TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely

Tavoite: Kurssin suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kurssi auttaa myös ymmärtämään talouspolitiikan vaikutuksia Suomen ja euroalueen talouteen. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on esitellä Suomen talouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta, ajankohtaisia aiheita ja talouspoliittisia kysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat ja euroalueen talouskriisi. Kurssi koostuu eri teemoja käsittelevistä asiantuntijaluennoista.

Luennot (24 t): 31.10. – 7.12.2016, ma klo 16–18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1 ja ke klo 16–18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1.

31.10 (ma): Antti Ripatti (HY): Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat (uusi versio 1.11.)

2.11 (ke): Matti Pohjola (Aalto-yliopisto): Talouskasvu ja hyvinvointi: miten Suomi saadaan uuteen nousuun?

7.11 (ma): Tuomas Välimäki (Suomen Pankki): Euroalueen rahapolitiikka finanssikriisissä

9.11 (ke): Ulla Lehmijoki (HY): Väestönkasvu, ihmiskunnan kohtalonkysymys

14.11 (ma): Tiina Helenius (Handelsbanken): Talouden näkymät syksyllä 2016

16.11 (ke): Olli-Pekka Lehmussaari (Suomen Pankki): Kansainvälinen valuuttarahasto, peikko vai pelastaja?

21.11 (ma): Raimo Sailas: Suomen talouspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä

23.11 (ke): Lauri Uotila (Danske Bank): Kansantalous ja rahoitusmarkkinat

28.11 (ma): Piia-Noora Kauppi (Finanssialan keskusliitto): Rahoitusmarkkinoiden sääntely

30.11 (ke): Risto Murto (Varma): Keskuspankit, sijoittajat ja kasvu

5.12 (ma): EI LUENTOA

7.12 (ke): Lauri Kajanoja (Suomen Pankki): Suomen kustannuskilpailukyky

Opiskeluohjeita tenttiin: Kiinnittäkää huomiota suurin linjoihin ja mittasuhteisiin. Mitkä ovat maailman suurimmat taloudet? Miten paha Suomen taloudellinen tilanne on? Mistä maailmantaloudessa on kysymys tänä päivänä?

Tentit: loppukuulusteluun ja uusintakuulusteluihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen (ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita, avoimen yliopiston tentit listattu alempana).

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luentokalvot sekä mahdollisesti luennoitsijoiden ilmoittama lisämateriaali.

TA2-kurssille osallistuu myös avoimen yliopiston opiskelijoita. Avoimen yliopiston tenttipäivät: