Monthly Archives: May 2018

Open Position: Postdoctoral Researcher on Social Study of Microbes

University of Helsinki is looking to hire a POSTDOCTORAL RESEARCHER ON SOCIAL STUDY OF MICROBES for a three-year fixed term period from 3 September 2018 onwards (or as agreed).

Project

The postdoctoral researcher will be positioned in Sociology at University of Helsinki in a Finnish Academy funded research group studying Antimicrobial Resistance (AMR) in West Africa. The group is part of an interdisciplinary consortium of clinical researchers, microbiologists and sociologists studying the spread of AMR genes in the region that has extensive gaps in data regarding AMR. AMR has increased rapidly, especially in low income countries which lack controlled antibiotic policy, and have poor infrastructures enabling the flow of AMR genes between the environment, animals and humans. The study joins environmental, microbiological, sociological, and medical expertise to explore the evolving and transfer of AMR genes between water, soil, animals, food, and humans (“One Health approach”).

Available position

The sociological group wishes to recruit an enthusiastic postdoctoral researcher who is interested in developing social scientific research on microbes. The position will be in an exciting new group that is exploring the emerging field where microbes are given increasing attention through the study of microbiota, gut wellbeing, microbes’ role for mental health, etc. The postdoctoral position gives the right candidate an opportunity to explore microbes in the context of development: how are infrastructures, understandings of bacteria, social practices, antimicrobial resistance, and ecologies connected?

The ideal candidate will have a good understanding of medical anthropology, science and technology studies, and global health, and ideally have past experience of ethnographic work in relevant sub-fields such as, but not limited to, social study of international collaboration, emerging technologies in low income countries, pharmaceuticals, non-human subjects, or indeed, microbes.

The position entails ethnographic fieldwork in West Africa (in Burkina Faso, Mali and/or Benin) that is expected to last between six months to a year and to study people’s understandings of microbes, how antibiotics are used, and how people ‘live with microbes’ in these contexts. During the third year, the project will develop participatory videos (PV) through a participatory research process with the help of a PV team that the candidate can be part of making.

Candidate

The appointee must hold a doctoral degree in a relevant field of social sciences (sociology, science and technology studies, anthropology, development studies, gender studies, geography etc). Period following the completion of doctoral degree must not exceed five years, excluding family leave and equivalent periods of absence.

Moreover, the candidate is expected to have the ability to conduct independent ethnographic research. The candidate is expected to develop her/his own research on the topic and contribute to the joint research agenda.

Please see the full job description here https://www.helsinki.fi/en/open-positions/postdoctoral-reseacher-on-social-study-of-microbes

If you have any questions, please contact: salla.sariola@utu.fi

Sosiologipäivät 2018 työryhmän raportti

STS Helsinki piti viime vuoden tapaan työryhmän Sosiologipäivillä, jotka tänä vuonna järjestettiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Oheinen yhteenveto raportoi työryhmien ohjelman ja kertaa lyhyesti esitysten sisällön.

Työryhmä: Science, technology and society

Järjestäjät: Heta Tarkkala (ISY), Vera Raivola (ISY) & Karoliina Snell (HY)

Tieteen- ja teknologiantutkimuksen työryhmässä pidettiin yhteensä kymmenen esitystä torstain ja perjantain aikana. Työryhmän esitykset jakaantuivat sosiologiaa tieteenalana käsitteleviin aiheisiin ja toisaalta tiedettä, pääosin lääketiedettä, sen edellytysten järjestämistä, siihen kytkeytyviä käsitteitä ja käytäntöjä eri suunnista lähestyviin esityksiin. Jose Canada (HY) piti esityksen pian valmistuvaan väitöstutkimukseensa liittyen. Tutkimus tarkastelee, miten globaaleista terveysuhista ensinnäkin tulee uhkia ja toiseksi hallinnan ja strategioiden kohteita identifikaatio- ja kategorisointiprosesseissa, joihin kiinnittyy sekä inhimillisiä että ei-inhimillisiä toimijoita. Josen jälkeen Salla Sariola (TY) ja Elina Oinas (HY) jatkoivat esityksessään keskustelua inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden yhteiselosta meneillään olevassa rokotetutkimuksessa Beninissä. Ripulia ja tätä kautta antibioottiresistenssiä ehkäisevään rokotetutkimukseen osallistuvat suomalaisturistit konkreettisesti elävät erilaisin tavoin suhteessa ympäristöönsä, sen mikrobeihin ja bakteereihin. Seuraavana oli Venla Oikkosen (HY) esitys rokotteisiin liittyvästä narkolepsiasta. Se, mikä ja millainen asia rokotteisiin liittyvä narkolepsia on, määrittyy eri tavoin esimerkiksi tilastoissa, tieteen kentällä ja mediassa. Torstain session jälkipuolisko oli varattu sosiologiaa tieteenalana tutkiville aiheille. Mikko Hyyryläinen (HY) kysyi esityksessään, millaista sosiologiaa kognitiivinen sosiologia on ja mitä se voisi olla? Johanna Hokka (TaY) jatkoi keskustelua sosiologian tieteenharjoittamisesta esittelemällä tutkimustaan alan professoreiden diskursseista näiden neuvotellessa suhdettaan huippututkimukseen ja sen mittareiden legitimiteettiin.

