Keskustelutilaisuus lastensuojelun tilasta nyky-Suomessa

Miten lapset ja perheet voivat tämän päivän Suomessa? Millainen on suomalaisen yhteiskunnan nykytila lasten, nuorten ja vanhempien näkökulmasta? Miten lapsia tulisi suojella ja kenen tehtävä se on? Tutkijat ja asiantuntijat keskustelevat ja vastaavat julkisuudessa käytyyn keskusteluun lastensuojelusta, sosiaalityöstä sekä yhteisön vastuusta.

Aika: 27.11. klo 16.00-18.00

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, sali 1 (2. kerros), Fabianinkatu 33

Vapaa pääsy, ei tarvitse ilmoittautua!  

Puheenjohtaja: professori Leif Åberg

Ohjelma

Avaus: Dekaani Liisa Laakso

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja: Mitä tietoa ja osaamista lastensuojelutyö tarvitsee?

Lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula: Lapset ja nuoret lastensuojelun laadun määrittäjinä

Professori Mirja Satka: Miksi lasten ja nuorten suojelu hämmentää?

Professori Marketta Rajavaara: Tuetaanko lastensuojelun asiakasperheitä riittävästi terveydenhuollossa?

Yliopistonlehtori Erja Saurama: Lastensuojelijat kahden eetoksen ristipaineessa.

Tutkijasosiaalityöntekijä Kati Palsanen: Lastensuojelunuorten kokemustieto on merkityksellistä!

Professori Maritta Törrönen: Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi – mistä oikein on kysymys?

Tervetuloa ajankohtaiseen tilaisuuteen!

Lisätietoja tilaisuudesta: Professori Maritta Törrönen, puh. 050 415 1627, s-posti maritta.l.torronen(at)helsinki.fi

 

Posted in Tapahtumat | Comments Off on Keskustelutilaisuus lastensuojelun tilasta nyky-Suomessa

Alumnikolumni: Työelämästä, sosiologiasta ja mustavalkoisuudesta

Alumnikolumnien sarjassa jatketaan työnhaun ja työelämään pyrkimisen pohdinnoilla, joita on tällä kertaa kirjoittanut alumnineuvoston tiedottaja Lotta Hakala.

Pohdin ystäväni kanssa taannoin, että ennen työelämässä oli tiettyä mustavalkoisuutta. Joko oli työllinen, eli palkkatyössä, tai työtön, eli vailla työtä. Nykyisin tähän väliin mahtuu myös harmaata aluetta: työllisyyden ja työttömyyden lisäksi tarjolla on erilaisia harjoittelupaikkoja ja esimerkiksi työelämävalmennus. Työelämävalmennettavat ovat työnhakijoita, vaikka käyvätkin töissä; he eivät ole työsuhteessa, eikä työstä makseta heille palkkaa, vaan työvoimatoimiston korvaus. Totesimme ystäväni kanssa, että jos työelämä olisi eläin, se olisi ennen voinut olla panda – mustaa ja valkoista, eli työllisiä ja työttömiä. Nyt se olisi kuitenkin ehdottomasti mäyrä – mustan ja valkoisen lisäksi on harmaa alue.

Sijoitun itse juuri tuolle työelämän harmaalle alueelle, sillä työskentelen työelämävalmennettavana. Käyn kokopäivätyössä olematta kuitenkaan työsuhteessa ja olen ikään kuin vasta valmentautumassa työelämään. Olen tosin aikaisemmin ehtinyt mieltää itseni jo työelämässä olevaksi, sillä ehdin työskennellä ns. oman alan töissä jo ennen valmistumistani. Työelämään pääsy voi kuitenkin nykyisin, määräaikaisten työsopimusten ja harjoitteluiden putkessa, olla melko häilyvä käsite, ja säännöllisin väliajoin toistuva työnhaku lienee tuttua puuhaa monelle.

Töitä hakiessa on tullut pohdittua, mikä mahtaisi olla sosiologin näkökulma ja sosiologian anti työnhakuun. Tavallinen tuskittelunaihe ainakin omana opiskeluaikanani oli se, että sosiologian opinnot tarjoavat hyvin vähän käytännön valmiuksia työelämään niille, jotka eivät suuntaa tutkijanuralle.

