Kategoriat
Yleistä

Hae Synkooppi-lehden toimitukseen!

Synkoopin toimitukseen haetaan nyt päätoimittajaa, taittajaa ja toimitussihteeriä!
Synkooppi on Helsingin yliopiston musiikkitieteen ainejärjestö Synkooppi-ry:n vuodesta 1978 asti julkaisema musiikkialan yleislehti. Kuulumme siihen musiikkilehtien vähemmistöön, joka ei rakenna sisältöään yhden genren tai toimialan ympärille, vaan lehdessä julkaistaan erilaisia juttuja kaikilta musiikkielämän osa-alueilta. Synkooppista ilmestyy vuodessa neljä painolehden numeroa, jotka julkaistaan myös näköisversiona osoitteessa issuu.com/synkooppi. Lukijakuntamme koostuu paitsi opiskelijoista myös laajasta kirjosta kulttuuri- ja musiikkialan toimijoita. Lisäksi painolehteä tilataan useisiin kirjastoihin ympäri maata.
Mutta mitä tekee lehden päätoimittaja, taittaja tai toimitussihteeri?
Päätoimittajan pääasiallisena vastuuna on lehden toimitusprosessista vastaaminen. Aikataulutus, kirjoittajien rekrytoiminen ja lehden sisällön suunnittelu kirjoittajien ja toimituskunnan kanssa ovat päätoimittajan työn keskiössä. Tämän lisäksi hän kirjoittaa pääkirjoituksen jokaiseen lehteen, on Synkooppi ry:n varsinaisen hallituksen jäsen ja vastaa lehden verkkosisältöjen päivittämisestä. Päätoimittajan työkuva on monipuolinen ja vie varsinkin kausiluonteisesti jossain määrin aikaa ja jaksamista. Tehtävästä voi silti hyvin suoriutua, vaikka aikaisempaa kokemusta lehden toimittamisesta ei olisikaan. Tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus musiikkia kohtaan! Kannattaa hakea, sillä tämä on ehkä maailman kivoin pesti.
Taittaja vastaa lehden visuaalisesta ilmeestä. Tehtävään kuuluu varsinkin valmiiden tekstien asetteleminen sivuille. Tämän lisäksi taittaja suunnittelee lehden kansikuvan ja tekee tai etsii usein kuvitusta myös artikkeleihin. Taittajan työssä pääsee käyttämään luovuutta, kun toimituskunnan päättämän teeman perusteella luodaan lehden ulkoasu. Tehtävä ei vie normaalissa arjessa juurikaan aikaa, sillä tehty työ sijoittuu aika rajatusti toimituksen loppuvaiheeseen eli taittoon. Näinä jaksoina aikaa voi kuitenkin kulua paljon, mutta työ on myös palkitsevaa – ja erinomainen lisä CV:een! Taittaja saa tehtävää varten lisenssin InDesign-ohjelmaan ja hänet perehdytetään sen käyttöön.
Toimitussihteeri vastaa lehden tilaajarekisteristä, postituksesta ja lähetyslistoista. Hän on myös mukana päättämässä lehtien teemoja ja osallistuu usein lehden sisältöön kirjoittamalla erilaisia juttuja. Toimitussihteerin rooli sopii hyvin sinulle, jos haluaisit olla osana lehden teossa, mutta aikaa ei olisi aivan hirveästi uhrattavissa lehden toimintaa varten. Osana toimituskuntaa toimitussihteerin tehtävissä pääsee tutustumaan läheltä lehden toimitusprosessiin!
Voit lähettää hakemuksesi osoitteeseen paatoimittaja.synkooppi@gmail.com 23.11. mennessä. Lehden uusi toimituskunta päätetään Synkoopin syyskokouksessa 24.11. klo 19. Odotamme innolla hakemuksia!

– Synkoopin toimituskunta

Vastaa