Tutkimus nuorten koulutuspoluista peruskoulun jälkeen (TRANSIT)

Tutkimus nuorten koulutuspoluista peruskoulun jälkeen

In English >>

Mitä tutkitaan?

Tutkimushankkeessa seurataan keväällä 2015 peruskoulunsa päättävien 9.-luokkalaisten siirtymää ja sijoittumista toisen asteen koulutukseen ja työelämään. Tutkimus toteutetaan Helsingissä, Turussa ja Vantaalla yhteensä 5–6 koulussa. Seuranta alkaa 9. luokalla ja jatkuu kolme vuotta eteenpäin.

Kohderyhmä

Tutkimus koskee tutkimuskoulujen kaikkia 9.-luokkalaisia oppilaita, vaikka tutkimuksen erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttaja- ja monikulttuurisen taustan omaavat nuoret.

Miten tieto kerätään?

Tammikuussa 2015 kouluaikana oppilailta tiedustellaan sähköisellä kyselylomakkeella heidän koulutusodotuksiaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan, kouluviihtyvyyttään, kouluttautumisen esteitään ja tuntemuksia itsestään oppijana. Oppilaiden yhteystiedot kerätään ja heille tehdään uusintakysely kolmena perusopetuksen jälkeisenä syksynä. Lisäksi oppilastietoon yhdistetään yhteishaun tieto opiskelupaikasta, päättötodistuksen arvosanoista sekä mahdollisesta erityisopetuksen perusteesta. Osaa oppilaista pyydetään osallistumaan ryhmähaastatteluun keväällä 2015.

Tietosuoja

Oppilaiden antamat vastaukset eivät tule yksilöidysti koulun tietoon, eikä oppilaista tai koulusta anneta missään tutkimusvaiheessa sellaisia tietoja, jotka mahdollistavat tunnistamisen.

Mahdolliset haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole haittaa oppilaalle. Tutkimuksen saa keskeyttää missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.

Mahdolliset hyödyt

Tutkimustietoa käytetään oppilaiden koulutuspolun kehittämiseen ja erityisesti pyritään löytämään sellaisia keinoja, jotka ovat auttaneet oppilaita toiselle asteelle siirtymisessä ja kouluttautumisessa.

Päärahoittaja (2014–2018) Suomen Akatemia.

Vastuututkija Markku Jahnukainen.