Totta on, että esimerkiksi Weberin teorioista on vähänlaisesti tukea päivittäisessä työssä vaikkapa kansalaisjärjestön hankekoordinaattorina tai ministeriön projektiavustajana. Tämä tuskin on tarkoituskaan; sosiologian opinnot tähtäävät yleissivistävään korkeakoulututkintoon, ja Weberin teorioiden pänttääminen on yksi keino kartuttaa yhteiskunnallista yleissivistystä. Teoriat tarjoavat välineitä yhteiskunnallisen kokonaiskäsityksen muodostamiseen. Tenttikirjoja kahlatessa kehittyy myös kyky kokonaisuuksien haltuunottoon, ja tenttivastauksia (tai gradun kirjallisuuskatsausta) raapustellessa kyky luetun tiedon suodattamiseen ja tiivistämiseen. Nämä kaikki ovat oman kokemukseni mukaan taitoja, joille on päivittäistä käyttöä työelämässä, vaikkei olisikaan tutkija.

Voiko sosiologia sitten tarjota jotain erityisiä keinoja pärjätä epävarmassa työelämässä? Mieleen tulee, että ainakin koulutuksemme taipuu monenlaisiin työtehtäviin, mikä voi tiukkoina aikoina olla hyödyksi. Ja toisaalta: sosiologin koulutuksella pystyy hahmottamaan ilmiöistä muutakin kuin mustaa ja valkoista. Kokonaisuuden ja sen osien tunnistaminen auttaa myös näkemään ja ymmärtämään esimerkiksi erilaisia epävarmuustekijöitä, sekä helpottaa tilanteen haltuunottoa. Sen sijaan, että nähdään pelkkä epämääräinen hahmo, pystytään ehkä tunnistamaan kokonaisuus ja sen rakenteet. Työelämä-esimerkin tapauksessa erilaisten harjoitteluiden muodostamaa harmaata aluettakin voi ymmärtää ja käyttää hyödykseen – tai kyseenalaistaa.

Posted in Kolumnit | Comments Off on Alumnikolumni: Työelämästä, sosiologiasta ja mustavalkoisuudesta

Sosiologian alumnitilaisuus 7.11.2012

Kukoista työelämässä!

Sosiologian alumnit työhyvinvoinnin jäljillä

Oletko organisaatiomuutoksen murjoma?

Tuuperrutko tulospaineisiin?

Tykyttääkö otsasuonta ja hartioita kivistää?

Ei hätää — Sosiologian alumnit selvittää, miten työelämässä selviää hengissä.

Puhujina:

Suomenruotsalaista yhteisöllisyyttä, kulttuuria ja eliniänodotetta arvioinut yhteisöllisyyden ja terveyden tutkija, ylilääkäri Markku T. Hyyppä:

KUINKA KULTTUURIN HARRASTAMINEN PITÄÄ HENGISSÄ

 Mindfulness-kouluttaja Reija Suntio:

MINDFULNESS – KOHTI STRESSITÖNTÄ TYÖELÄMÄÄ

Lenita Lempainen Suomen parhaaksi työpaikaksi 2012 valitusta ohjelmistoyritys Futuricesta:  

NÄIN TEHDÄÄN SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA

Keskiviikkona 7.11.2012 kello 17.00–20.00 Social- och kommunalhögskolanin luentosalissa (Snellmaninkatu 12, Helsinki; käynti Yrjö-Koskisen kadun puolelta).

Viinitarjoilu

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 29.10.2012 Sosiologian alumnien tiedottajalle Lotta Hakalalle: lottaehakala[at]gmail.com.

Tervetuloa!

Sosiologian alumnien puolesta,

puheenjohtaja Elina Ruuskanen & tiedottaja Lotta Hakala

Posted in Tapahtumat | Comments Off on Sosiologian alumnitilaisuus 7.11.2012

Alumnikolumni: Sosiologina juristiministeriössä

Sosiologian alumnien verkkosivut ovat uudistuneet, ja jatkossa sivuilla ilmestyy alumnien kirjoituksia noin neljä kertaa vuodessa. Alumnineuvoston puheenjohtaja sai kunnian kirjoittaa ensimmäisen tekstin.

