Työssäoppimisjakson kesto

Kahden kuukauden työssäoppimisjakso voi sijoittua koko kalenterivuodelle (1.1.-31.12). Tarvittaessa jakson voi suorittaa myös esim. kahdessa osassa. Kahden kuukauden ylittävistä jaksoista työnantaja ja opiskelija sopivat keskenään. Tällöin on kyse normaalista työsuhteesta.

A1-linjan opiskelija suorittaa jakson 1 kuukauden mittaisena, opintopisteitä hänelle kertyy 10 op (+ valmentava jakso 5op). A1-linjan opiskeljan tutkinnossa A2-linjan soveltavat opinnot sijoitettaan vapaavalintaisiin opintoihin. Vapaavalintaisia soveltavia opintoja mahtuu tutkintoon korkeintaa 15 opintopistettä.

Harjoittelukuukauden katsotaan sisältävän 30 päivää. Tällöin harjoittelun loppupäiväksi merkitään alkamiskuukauden järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävä päivä. Esimerkiksi: jos harjoittelu alkaa 15.3. ja kestää kaksi kuukautta, päättymispäiväksi merkitään 14.5. riippumatta siitä, mikä viikonpäivä tuolloin on.

Harjoittelija ansaitsee kaksi lomapäivää jokaiselta täydeltä työkuukaudelta. Jos työnantaja on valtio, ei harjoittelijalle makseta lomakorvauksia, vaan lomapäivät on pidettävä lomana.

Harjoittelija noudattaa samaa työaikaa kuin muutkin samassa työyksikössä vastaavaa työtä tekevät. Esimerkiksi virastotyöaika on 36 tuntia ja 15 minuuttia.