Väitöskirjatutkija haussa: Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella

Haemme Koneen Säätiön rahoittamaan monitieteiseen hankkeeseen Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella (Technology, Ethics and Reproduction: Controversy in the Era of Normalisation) väitöskirjatutkijaa neljäksi vuodeksi. Hankeen kotipaikka on Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Hankkeessa tutkitaan lisääntymisteknologioiden etiikkaa: eettistä arviointia, jota tarvitaan lisääntymisteknologioiden hyväksymiseen, sääntelyyn, markkinoistamiseen ja käytön yleistymiseen. Hanke koostuu viidestä alahankkeesta, joissa tarkastellaan erilaisia teknologisia käytäntöjä, joita pidettään vaihtelevasti normalisoituneena osana hoitoja tai eettisesti kyseenalaisina teknologioina. Rekrytoitavan väitöskirjatutkijan tehtävänä on toteuttaa väitöskirjatutkimus etnisten vähemmistöjen lisääntymiseen liittyviä huolia ja lisääntymiseen liittyviä hoitoja käsittelevässä alahankkeessa. Tarkemmin kyse on joko saamelaisten tai romanien lisääntymisterveyden ja -hoidon tutkimisesta etnografisten menetelmien avulla. Väitöskirjatyötä tulee ohjaamaan hankeen johtaja YTT, dosentti Riikka Homanen sekä etnisten vähemmistöjen alahankkeesta vastuussa oleva tohtori Mwenza Blell. Hanke on kansainvälinen, joten sen kielenä on englanti.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2020 alussa (päivämäärä on joustava).

Väitöskirjatutkijalta edellytetään:

 • Soveltuvaa maisterin tutkintoa (myös maisterin tutkintoa viimeistelevä voi hakea) sosiaalitieteiden tai humanististen tieteiden alalta
 • Kykyä ja motivaatiota itsenäiseen tutkimustyöhön tutkimusprojektissa
 • Kokemusta laadullisesta tutkimuksesta (esim. pro gradu -työssä)
 • Erinomaista Suomen kielen taitoa
 • Vahvaa englannin kielen taitoa
 • Perehtyneisyyttä joihinkin tai kaikkiin seuraavista tutkimusalueista: terveys, terveydenhuolto, lisääntyminen, lisääntymisteknologiat, sukupuolentutkimus, postkolonialistinen/etnisten suhteiden tutkimus, intersektionaalinen tutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus, etiikan ja moraalin tutkimus

Lisäksi eduksi katsotaan:

 • Etnografisten ja haastattelumenetelmien tuntemus
 • Kokemus toimimisesta monitieteisissä yhteisöissä
 • Saamentutkimuksen tai (Suomen) romanien tutkimuksen ja kulttuurin/kielen tuntemus

Apuraha

Väitöskirjatutkijalle maksetaan kuukausittain Koneen Säätiön jatko-opiskelijalle määrittämää kuukausiapurahaa 2400 euroa/kk. Lisäksi hankkeessa on varoja tutkimuksen liittyviin muihin kuluihin.

Hakuohjeet

Lähetäthän hakemuksesi Riikka Homaselle, riikka.homanen@tuni.fiHakuaika tehtävään päättyy 10.12.2019 klo 23:59 mennessä. Työhaastattelu valituille hakijoille järjestetään 19.12.2019, jos se vain saadaan kaikille sopimaan.

Hakemukseen tulee liittää englanninkieliset (mieluiten pdf-muodossa):

 • CV ja mahdollinen julkaisuluettelo
  • Muut hakemusta tukevat asiakirjat (esim. suositus ohjaajalta tai vastaava, maisterin tutkintotodistus arvosanoineen, jos sellainen on, yms.)
  • Lisäksi toivomme hakemuksen liitteeksi lyhyen suunnitelman (enintään 2 sivua) siitä, miten hakija toteuttaisi laadullisen tutkimuksen, jossa tarkastellaan lisääntymisen ja hedelmällisyyden merkitystä saamelaisten tai Suomen romanien elämissä ja kokemuksissa. Suunnitelmassa pyydämme perustelemaan, mitkä ilmiöt ja kysymykset ovat mahdollisesti relevantteja puhuttaessa lisääntymisestä ja siihen liittyvistä huolista saamelaisten/romanien maailmassa, ja miten hakija tarkastelisi niitä. Entä miksi ja miten hakija ajattelee eettisen arvioinnin olevan yhteiskunnallisesti tärkeää saamelaisten tai Suomen romanien lisääntymiseen liittyvissä kysymyksissä? Lopullisesta asetelmasta päätetään yhdessä valittavan väitöskirjatutkijan ja hankkeen jäsenten kanssa.

Lisätietoja: Riikka Homanen, riikka.homanen@tuni.fi, projektin internet-sivut: https://www.riikkahomanen.net/kone-foundation-project/