Sosiologian opinto-oppaassa todettiin vuonna 2000 ja todetaan edelleen muun muassa seuraavaa: ”Opintojen tavoitteena on, että sosiologit valmistuvat asiantuntijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti hankkimaan ja erittelemään tietoa yhteiskunnan ilmiöistä sekä muokkaamaan ja käyttämään sitä hyväksi eri tehtävissä. – – Useimmat sosiologit toimivat suunnittelu-, hallinto- ja tilastointitehtävissä, opettajina aikuiskoulutuksessa sekä toimittajina ja muussa tiedotustyössä. Monet ovat tutkijoina tai päätöksenteon asiantuntijoina.” Ilokseni huomaan, että olen saavuttanut opintojen tavoitteet: minusta on tullut asiantuntija, joka pystyy itsenäisesti hankkimaan, erittelemään, muokkaamaan ja käyttämään tietoa yhteiskunnan ilmiöstä nimeltä rikollisuus. Lisäksi suunnittelijan nimike asettaa minut mukavasti sinne, missä useimmat muutkin sosiologit toimivat.

Olen kohta yhdeksän kuukautta hyödyntänyt sekä yliopistossa että sen jälkeen oppimaani oikeusministeriön kriminaalipoliittisella osastolla. Olen siis virkamies, tai viranhaltija, kuten suomen kielen lautakunta suosittaa. Ministeriö ei varmasti ole sosiologille mitenkään epätodennäköinen työpaikka, mutta oikeusministeriössä yhteiskuntatieteilijät jäävät määrässä oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden taakse. Mielestäni sosiologiselle näkökulmalle on silti käyttöä oikeusministeriössäkin. Sosiologina pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä laajasti, mistä on hyötyä esimerkiksi rikollisuuden ennaltaehkäisyyn pyrkivässä rikoksentorjuntatyössä. Sosiologin tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä myös vaikkapa ministeriön päätöksenteossa käytettävän, rikollisuutta koskevan tiedon hankkimisessa ja analysoinnissa.

Käytännössä työni sisältää esimerkiksi puheiden ja valmiiden tekstien kirjoittamista ministerille tai päällikkötason virkamiehille, tiedon etsimistä ja erittelemistä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin ja tilaisuuksiin, erilaisissa työryhmissä ja kokouksissa istumista, sihteerinä toimimista, ulkomaalaisten vieraiden vastaanottamista ja heille vierailuohjelmien rakentamista, tiedusteluihin ja kyselyihin vastaamista sekä ajankohtaisten, rikollisuuteen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvien asioiden seuraamista mm. mediasta.

Ministeriössä työskentelyyn liitetään helposti stereotypioita hierarkkisuudesta, byrokratiasta, vanhanaikaisista toimintatavoista ja tosielämästä etääntymisestä. Osa stereotypioista on osoittautunut oikeiksi ja osa ilahduttavan vääriksi. Se, mikä on tullut harvinaisen selväksi, on virkamiesten asiantuntijuus ja valtava tiedon määrä, jota ministeriöstä löytyy. Virkamiesten pysyvyyttä hallitusten vaihtuessa on kritisoitu, mutta mielestäni järjestelyllä on enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Virkamiehet ovat oman alansa asiantuntijoita. Tietysti heillä on valtaa ja he voivat toimia yhteiskunnallisina vaikuttajina. Samaan aikaan he kuitenkin toimivat hallituksen ja oman ministerinsä palveluksessa. Olen myös huomannut, että useat hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet näkyvät konkreettisesti ministeriön päivittäisessä työssä.

Uskon, että suurelle osalle sosiologeista on tärkeää, että oma työ on jollain tavalla yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja että työssään voi vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Oikeusministeriö muun muassa ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Voin siis todeta, että työpaikallani on vahva yhteiskunnallinen painoarvo ja että työ on liitettävissä sosiologian peruskysymyksiin yhteiskunnan rakenteista. Tällaisessa paikassa olen mielelläni töissä.

Elina Ruuskanen

Posted in Kolumnit | Comments Off on Alumnikolumni: Sosiologina juristiministeriössä

Elina Haavio-Mannilasta Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen

Suomalainen Tiedeakatemia kutsui 13.4. pidetyssä vuosikokouksessaan kolme uutta kunniajäsentä. Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin professori Elina Haavio-Mannila, professori Heikki Palva ja kansleri Kari Raivio. Elina Haavio-Mannilaa kuvataa tiedotteessa seuraavasti:

“Elina Haavio-Mannila (s. 1933) on suomalaisen sosiaalitutkimuksen eittämätön Grand Old Lady. Jo yli 40 vuoden ajan hän on ollut poikkeuksellisen tunnettu, ei vain akatemioissa vaan myös suuren yleisön keskuudessa. Tämä johtuu hänen vuonna 1968 ilmestyneestä monumentistaan Suomalainen nainen ja mies – asema ja muuttuvat roolit. Kaikkiaan Haavio-Mannilan julkaisuluettelossa on 265 kirjaa tai artikkelia sosiologian eri alueilta. Kansatieteellisen orientaation ohessa hän aloitti lääketieteen sosiologian tutkijana, mutta sittemmin hänen painaviksi tutkimusalueikseen nousivat sukupuolijärjestelmän ja seksuaalisuuden tutkimus.” http://www.acadsci.fi/

Lämpimät onnittelut Elinalle!

