990-luvulla kulttuurirelativismin ja aasialaisten arvojen valossa.
Vauhkonen, Jussi 2004  Työnantajaperiaatteita vahtimassa. Työnantajat ja eläkepolitiikka Suomessa työväenvakuutuksesta työeläkkeeseen.
Väyrynen, Mikko 2004  ”Eurooppalainen päätös” vai sisäpoliittisen painostuksen tulos? Yhdistyneen Saksan ulkopolitiikka ja Slovenian ja Kroatian tunnustaminen 1991-1992.
Yletyinen, Anna 2004  Aló Presidente! Simón Bolívar Hugo Chávezin poliittisessa retoriikassa.
Hänninen, Erja 2003  The Contest of Indian Secularism.
Sarromaa, Sanna 2003  Rape in War, Rape in Yugoslavia – feminist theory and media reflection.
Hartman, Sanna 2003  Integraation sivuraiteella. Ulkopoliittisen yhteistyön tiivistämispyrkimykset Euroopan yhteisössä.
Heinänen, Ossi 2003  ”Tunnetusti kommunisti ja kansalaiskunto aivan heikko”. Kommunismin pelko ja asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa.
Kiviaho, Pirita 2003  Kommunistien koulutusta valtion tuella. Sirola-opiston perustaminen ja ensimmäiset viisi toimintavuotta 1946-1951.
Malmivirta, Henna 2003  Ammattikokemusta, kauppasuhteita ja kehitysapua. Kansainvälisen harjoittelijavaihdon alkutaival Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.
Puntila, Miina 2003  Kansalais- ja lähetysjärjestöt suomalaisen kehitysyhteistyön toimijoina 1960-70-luvulla.
Pääkkönen, Sanna 2003  Valuutallako valtaa? Metsäteollisuuden vaikutus Suomen Efta-ratkaisuun.
Rantalainen, Susan 2003  Humanitaarinen apu vaikeuksissa – Lääkärit ilman rajoja -järjestön haasteet ja toimintatavat kylmän sodan päättymisen jälkeen.
Ruotsalainen, Mika 2003  Suomi ja palestiinalaiskysymys 1967-1974.
Saulo, Sandra 2003  Tasavallan puolesta! Ranskan naisten äänioikeusargumentit ja niiden muutokset vuosina 1919 ja 1922.
Savolainen, Suvi 2003 Ulkopolitiikan sivuraiteella. Kehitysyhteistyön ja ulkopolitiikan aktivoituminen 1970-luvun alussa: tarkastelukohteena kansainvälisen kehitysyhteistyön periaateohjelma 1974.
Sevón, Jari 2003  Suomen Sosialidemokraatti ja Neuvostoliiton kolme interventiota kylmän sodan aikaan. Unkarin kansannousu 1956, Tshekkoslovakian kriisi 1968 ja Afganistanin sodan alkuvaihe 1979-1980.
Toivanen, Leena 2003  Kolmen suuren hallituskriisi ja rauhansopimusten ratifiointi 1947.
Upola, Terhi 2003  ”Ydinvoimakevät koittaa”. Totuuden tuottamisen strategiat ydinvoimakeskustelussa helmi-huhtikuussa 1986.
Holopainen, Pekka 2002 Meeting the Challenge: South African Defence in the Post-Apartheid Era.
Ennelin, Esa 2002  Tsernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus ja kriisipäätöksenteko Suomessa.
Herrala, Meri 2002  Ooppera sensuurissa. Vano Muradelin Suuri ystävyys Neuvostoliiton kulttuurielinten tarkastuksessa vuonna 1948.
Huuhtanen, Heidi 2002  Sionismin peruskysymykset ja Israelin työväenpuolueen maata rauhan takeeksi -politiikka 1992-1995.
Liikanen, Helena 2002  Suomalaista tietoyhteiskuntaa rakentamassa – Posti- ja telelaitoksen tietoverkkohanke 1980- ja 1990-luvuilla.
Olamo, Jussi 2002  Kylmä sota kohtaa olympialaisen idealismin – Neuvostoliiton, Saksan ja Kiinan osallistuminen Helsingin olympialaisiin 1952.
Partanen, Ulla 2002  Jatkosodan jälkeisen rikollisuuden torjunta poliittisen historian näkökulmasta.
Pihlajamäki, Päivi 2002  Putinin sota. Historian käyttö toisen Tshetshenian sodan virallisessa venäläisretoriikassa 1999-2000.
