Julkaisuja / Publications

 

 

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. 2019.

Oma paikka haussa – maahamuuttotaustaiset nuoret ja koulutus

Tutkimushankkeen pääjulkaisun myynti: Gaudeamuksen verkkokauppa.

 

Muita julkaisuja:

Wallenius, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2022. Poikkihallinnollisuus opinto- ja uraohjauksen hallintapuheessa [Cross-sectorality at the governance of career guidance]. Hallinnon tutkimus 41 (3), 186–200.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2020. The reasoning behind the envisioned educational trajectories of young people from Finnish and immigrant origins. Education Inquiry. E-pub ahead print. Verkossa >>

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvonen, J. 2020. Mihin oppilaita ohjataan? – Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. Kasvatus & Aika 14 (4), 4–20. Verkossa >>

Kalalahti, M., Niemi, A-M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2020. Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant backgrounds and/ or special educational needs. Nordic Studies in Education 40 (1), 36–54. Verkossa >>

Mäkelä, M.-L.,& Kalalahti, M. 2020.  Facing uncertainty yet feeling confident: Teenage migrant girls’ agencies in upper secondary school transitions. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(1), 118-134. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2019. Inter-ethnic relations and bounding agency in educational transitions. Intersections: East European Journal of Society and Politics 5(4), 59-78. Pdf available at: Intersections. 

Niemi, A-M., & Laaksonen, L. M. 2019. Discourses on educational support in the context of general upper secondary education. Disability & Society. https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1634523

Niemi, A-M., & Jahnukainen, M. 2019. Educating self-governing learners and employees: Studying, learning and pedagogical practices in the context of vocational education and its reform. Journal of youth studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1656329

Holmberg, L., & Niemi, A-M. 201). Sinnikäs ja taipuisa toimijuus nuoren musliminaisen koulutuspolun kerronnassa. Nuorisotutkimus, 37(2), 7-20.

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2019. Discrimination, harassment and racism in Finnish lower secondary schools. Nordic Journal of Migration Research. PDF>>

Holmberg L., Kalalahti, M., Varjo, J., Kivirauma, J., Mäkelä, M.-L., Saarinen, M.,  Zacheus, T.  & Jahnukainen, M. 2018. Educational trajectories of immigrant-origin youths in Finland: a mixed methods analysis. Published online: 11 Dec 2018 Online >>

Mäkelä, M-L. & Kalalahti, M. 2018. Facing Uncertainty Yet Feeling Confident: Teenage Migrant Girls’ Agencies in Upper Secondary School Transitions. Scandinavian Journal of Educational Research. Online >>

Yliopisto-lehti Y/07/18. Sukupuoli ja perhe vaikuttavat 9-luokkalaisten yhteishaussa tekemiin valintoihin enemmän kuin koulussa saatu ohjaus. Verkossa >>; In English: How does a 15-year old decide on their future education? Online >>

Jahnukainen, M., Laaksonen, L M. & Niemi, A-M. 2018. Maahanmuuttajataustaiset nuoret pärjäävät myös lukio-opinnoissa. Talous & Yhteiskunta, 2/2018.  Verkossa >>

Zacheus, T. 2018. Koulurasismin monet kasvot. Versus-verkkojulkaisun Tiededebatti-blogi 2.5.2018. Verkossa >>

Niemi, A-M. & Jahnukainen, M. 2018. Tuen tarve, työelämäpainotteisuus ja itsenäisyyden vaatimus ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20:1.

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M.-L. & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin kokemukset. Terra 129(1), 3-15. Verkossa >>

 

Zacheus, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. Cultural minorities in Finnish opportunity structures. Research on Finnish Society 10 (2017), 132–144. Online >>

Mäkelä, M-L., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu. Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla. Kasvatus & Aika 11 (4), 22–38. Verkossa >>

Holopainen, J., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. ”Mun tehtävä on tukea ja esittää kysymyksiä ja kulkea rinnalla” – asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymisestä toiselle asteelle. Kasvatus 48 (3), 203−216.

Kalalahti, M., Varjo, J., Zacheus, T., Kivirauma, J., Mäkelä, M.-L., Saarinen, M. & Jahnukainen, M. 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen valinnat. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 647-658. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2017. Blogiteksti: Maahanmuuttajanuorten koulutustrajektorit. Sosiaalipolitiikka 2020

Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2017. Immigrant-origin youth and the indecisiveness of choice for upper secondary education in Finland. Journal of Youth Studies 20 (9),  1242-1262. Online >> 

On the doorstep to transition: The Finnish- and immigrant-origin youth’s attitudes towards school, educational orientations and future aspirations in the end of comprehensive education. Working paper.

Onnistunut koulutussiirtymä tasa-arvon mahdollistajana Koulutuksen asiantuntijoiden käsityksiä maahanmuuttaja- taustaisten nuorten toisen asteen koulutussiirtymistä. (Pro gradu -tutkielma, Holopainen 2015)

9.-luokan tilanne ja suunnitelmat Työraportti.

Immigrant Transition from Primary to Secondary Education in Finland – Future Orientations and Educational Expectations – Conference presentation at ECER 2015

Maahanmuuttajanuorten siirtymät toiselle asteelle – Tulevaisuusorientaatiot ja koulutukselliset odotukset – konferenssiesitys Sosiaalipolitiikan päivillä 2015