Haku työssäoppimisjaksolle

Opiskelija hankkii työssäoppimisjakson paikan itsenäisesti.

Hakuaika itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin on jatkuva. Opiskelija voi hakea itsenäisesti harjoittelupaikkaa läpi vuoden ja suorittaa työssäoppimisjakson itselleen ja työnantajalle sopivana aikana. Opiskelijan on jätettävä itsehankitun paikan  hakemus tiedekuntaan viimeistään kuukautta ennen suunnitellun työssäoppimisjakson alkamista. Hakemuksia käsitellään vain opettajien opetuskausien aikana, ei kesällä eikä joulun aikaan.

Urapalvelut julkaisee kaikki sille tulleet harjoittelutukea edellyttävät paikat Flammassa sijaitsevassa näkymässä, jossa on pelkästään tuettuja harjoittelupaikkatarjouksia. Opiskelijat voivat hakea näitä paikkoja itsenäisesti. Mikäli opiskelija tulee valituksi hakemaansa paikkaan, hän täyttää itsehankitun harjoittelupaikan lomakkeen. Jos opiskelija hakee tiedekunnan rahoitusta harjoittelulleen, hän rastittaa hakemuksesta kohdan: haen tiedekunnan rahoitusta. Paikkoja haettaessa on hyvä muistaa, että tiedekunta myöntää anottaessa harjoittelutukea palkkakulujen kattamiseksi 1800 €. Tuen saamisen edellytys on, että työpaikka ottaa opiskelijan työsuhteeseen ja maksaa palkan opiskelijalle. Mikäli harjoittelutuki myönnetään, voi harjoittelupaikka jälkilaskuttaa opiskelijan palkasta (vuonna 2020 Kelan määrittelemä harjoittelijan minimipalkka on 1236 eur/kk) yliopistolta kiinteän harjoittelutuen 1800 €.

Opiskelijoille suunnatut  tuettua harjoittelua koskevat  yleiset ohjeet
löytyvät:
https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=content_view&_nfls=true&placeId=HY034281&contentId=HY055116#ots1

Paikat löytyvät:https://flamma.helsinki.fi/fi/harjoittelupaikat,
https://flamma.helsinki.fi/sv/praktikplatser,
https://flamma.helsinki.fi/en/traineeship

Suositeltavaa on (mutta ei välttämätöntä), että opiskelija on suorittanut valmentavan jakson (SOV450) sen mukaisesti, millä sektorilla hän haluaa työssäoppimisjakson suorittaa. Työssäoppimisjako (15 op) sijoituu seuraaville sektoreille:

  • Mediatyön soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso (SOV461)
  • Koulutustehtävien soveltavat opinnot, työssäoppimisjakso (SOV462)
  • Hallintotehtävien soveltavat opinnot, työssoppimisjakso (SOV463)
  • Kansainvälisten tehtävien soveltavat opinnot, työssoppimisjakso (SOV464)

Hakiessaan opiskelija

  • täyttää itse hankitun harjoittelupaikan hakulomakkeen.
  • opiskelija liittää jokaista hakemaansa paikkaa kohden oman HOPS-tehtävänsä (taitopohjainen CV)
  • itse hankitun harjoittelupaikan E-lomakkeessa ilmoitetaan harjoittelusuunnitelma. E-lomakkeessa ilmoitetaan harjoittelupaikan yhteystietojen lisäksi mm. työssäoppimisjakson sisältö, toteutus (ohjaaja, harjoittelun aika ym.), omat oppimistavoitteet ja se, miten jakso tukee omaa tutkintoa ja omia työelämänäkymiä. Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään teosta Järvinen & Koivisto & Poikela: Oppiminen työssä ja työyhteisössä.
  • itse hankittun harjoittelupaikan lomaketta täytettäessä opiskelija on jo alustavasti sopinut harjoittelusta työnantajan kanssa

Onnistuneen oppimiskokemuksen ja -mahdollisuuksien takaamiseksi työssäoppimisjakson suorituspaikaksi ei hyväksytä paikkaa, jossa opiskelija on tai on ollut työsuhteessa. Poikkeuksena tähän on työnantajan suostumus nk. henkilökiertojärjestelyyn. Tällöin opiskelija sopii kirjallisesti työnantajan kanssa, että hän työskentelee työssäoppimisjakson ajan eri yksikössä ja eri esimiehen alaisuudessa normaaliin työtehtäväänsä nähden.