Mitä on STS?

Tieteen ja teknologian tutkimus (Science and Technology Studies, STS) keskittyy yhteiskunnan, tieteen ja teknologian välisiin suhteisiin ja ilmiöihin. Monitieteisen alan tutkijat kiinnittävät huomionsa muun muassa siihen, miten tiede ja teknologia linkittyvät yhteiskunnassamme esimerkiksi lainsäädäntöön, politiikkaan ja arkielämään. Tiede ja teknologia ovat osa yhteiskuntaa ja näin ollen myös avoimia analyysille.

STS-tutkijat tarkastelevat monia tämän päivän ristiriitojakin herättäviä aiheita laidasta laitaan. Tutkimusaiheiden joukosta löytyvät niin ilmastonmuutos, asiantuntijuus, lääketiede, genetiikka, sukupuoli, robotiikka kuin luomuruokakin. Tutkimusala keskittyykin ymmärtämään syvällisesti erilaisten tieteeseen ja teknologiaan liittyvien ilmiöiden kehittymistä, prosesseja, käytäntöjä ja seurauksia. Tästä syystä voidaan sanoa, että STS avaa eteemme mahdollisuuden ymmärtää modernia maailmaa ja nykytilanteeseen johtaneita kehityskulkuja.

Jokapäiväistä elämäämme ohjaavat tietoväittämät sekä ontologiset oletukset ovat nekin keskeisiä tutkimuskohteita STS-tutkijoille, jotka pyrkivät problematisoimisen lisäksi ymmärtämään näiden uskomusten ja oletusten taustan. Tutkimusalan nimekäs edustaja, Steve Woolgar onkin todennut provokatiiviseen sävyyn, että huomio on kiinnitettävä siihen, miten tieteen ja teknologian läpitunkema maailma voisi olla myös toisin.