Tervetuloa keskustelutilaisuuteen

Tervetuloa kirjan Oma paikka haussa    –  Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus kirjanjulkistukseen ja keskustelutilaisuuteen

Aika: 4.11. klo 11-13.00

Paikka: Tiedekulma, Think Lounge (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaiden joukkoon, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta. Mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä? Oma paikka haussa -keskustelutilaisuus juhlistaa samannimisen teoksen julkaisua ja avaa keskustelua siitä, mitä merkitystä koululla ja koululla on maahanmuuttotaustaisten nuorten elämänkulussa. Miten taata, että mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan koulutuspolun? Miten kehittää ohjaustyön monikulttuurista sensitiivisyyttä?

Tilaisuudessa keskustelemassa erikoistutkija Pasi Saukkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus), dos. Mira Kalalahti , apul. prof. Janne Varjo ja dos. Tuomas Zacheus (Transitions and educational trajectories of immigrant youth: A 4-year longitudinal study from comprehensive education to further education -tutkimus). Keskustelua johtaa prof. Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto).

Oma paikka haussa – maahamuuttotaustaiset nuoret ja koulutus -teoksen ennakkotilaus ja myynti Gaudeamuksen verkkokauppa.

Kirjaa on myynnissä myös keskustelutilaisuudessa.

Tervetuloa, vapaa pääsy.

Tiedustelut Mira Kalalahti (mira.kalalahti@helsinki.fi, research portal).

Just published

New outcomes on educational dreams, hopes and aspirations on Journal of Education and Work (Open Access):

This article examines the educational trajectories envisioned by immigrant-origin youths. The mixed-methods research draws upon quantitative (N = 445) and interview data (n = 112). Whereas most prior research focuses on educational achievement or educational attainment of immigrant-origin youth, this article focuses on their outlooks concerning education and occupation. We determined the educational and career aspirations and expectations immigrant-origin youths have and in the ways their aspirations differ from those of Finnish-origin youths. We also seek to discover how this possible aspiration paradox is reflected in the trajectories envisioned by immigrant-origin youths. We confirm earlier findings showing that immigrant-origin youths have both a strong belief in education and the will to achieve success in tertiary-level education. We also argue for diversity of vocationally oriented youth: whereas Finnish-origin youths often share determinate vocational outlooks, immigrant-origin youths are more likely to aim for tertiary education via vocational education.

Holmberg, Kalalahti, Varjo, Kivirauma, Mäkelä, Saarinen, Zacheus & Jahnukainen (2018) Educational trajectories of immigrant-origin youths in Finland: a mixed methods analysis. Published online: 11 Dec 2018 Online >>

 

About girls and transitions

How can we support the educational transitions of migrant background girls? How are their dreams and aspirations heard in the study guidance and counseling? Marja-Liisa Mäkelä and Mira Kalalahti discusses these themes in their novel article and emphasis the need to understanding the bounded agency and the ways in which gender and family background are expressed in the modalities of the agency. The study shows that although the experienced agency is universal among the age group, there are specific ethnic and gender connotations.

Mäkelä, M-L. & Kalalahti, M. 2018. Facing Uncertainty Yet Feeling Confident: Teenage Migrant Girls’ Agencies in Upper Secondary School Transitions. Scandinavian Journal of Educational Research. Online >>

Uusia Transit-julkaisuja

Transitin julkaisuluettelo kasvaa kohisten.

Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla

Marja- Liisa Mäkelä, Mira Kalalahti ja Janne Varjo tutkivat artikkelissaan, millaiseksi monikulttuurisuus ja monikulttuurinen oppilas rakentuvat peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuosina 1994, 2004 ja 2014.

Kirjoittajat totevat, että kansainvälistymiskehitys näkyy opetussuunnitelmissa, joissa monikulttuurisuudesta ja globaaliudesta on vuoteen 2014 mennessä tullut osa arkipäivää: “Globaalissa maailmassa monikulttuurinen kompetenssi on käypää valuuttaa, jota suomalainen kansallinen opetussuunnitelma pyrkii tarjoamaan” (Mäkelä, Kalalahti & Varjo 2017, 29). Samalla monikulttuurinen oppilas rakentuu kuitenkin usein toiseuden kautta. Opetussuunnitelma alleviivaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, mutta etnisen toimijuuden kautta määrittyvän oppilaan riskinä on kuitenkin joutua eksoottisen kulttuurilähettilään rooliin suomalaisessa luokkahuoneessa.

Artikkeli on julkaistu verkkojournaalissa Kasvatus ja aika ja se on luettavissa täällä.