Elina Haavio-Mannilan mittavaan uraan ja nykyiseen julkaisutoimintaan voi tutustua hänen kotisivuillaan.

Posted in Uutiset | Comments Off on Elina Haavio-Mannilasta Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen

Rikollisuus elämäntapana

Onko huumeidenkäyttäjä vain passiivinen uhri, joka ajautuu rikoskierteeseen rahoittaakseen huumeidekäyttönsä? Sosiologi Tuula Kekin väitöskirja antaa uuden näkökulman huumeita käyttävän taparikollisen elämään. Kekki haastatteli väitöskirjaansa varten sekä huumeidenkäyttäjiä että poliiseja ja analysoi poliisin tutkintailmoituksia ja esitutkintapöytäkirjoja.  Kekin mukaan huumeita käyttävien taparikollisten toiminta tulee ymmärrettäväksi yksilöllisten arvostusten  ja rikollisen alakulttuurin viitekehyksessä. Rikoksilla ei tavoiteltu ainoastaan taloudellista etua, vaan myös jännitystä, omien rajojen kokeilua ja arvostuksen saamista rikolliselta vertaisryhmältä. Huumeita käyttäville taparikollisille oli tyypillistä valmius ottaa riskejä ja vaikeus tai haluttomuus havaita tekojensa seurauksia. Poliisitoimintaa kuvaavat aineistot taas osoittivat, että kontrolli keskittyy lähinnä tunnettuihin käyttäjiin, joiden käyttöön liittyi  oheisrikollisuutta.  Poliisiretoriikassa huumeiden käytön kontrollissa oli pitkälti kyse yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidosta. Poliisin mielestä heillä oli vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa yksittäisiin rikoksentekijöihin, mutta sitä vastoin huumeiden käyttäjien valvonnalla nähtiin olevan merkitystä yhteiskuntarauhan kannalta.

VTM Tuula Kekin väittelee sosiologian oppiaineesta aiheella “Taparikollisuuden kulttuuriset ja rakenteelliset ulottuvuudet – Huumeiden käyttäjien ja poliisin tulkinnat taparikollisuudesta13.4.2012 kello 12.15. Väitöstilaisuus järjestetään yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) salissa 5. Vastaväittäjänä on dosentti Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto, ja kustoksena professori Erkki Kilpinen.

Väitöskirjan yhteenvedon voi lukea e-thesis -palvelussa.

Tuula Kekin haastattelu Helsingin yliopiston tapahtumasivulla.

 

Posted in Uutiset | Comments Off on Rikollisuus elämäntapana

Alumnivierailu Supoon

Helsingin yliopiston sosiologian alumniverkosto järjestää:

kulttuuri- ja virkistystoimintaa alumneille, eli
vierailu Suojelupoliisiin keskiviikkona 25.4.2012 klo 14-16 osoitteessa Merimiehenkatu 11.

Huhtikuussa Helsingin yliopiston sosiologian alumniverkosto tarjoaa sosiologian alumneille yleissivistävää virkistystoimintaa Suojelupoliisiin suuntautuvan vierailun muodossa. Supo on yksi osa valtiollista poliisitoimintaa, mutta mitä siellä oikeastaan tehdään? Onko Supo hämäräperäinen jäänne kylmän sodan ajoilta, vai nykyaikainen turvallisuuspalvelu jolla on tarpeellinen tehtävä myös 2000-luvulla? Vierailun aikana kuullaan yleisesittely Supon toiminnasta ja tehdään tarkempi katsaus vastavakoiluun.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 16.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen lottaehakala(at)gmail.com.

Ilmoittautumisiin tarvitaan mukaan osallistujan syntymäaika Supon vierailijalistaa varten.

Vierailulle mahtuu max. 30 henkeä, ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ole siis nopea!

Lähetämme mukaan mahtuneille sähköpostia lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa mukaan!

Posted in Tapahtumat | Comments Off on Alumnivierailu Supoon