Rainio, Johanna 2002  Moniarvoinen suomalaisuus, puolueeton Suomi. Isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon kysymykset 1960-luvun alun henkisen maanpuolustuksen taustana ja sisältönä.
Saari, Sinikukka 2002  Kolmas kori kumossa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous ja Neuvostoliiton ihmisoikeuskannat 1975-1990.
Siitonen, Heidi 2002  Sisällissodasta kansallisen sovun politiikkaan. Algerian vaikea 1990-luku.
Tuomainen, Hanne 2002  Itävalta-boikotti ja Euroopan historia suomalaislehdissä vuonna 2000.
Sjöblom, Jan 2001  ”Fri rörlighet för alla utom polisen”. Nordiskt kriminalpolissamarbete 1952-1968 med särskild hänsyn till samarbetsfrågorna mellan Finland och Sverige.
Krasilowsky, Birgit 2001  Israeli Water Policies from the Pre-State Period until the Six-Day War of 1967.
Ahosniemi, Arno 2001  Takaisin Neuvostoliittoon. Suomi ja Aeroflotin matkustajakoneen kaappaus 10.-12.7.1977. Kriisipäätöksenteko ja tiedotus.
Arola, Niko 2001  Profeetan kotiinpaluu. Alexander Solzenitsynin paluu Venäjälle 1994 ja hänen yhteiskunnallisen sanomansa saama vastaanotto.
Fyhr, Kim 2001  Saksan liittotasavalta ja Euroopan puolustusyhteistyö. Euroopan integraatio liittokansleri Adenauerin keinona hankkia valtiolleen suvereniteetti 1949-1955.
Haasola, Niina 2001  Huomio, huomio täällä puhuu Tiltu. Sota-ajan 1939-1944 Tiltu-hahmo ja sen taustat.
Hakkarainen, Petri 2001 Gauck-virasto ja entisen DDR:n valtionturvallisuusministeriön pesänselvitys. Stasi-menneisyyden käsittely yhdistyneessä Saksassa 1990-2000.
Hellsten, Johanna 2001 SYL:n opintotukitaistelu 1965-1971. Opintotukikomiteasta opintotuen kokonaislainsäädäntöön.
Herlevi, Kari 2001  Taistelu Vichy-menneisyyden hallinnasta. Ranskan lehdistö menneisyyskeskustelun kantavana voimana 1987-1998.
Heydemann, Markus 2001  Avantgardetaiteen kohtalo kansallissosialistisessa Saksassa. Modernismiin ja modernisteihin kohdistuneet puhdistustoimet vuosina 1933-37.
Kähö, Karoliina 2001  ”Ilomielin valmiina palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani”. Tutkimus siitä kuinka Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta ohjasi pikkulottatoimintaa.
Lehtinen, Aniko 2001  Unkarilainen salamitaktiikka. Unkarin kommunistisen puolueen taktiikka Unkarin pienviljelijäpuolueen vallan murtamiseksi vuosina 1946-47.
Lukkariniemi, Visa 2001  Poliitikko ja puolue. Paavo Väyrynen Suomen sisäpolitiikassa 1979-1981.
Manninen, Tero 2001  José Antonio Primo de Rivera. Myytti Francon Espanjassa.
Metsämäki, Mikko 2001  Taistelu rauhasta – Sadankomitea ja Rauhanpuolustajat 1960-luvun Suomessa.
Mäki, Kirsi 2001  Valtion turvallisuudelle vaarallisia naisia. Sotavuosien 1939-1944 poliittiset naisvangit Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilassa.
Niittysalo, Rami 2001  ”Kommunismin myrkky kitkettävä!” Työväenjärjestöjen lakkauttamiset Oulun läänissä lapualaisvuosina 1929-1933.
Peltovuori, Timo 2001  Nicaraguan vallankumous ja sandinistien liittolaispolitiikka.
Suhonen, Eeva 2001  Näkökulmia Herman Gummeruksen poliittiseen ajatteluun.
Sunell, Milka 2001  Miten Suomen yksityinen metsäteollisuus hankki länsimaisen ydinvoimalan. Tutkimus taloudellisesta ja poliittisesta vallankäytöstä 1970-luvulla.
Uskola, Elena 2001  Naton itälaajentuminen Ranskan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa 1990-1997.
Virta, Jami 2001  Torjuntahävittäjähankinta turvallisuuspoliittisessa murroksessa. 1990-luvun alun Hornet-hankintaprosessiin vaikuttaneet poliittiset tekijät.
