Seitsemäs kurssikerta, viimeinen näytös

Seitsemännellä ja viimeisellä kurssikerralla tarkoitus on luoda kartta itse etsitystä ja valitusta aineistosta. Minua kiinnostaa Suomen ulkomaankauppa, joten suuntasin tullin sivuille. Tulli julkaisee Uljas-tietokannassaan yksityiskohtaisia tavaroiden ulkomaankauppatilastoja suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi (ULJAS-tilastotietokanta – Tulli). Uljas-tietokannasta löytyi kuin löytyikin ulkomaankauppatilastot, josta navigoin eteenpäin maakuntatilastoihin ja siitä edelleen “Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain” -aineistoon. Tästä aineistosta dataa löytyy vuoteen… Continue reading Seitsemäs kurssikerta, viimeinen näytös

Kuudes kurssikerta, oman datan keräystä

Kuudennella kurssikerralla lähdimme luennon aluksi kävelyretkelle Kumpulan kampuksen lähiympäristöön tavoitteena kerätä omaa dataa Epicollect5-sovelluksella. Sovellus mahdollistaa datan keruun nopeasti useasta eri laitteesta. Siksi se toimii hyvin isojen ryhmien kanssa. Ryhmämme jakautuikin pieniin ryhmiin ja lähti etsimään kohteita, joiden herättämää turvallisuuden tunnetta arvioitiin sovelluksen kautta. Sovellus tallensi jokaisen kohteen sijainnin. Oli  myös mahdollista ottaa kuva ottamisen… Continue reading Kuudes kurssikerta, oman datan keräystä

Viides kurssikerta, neljä mantsalaista vs. QGIS

Viidenteen kurssikertaan mahtui tunteita laidasta laitaan. Olin korvaamassa omaa tuntiani perjantain aamu kahdeksan ryhmässä. Tätä kirjoittaessani kello on puoli kahdeksan, emmekä ole nopeaa patonkitaukoa tai vessakäyntiä lukuunottamatta poistuneet koneiden äärestä. Meitä on luokassa neljä sinnikästä jäljellä; Sarlotta Laakkonen, Kaisla Hietala sekä Joel Shüle itseni lisäksi. Olemme taistelleet tehtäviä vastaan yhdessä, ja onnistuneet suorittamaan niistä suurimman… Continue reading Viides kurssikerta, neljä mantsalaista vs. QGIS

Neljäs kurssikerta, rasteriruutu

Neljännellä kurssikerralla ensimmäisen harjoituksen tavoitteena oli luoda ruutukarttoja ja oppia käsittelemään rasteriaineistoa. Opimme esimerkiksi kuinka luoda rasterikartan päälle ruudukko ja hyödyntää sitä aineiston visuaalisessa esittämisessä. Kuvassa 1 on luomani ruuturasterikartta, jossa esitetään ulkokansalaisten absoluuttisia määriä pääkaupunkiseudulla. Koropleettikarttojen nyrkkisääntönä on, ettei absoluuttisia arvoja saa esittää. Ruutukartalla tilanne on kuitenkin toinen, sillä ruudut ovat kaikki alueeltaan keskenään samankokoisia.… Continue reading Neljäs kurssikerta, rasteriruutu

Kolmas kurssikerta, useampi muuttuja

Kolmannen kurssikerran aiheena oli useamman muuttujan lisääminen yhdelle kartalle. Harjoittelimme tätä yhdessä tunnilla luomalla kartan, jossa näkyy konfliktit sekä arvokkaat luonnonvarat Afrikan alueella. Kuvasta 1 näkyy kuinka nopealla silmäyksellä on mahdollista saada hyvä yleiskuvaus useamman eri muuttujan suhteesta toisiinsa. Voidaan esimerkiksi todeta konfliktien painottuvan Keski-Afrikkaan, öljyesiintymien Pohjois-Afrikkaan ja timanttiesiintymisien Keski- ja Etelä-Afrikkaan painottuen länsipuolelle. Karttojen… Continue reading Kolmas kurssikerta, useampi muuttuja

Toinen kurssikerta, projektiot

Toisella kurssikerralla tutustuimme siihen, miten eri projektiot näkyvät QGIS:issä ja miten ne vaikuttavat alueiden pinta-aloihin. Kävimme tunnilla yhteisesti myös läpi kuinka esimerkiksi valita kohteita kartalta. Päätehtävänä oli kuitenkin leikkiä projektioilla ja luoda niistä lopulta karttoja, jotka visualisoivat projektioiden aiheuttamia vääristymiä suhteessa Suomessa yleensä käytettyyn projektioon. Toki jokainen projektio on jonkin verran pielessä, mutta Suomen oma projektio… Continue reading Toinen kurssikerta, projektiot

Ensimmäinen kurssikerta, jatkoa kotona

Ensimmäiseltä kurssikerralta jäi kotiin tehtäväksi harjoitella tunnilla opittua ja luoda oma koropleettikartta QGIS:siä hyödyntäen. Heti alkuun ilmeni hankaluuksia, kun ei voinutkaan enää kysyä apua suoraan kurssikaverilta tai opettajalta. Ensin en saanut juuri ladattua ja purettua tiedostoa auki, vaikka sen sijainti oli tiedossa. Ratkaisin ongelman lopulta kopioimalla tarvittavan T2 kansion pikakäyttövalikkoon, jota kautta sain sen avattua.… Continue reading Ensimmäinen kurssikerta, jatkoa kotona

Ensimmäinen kurssikerta, QGIS tutuksi

Ensimmäisellä kurssikerralla teimme kaikki yhdessä yliopisto-opettaja Arttu Paarlahden johdolla kartan avoimen lähdekoodin QGIS-sovelluksessa. Tarvitsi vain seurata tarkasti, mitä Artun koneella tapahtuu ja matkia se omalle koneelle. Pidin tästä tavasta opetella, sillä kun edetään askel kerrallaan, pysyvät kaikki mukana. Jos jokin ei toiminut tai vahingossa poisti jotain, tultiin aina auttamaan ennen kuin jatkettiin yhdessä eteenpäin. Joululoman… Continue reading Ensimmäinen kurssikerta, QGIS tutuksi