PYTHAGORAAN LAUSE JA (EPÄ)SUORAT KULMAT

Etsitään ympäriltä löytyvistä ja itse luoduista nurkista erisuuruisia kulmia. Merkitään kulmiin kateetit teipillä. Mitataan mittanauhalla tai viivoittimella kateettien pituudet. Mitataan myös kateettien päätepisteiden väliin muodostuvan hypotenuusan pituus suoraan mittanauhalla tai vaihtoehtoisesti langalla ja viivoittimella. Todistetaan Pythagoraan lauseen avulla kulman olevan suora tai epäsuora. Tehtävään menevä aika: noin 45 minuuttia (kun Pythagoraan lause on entuudestaan tuttu)

Tanssii muotojen kanssa

Geometriset muodot ja liike – saisiko niistä aikaiseksi kauniin tanssiesityksen? Teemapaketissa tutustutaan erilaisiin geometrisiin muotoihin oman kehon ja liikkeen avulla. Lisäksi ideoidaan ja esitetään pienissä ryhmissä geometrinen tanssiesitys. Lopuksi päästään vielä taiteilemaan vaahtokarkeilla ja hammastikuilla erilaisia tasokuvioita sekä kolmiulotteisia kappaleita.

Symmetriaa ja tanssia

Millaista matematiikka tanssista voi löytää? Teematunti aloitetaan peilausharjoituksella. Tämän jälkeen siirrytään tanssin suunnitteluun ja toteutukseen. Tanssiesitykset kuvataan ylhäältäpäin. Näin voidaan paremmin tutkia, millaista symmetriaa esityksissä saadaan aikaiseksi.

Matematiikkakerhot-verkkokirja

Matematiikan iltapäiväkerhojen tavoitteena on tarjota onnistumisen elämyksiä ja positiivisia kokemuksia kaikille. Kerhoissa tutustutaan matematiikkaan toiminnallisesti esimerkiksi leikkien, pelaten, askarrellen ja pulmatehtäviä pohtien. Tarkoituksena on innostaa matematiikan pariin ja tuoda esille matematiikan monipuolisuutta ja opetussuunnitelman ulkopuolisia sisältöjä. Matematiikka ei ole pelkästään laskemista, vaan se vaatii luovuutta ja monipuolista ongelmanratkaisukykyä. Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomea) on … Continue reading Matematiikkakerhot-verkkokirja

Maapallon ympärysmitta

Selvitä maapallon ympärysmitta kaksisataa vuotta ennen ajanlaskua eläneen Eratosthenes Kyreneläisen oppien mukaan. Mittausmenetelmää testataan sekä pienoismallin että oikean maapallon avulla.