Perjantain avasi Vera Raviola (ISY), joka pohti, miten biopankkiosallistuminen uuteen Veripalvelun biopankkiin jäsentyy sen tapahtuessa osana aiemmin tuttua verenluovutusta ja roolia verenluovuttajana. Tästä jatkoi Annerose Böhrer (FAU) esittelemällä, kuinka hän hyödynsi metafora-analyysia tutkimuksessaan elinluovutuskeskustelusta Saksassa.  Tärkeään rooliin nousi elinsiirtokortti niin konkreettisena esineenä kuin ajattelun välineenä. Mikko Jauho (HY) pohti esityksessään, miten rasva ja kolesteroli figuroivat riskiobjekteina sydän-ja verisuonitautien syy- ja seuraussuhteissa. Kyse ei ole vain pahoista rasvoista. Riikka Homasen (HY) esitys käsitteli heteronormatiivisen perhekäsityksen sekä valkoisuuden suojaamiseen liittyvien oletusten vaikutusta lesboparien sekä sinkkunaisten hedelmöityshoidoissa, vaikka lisääntymisteknologiat samalla jatkuvasti kyseenalaistavat perhemuotoihin liittyvät normit. Työryhmän viimeisessä esityksessä Karoliina Snell (HY) ja Heta Tarkkala (ISY) käsittelivät Pohjoismaisia, sekä kansallisia että yhteisiä strategioita terveysdatan hyödyntämisen edistämiseksi. Pohjoismainen väestötieto on identifioitu ainutlaatuiseksi ”kultakaivokseksi” ja esityksessä kysyttiinkin, mitä kaikkea tämä kulta oikeastaan on ja mitä sitä kaivamalla saadaan aikaan.

Sociology Days 2018 Working Group Report

As we have previously mentioned in this blog, the STS Helsinki group organized for the second consecutive year a working group in the annual conference Sociology Days, which this year took place in the University of Eastern Finland, in the Joensuu campus. We are happy to bring you the report of our two sessions with a small summary of all of our very interesting presentations. Looking forward to organizing it again next year!

Working group: Science, technology and society

Organizers: Heta Tarkkala (University of Eastern Finland), Vera Raivola (University of Eastern Finland) and Karoliina Snell (University of Helsinki)

The working group ’Science, technology and society’ had in total ten presentations during two sessions organized on Thursday, 15th and Friday, 16th of March. The presentations discussed a variety of topics related to sociology related topics and other disciplines, mostly to medical science. First, Jose Cañada (University of Helsinki) had a presentation about his doctoral dissertation. The study focuses on how global health threats are conceptualized and how, for the sake of governance strategies, there are identification and categorization processes, which are connected to human and nonhuman actors. Salla Sariola (University of Turku) and Elina Oinas (University of Helsinki) continued the conversation about human and nonhuman actors from cooperative initiatives connected to vaccination research in Benin. Vaccines help to prevent diarrhea and antibiotic resistance. Finnish tourists experience their relation with the environment, microbes and bacteria in very concrete and different ways. Next presentation, by Venla Oikkonen (University of Helsinki), discussed the connection between Influenza vaccines and narcolepsy. What and how that connection is articulated differs in, for example, statistics, science or the media. The second half of the Thursday session was reserved to discussions related to the study of sociology as a discipline. Mikko Hyyryläinen (University of Helsinki) discussed the building of cognitive sociology as a sub-field of study inside sociology. More concretely, he discussed what the field is at the moment and what it could yet become. In the last presentation of the first day, Johanna Hokka (University of Tampere) continued the conversation about the scientific practice of sociology by discussing professor discourses on high quality research and measurements of legitimacy.

Friday opened with Vera Raivola (University of Eastern Finland), who pondered how participation in the new biobank of the Finnish blood services (Veripalvelu) is understood as part of the wider practice of blood donation and the role of blood donors. Annerose Böhrer (Friedrich-Alexander University, Erlangen Nürnberg) continued by presenting how she utilized metaphor analysis in her research on organ donation in Germany. One of the most important points was the role of the organ donor card, which worked as a material and discursive object. Mikko Jauho (University of Helsinki) discussed in his presentation how fat and cholesterol figured as a double risk object in the cardiovascular arena. The presentation of Riikka Homanen (University of Helsinki) discussed heteronormativity in relation to understandings of family. The presentation discussed this in the context of reproductive care sought by lesbian couples and single women. Karoliina Snell (University of Helsinki) and Heta Tarkkala (University of Eastern Finland) gave the last presentation of the working group. It discussed Nordic and national collaboration strategies for the exploitation and development of health data. Nordic populations are identified as a ‘gold mine’ and the presentation wondered what this gold actually is and what we can get from digging it.