Työssäoppimisjakson ohjaajille

Teologian opiskelijoiden A2-linjan työssäoppimisjakso on osa soveltavia opintoja. Työssäoppimisjakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle kuvaa teologin tehtävistä sekä antaa mahdollisuuden soveltaa teologista tietämystään työelämässä.  

Työssäoppimisjakson ohjaajille- osion on tarkoitettu erityisesti teologian opiskelijoiden työssäoppimisjakson ohjaajille sekä yhdyshenkilöille. Tarkoitus on kuvata harjoitteluprosessin etenemistä sekä antaa vinkkejä ohjaajan rooliin sekä arviointiin.  Teologisessa tiedekunnassa työssäoppimisjakson yhdyshenkilönä toimii työelämäyhteyksien suunnittelija.