Monthly Archives: November 2019

Call for papers: Science, technology and society working group at The Annual Conference of the Westermarck Society

STS Helsinki will host the working group ‘Science, technology and society’ at The Annual conference of the Westermarck Society 2020 in Rovaniemi 26–27 March 2020.The theme of the conference is community, and keynote speakers include John Clarke, Open University, Mia Liinason, University of Gothenburg, Nira Yuval-Davis, University of East London, Sanna Valkonen and Áile Aikio, University of Lapland, and Sigga-Marja Magga, University of Oulu.

Please send your abstract of maximum 300 words to the working group co-ordinators no later than 15 January. Edit: The deadline for abstracts has been extended until 31 January.

Science, technology and society

Co-ordinators:
Jose A. Cañada, University of Helsinki, jose.a.canada (at) helsinki.fi
Marianne Mäkelin, University of Helsinki, marianne.makelin (at) helsinki.fi
Vera Raivola, University of Eastern Finland, vera.raivola (at) veripalvelu.fi

Science and Technology Studies (STS) is an interdisciplinary field of study that examines the interaction between society, science, and technology. STS pays attention to how different fields, such as law, politics, and everyday life, become intertwined with science and technology. This is relevant when thinking about heatedly debated topics as diverse as climate change, the role of experts, medicine, genetics, gender, robotics or organic food. The field calls for a deeper understanding of the development, processes, practices and outcomes of such social phenomena. STS explores the mechanisms behind knowledge claims and ontological assumptions that guide our everyday. Or, how a prominent STS scholar, Steve Woolgar, has said: look at how the world defined by science and technology “could be otherwise”.

STS Helsinki calls for theoretical, methodological and empirical papers on current research in social studies of science. Papers both in Finnish and English are welcome. The aim of this working group is to offer a forum to discuss the practices that contribute to the shaping of technoscientific objects and subjects. How is scientific knowledge established and negotiated, and how historical processes contribute to the development of certain technologies? We also welcome papers that reflect on the role communities in the field of STS. This working group is defined as a meeting point for both Finnish and international scholars to share and discuss their work with others studying science, technology and society.

Väitöskirjatutkija haussa: Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella

Haemme Koneen Säätiön rahoittamaan monitieteiseen hankkeeseen Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella (Technology, Ethics and Reproduction: Controversy in the Era of Normalisation) väitöskirjatutkijaa neljäksi vuodeksi. Hankeen kotipaikka on Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Hankkeessa tutkitaan lisääntymisteknologioiden etiikkaa: eettistä arviointia, jota tarvitaan lisääntymisteknologioiden hyväksymiseen, sääntelyyn, markkinoistamiseen ja käytön yleistymiseen. Hanke koostuu viidestä alahankkeesta, joissa tarkastellaan erilaisia teknologisia käytäntöjä, joita pidettään vaihtelevasti normalisoituneena osana hoitoja tai eettisesti kyseenalaisina teknologioina. Rekrytoitavan väitöskirjatutkijan tehtävänä on toteuttaa väitöskirjatutkimus etnisten vähemmistöjen lisääntymiseen liittyviä huolia ja lisääntymiseen liittyviä hoitoja käsittelevässä alahankkeessa. Tarkemmin kyse on joko saamelaisten tai romanien lisääntymisterveyden ja -hoidon tutkimisesta etnografisten menetelmien avulla. Väitöskirjatyötä tulee ohjaamaan hankeen johtaja YTT, dosentti Riikka Homanen sekä etnisten vähemmistöjen alahankkeesta vastuussa oleva tohtori Mwenza Blell. Hanke on kansainvälinen, joten sen kielenä on englanti.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2020 alussa (päivämäärä on joustava).

Väitöskirjatutkijalta edellytetään:

 • Soveltuvaa maisterin tutkintoa (myös maisterin tutkintoa viimeistelevä voi hakea) sosiaalitieteiden tai humanististen tieteiden alalta
 • Kykyä ja motivaatiota itsenäiseen tutkimustyöhön tutkimusprojektissa
 • Kokemusta laadullisesta tutkimuksesta (esim. pro gradu -työssä)
 • Erinomaista Suomen kielen taitoa
 • Vahvaa englannin kielen taitoa
 • Perehtyneisyyttä joihinkin tai kaikkiin seuraavista tutkimusalueista: terveys, terveydenhuolto, lisääntyminen, lisääntymisteknologiat, sukupuolentutkimus, postkolonialistinen/etnisten suhteiden tutkimus, intersektionaalinen tutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus, etiikan ja moraalin tutkimus

Lisäksi eduksi katsotaan:

 • Etnografisten ja haastattelumenetelmien tuntemus
 • Kokemus toimimisesta monitieteisissä yhteisöissä
 • Saamentutkimuksen tai (Suomen) romanien tutkimuksen ja kulttuurin/kielen tuntemus

Apuraha

Väitöskirjatutkijalle maksetaan kuukausittain Koneen Säätiön jatko-opiskelijalle määrittämää kuukausiapurahaa 2400 euroa/kk. Lisäksi hankkeessa on varoja tutkimuksen liittyviin muihin kuluihin.

Hakuohjeet

Lähetäthän hakemuksesi Riikka Homaselle, riikka.homanen@tuni.fiHakuaika tehtävään päättyy 10.12.2019 klo 23:59 mennessä. Työhaastattelu valituille hakijoille järjestetään 19.12.2019, jos se vain saadaan kaikille sopimaan.

Hakemukseen tulee liittää englanninkieliset (mieluiten pdf-muodossa):

 • CV ja mahdollinen julkaisuluettelo
  • Muut hakemusta tukevat asiakirjat (esim. suositus ohjaajalta tai vastaava, maisterin tutkintotodistus arvosanoineen, jos sellainen on, yms.)
  • Lisäksi toivomme hakemuksen liitteeksi lyhyen suunnitelman (enintään 2 sivua) siitä, miten hakija toteuttaisi laadullisen tutkimuksen, jossa tarkastellaan lisääntymisen ja hedelmällisyyden merkitystä saamelaisten tai Suomen romanien elämissä ja kokemuksissa. Suunnitelmassa pyydämme perustelemaan, mitkä ilmiöt ja kysymykset ovat mahdollisesti relevantteja puhuttaessa lisääntymisestä ja siihen liittyvistä huolista saamelaisten/romanien maailmassa, ja miten hakija tarkastelisi niitä. Entä miksi ja miten hakija ajattelee eettisen arvioinnin olevan yhteiskunnallisesti tärkeää saamelaisten tai Suomen romanien lisääntymiseen liittyvissä kysymyksissä? Lopullisesta asetelmasta päätetään yhdessä valittavan väitöskirjatutkijan ja hankkeen jäsenten kanssa.

Lisätietoja: Riikka Homanen, riikka.homanen@tuni.fi, projektin internet-sivut: https://www.riikkahomanen.net/kone-foundation-project/

Sampsa Saikkonen: Ability and authority? Studies on the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere

Sampsa Saikkonen will defend his doctoral dissertation entitled “Ability and authority? Studies on the constructedness and expansion of expertise in the contemporary public sphere” in the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, on 16 November 2019 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Porthania, lecture hall P674, Yliopistonkatu 3, Helsinki.

Professor Stephen Turner, University of South Florida, will serve as the opponent, and Professor Esa Väliverronen as the custos.

The dissertation will be published in the series Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja – Publications of the Faculty of Social Sciences.

The dissertation is also available in electronic form through the E-thesis service.