PYTHAGORAAN LAUSE JA (EPÄ)SUORAT KULMAT

Etsitään ympäriltä löytyvistä ja itse luoduista nurkista erisuuruisia kulmia. Merkitään kulmiin kateetit teipillä. Mitataan mittanauhalla tai viivoittimella kateettien pituudet. Mitataan myös kateettien päätepisteiden väliin muodostuvan hypotenuusan pituus suoraan mittanauhalla tai vaihtoehtoisesti langalla ja viivoittimella. Todistetaan Pythagoraan lauseen avulla kulman olevan suora tai epäsuora.

Tehtävään menevä aika: noin 45 minuuttia (kun Pythagoraan lause on entuudestaan tuttu)

Lataa materiaali tästä: Pythagoraan lause

Avainsanat: suorakulma, epäsuora kulma, kateetti, hypotenuusa, Pythagoraan lause, matemaattinen todistaminen, geometria

Kategoriat: 7.–9. lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *