Kuvaus

 

Työssäoppimisjakso on osa A2-linjan soveltavia opintoja. Työssäoppimisjaksolla tarkoitetaan 2 kuukauden mittaista ohjattua, päätoimista harjoittelua. Jakson aikana opiskelija syventää ammatillista osaamistaan perehtymällä teologin tehtäviin työelämässä. Opiskelija suorittaa yhden seuraavista opintojaksoista:

  • SOV461 Mediatyön soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso
  • SOV462 Koulutustehtävien soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso
  • SOV463 Hallintotehtävien soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso
  • SOV464 Kansainvälisten tehtävien soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso

Kuhunkin jaksoon on integroitu soveltavien opintojen HOPS-työskentelyä (1 op).

Työssäoppimisjaksoa (SOV461, SOV462, SOV463 tai SOV464) edeltää 5 op laajuinen valmentava jakso (SOV450). Työssäoppimisjakso suoritetaan pääsääntöisesti sen sektorin työtehtävissä, jossa valmentavan jakson valinnaiset kurssit on tehty (mediatyön, koulutustehtävien, hallintotehtävien tai kansainvälisten tehtävien soveltavat opinnot).

Työssäoppimisjakon aikana tavoitteena on soveltaa tieteellistä teologista tietoa ja toimia teologisena asiantuntijana valitsemallaan työelämän sektorilla. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija perehtyy työelämän sektorin toimintatapoihin, yleisiin toimintaperiaatteisiin, soveltaa omaa teologista osaamistaan sekä ymmärtää teologisen tiedon merkityksen tälle sektorille.

Halutessaan A1-linjan opiskelija voi suorittaa A2-linjan soveltavia opintoja (SOV450 ja SOV461/SOV462/SOV463/SOV464) ja liittää ne tutkintoonsa vapaavalintaisiin opintoihin 15 opintopisteen laajuisina. Myös A1-linjan opiskelijan tulee tässä tapauksessa ensin suorittaa valmentava jakso SOV450 (5 op). Työssäoppimisjakson A1- linjan opiskelija suorittaa tässä tapauksessa 1 kuukauden mittaisena ja ilman HOPS- tehtävää eli taitopohjaista CV:tä. Työssäoppimisjakson laajuus on A1-linjalaiselle näin ollen 10 op.