Contact us

Tutkijat Helsingin yliopistossa/ Researchers at the University of Helsinki

KUPOLI
Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikkö
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 1 B
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

sähköposti/e-mail: see Henkilöt / People

KUPOLI
Research Unit Focusing on the Sociology and Politics of Education
Faculty of Educational Sciences
Siltavuorenpenger 1B
P.O. Box 9
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Tutkijat Turun yliopistossa/ Researchers at the University of Turku

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus (CELE)
Assistentinkatu 5
20014 Turun yliopisto

Centre for Research on Lifelong Learning and Education (CELE)
Assistentinkatu 5
20014 University of Turku
Finland

sähköposti/ e-mail & puhelin/ phone: see CELE