Selander, Mikael 2000  Snabbkolonisationslagen i den finlandssvenska pressen 1940-1941.
Westerbom, Thomas 2000  Varför uppfördes inte något lantdagshus i Finland efter representationsreformen 1906? Regeringen och lantdagshusfrågan 1909-1912.
Takala, Anu 2000  The Finnish Press and the Soviet Coup in 1991 and the Parliamentary Crisis in Russia in 1993. A Case Study of Self-censorship.
Ahonen, Risto 2000  Teinien taksvärkki. Ykskaks maailma paremmaks!
Alkunen, Pirjo 2000  Urheilun neuvottelukunta. Urheilun eheyttäminen ja urheilu- ja liikuntakulttuurin murros 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.
Artima, Iina 2000  Vihreän liiton perustaminen ja vihreän politiikan muuttuminen sen myötä.
Berglund, Joose 2000  Sosialistinen realismi DDR.
Dahlqvist, Stephan 2000  Merivoimien kehitys, tehtävät ja asema puolustusvoimissa 1924-1939.
Hautala, Mikko 2000  Vienninedistämistä vai ulkopolitiikkaa? Suomen Ukraina-suhteet poliittisena ja taloudellisena kysymyksenä 1917-1919.
Heinäsmäki, Suvi-Maaria 2000  ”Tuomittavaa touhua” – Helsingin marxilais-leniniläisen seuran alkuvaiheita 1968-1973.
Jäntti, Jukka 2000  Vastavirtaan valtapuolueessa. Reinhold Sventon poliittinen toiminta 1930-luvun Suomessa.
Kontio, Aino-Marja 2000  ”Isänmaan ja äitinkielen rakastaja”. Talonpoika Antti Puhakan kansallisuuskäsitys 1850-1870-luvulla.
Koski, Arja 2000  Synteettisen kumin patentit politiikan välineenä Yhdysvalloissa toisen maailmansodan alkaessa.
Laitinen, Kaija 2000 Virallista ystävyyttä: Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyyskaupunkitoiminta 1950-luvulta Neuvostoliiton hajoamiseen.
Lampinen, Margit 2000  Esivallan miekka vai kyy povella? Maalaisliitto ja suojeluskuntakriisit 1921-1932.
Lampinen, Mika 2000  Imperialismin iltarusko? Nuortaistolaisen liikkeen ideologian muotoutuminen.
Manninen, Jukka 2000 Elokuun salamista Bess Pelottoman sisseihin: Yhdysvallat ja Vietnamin sota Suomen Kuvalehdessä vuosina 1964-1973.
Mattila, Timo 2000  Kaupungin, kauppiaiden vai kaupunkilaisten puolesta? – Helsingin kunnallishallinto ja kriisiajan energiahuolto 1914-1918.
Mälkki, Juha 2000  Sotilaallinen vai poliittinen kysymys? Palvelusajat, politiikka ja muutos erityisesti vuosien 1950 ja 1997 asevelvollisuuslaeissa.
Nokkala, Terhi 2000  Vastaveto risuparroille? Kokoomusopiskelijoiden suhtautuminen 1960-luvun opiskelijaradikalismiin.
Outinen, Sami 2000  Puolueet juonivat itselleen lain – puoluelainsäädäntö poliittisen valmistelun alaisena 1967-1969.
Paloheimo, Marja 2000  Atomivoimaa – idästä vai lännestä? Suomen ensimmäisen ydinvoimalan hankinta poliittisena kysymyksenä 1965-1969.
Ranta, Elina 2000  Suuri ja samalla pieni. Otto Wille Kuusisen vaikutus Hertta Kuusisen elämässä.
Saksela, Timo 2000  Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintakysymys 1930-luvun lopulla.
Teivonen, Minna 2000  Suomen tie OECD-jäsenyyteen 1956-1969. Miten säilyttää suhteet itään ja kauppasuhteet länteen?
Törrönen, Topi 2000  Yrjö Keinonen puolustusvoimain komentajana 1965-1969.
Vairimaa, Reetta 2000  Ei taistelua ilman yhteistä rintamaa. Ranskan opiskelijat ja työläiset toukokuun liikkeessä 1968.
Vuopala, Karoliina 2000  SAT/VIA. Suomen Aseveljien Työjärjestö/Vapaus Isänmaa Aseveljeys -järjestön toiminta Suomessa 1940-1944.