Cultural minorities in Finnish educational opportunity structures

Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti ja Janne Varjo pohtivat koulutksellisen epätasa-arvon kysymyksiä hyödyntäen nigerialais-yhdysvaltailaisen John Ogbun jäsennyksiä etnisistä vähemmistöryhmistä sekä mahdollisuuksien rakenteen (opportunity structure) käsitettä.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän, ja laajemmin yhteiskunnan, mahdollisuuksien rakenne eli sen tarjoamat vaihtoehdot, mahdollisuudet tai riskit eivät ole samanlaisia kaikille. Kirjoittajien mukaan yhden rakenteen sijaan on oikeammin olemassa erilaisia mahdollisuuksien rakenteita yhtäaikaisesti – esimerkiksi erilaisille vähemmistöryhmille. Kirjoittajien mukaan Ogbun jäsennys vapaaehtoisiin ja ei-vapaaehtoisiin maahanmuuttajiin voi auttaa ymmärtämään eri ryhmien asemoitumista suomalaisen yhteiskunnan asettamiin mahdollisuuksien rakenteisiin.

Pääset lukemaan Research on Finnish Society -journaalissa julkaistun artikkelin täältä.

Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset

Zacheus ym. hyödyntävät Transit haastatteluaineistoja ja analysoivat artikkelissaan yhdeksäsluokkalaisten nuorten kokemuksia syrjinnästä, kiusaamisesta ja rasismista. Artikkelissa osoitetaan, että rasismia ja etniseen taustaan liittyvää kiusaamista ja syrjintää esiintyy suomalaisissa peruskouluissa. Kouluissa tapahtuva syrjintä on usein epäsuoraa ja siihen liittyy vaikenemista. Valtaväestön nuorten voi olla vaikea tunnistaa tai tiedostaa ympärillään ilmenevää – tai jopa itse toteuttamaansa – rasistista toimintaa. Etnistä syrjintää esiintyy myös eri maahanmuuttajataustaisten ryhmien välillä.

Artikkeli on julkaistu maantieteellisen aikakauskirja Terran numerossa 129(1).

Lista kaikista Transitin julkaisuista löytyy täältä.

Transit ja EMED Kasvatustieteen päivillä 30.11.-1.12.2017

Jokavuotiset Kasvatustieteen päivät koettiin tänä vuonna Lapin yliopistolla Rovaniemen talvisissa maisemissa.

Transit ja EMED olivat edustettuina useammissa esitelmissä kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan työryhmässä. Esityksissä riitti yleisöä ja myös keskustelu kävi vilkkaana. Hankkeiden johtaja professori Markku Jahnukainen edusti myös konferenssin loppupaneelissa otsikolla “Osallistu ja osaa”.

“Osallistu ja osaa”: puheenjohtajana Heli Ruokamo (vas.), panelisteina Jukka Husu, Eila Estola, Raija Hämäläinen, Markku Jahnukainen, Sirkku Kotilainen, Jari Lavonen ja Kati Mäkitalo-Siegl. Kuvalähde Kasvatustieteen päivät 2017 -Facebook-sivu

Alla maistiaisia Transitin ja EMEDin esitelmistä:

“Lukio on joku kummallinen elämältä puhdistettu alue”: Etnografisi havaintoja tuen tarpeesta, tuesta ja ohjauksen käytännöistä lukiokoulutuksessa

Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant background and/or with special education needs

Vivid discussion in sociological conference (European Sociological Association 2017)

A group of Transit-researchers presented some findings from Transit and EMED at the sociological conference (ESA2017) in Greece. Many discussions on multiculturalism and steering systems that face same difficulties of recognition and resources. Here you find the power points for the presentations:

Unequal transitions in a paradise of equality? Education authorities’ views on the transitions of young people with immigrant backgrounds and/or with special educational needs

Course clear? Concrete educational expectations and abstract career aspirations of immigrant- and Finnish-origin youth

Kevätkuulumisia: kirjaseminaari Tvärminnessä 5.-7.4.

Kevät tulee kohisten, ja samalla myös Transit-hanke harppoo eteenpäin!

Tutkimushankkeen päättymiseen on noin puolitoista vuotta aikaa, ja tässä vaiheessa oli aika kokoontua suunnittelemaan tutkimuksen loppuraportointia. Koko kymmenhenkinen tutkimusryhmä kerääntyi Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusasemalle ideoimaan hankkeen lopputuotosta. Saaristomaisemissa, kevätauringon paistaessa työskentelyolosuhteet olivat kohdallaan!

 

Kirjapalaverissa pohdittiin hankkeen keskeisiä sisältöjä sekä erilaisia mahdollisuuksia tieteelliseen julkaisemiseen. Tutkimusaineisto antaa mahdollisuuksia moneen, ja haasteeksi taitaakin muodostua kiinnostavien ideoiden karsiminen. Alustavan suunnitelman mukaan loppuraportin muodoksi kaavaillaan popularisoitua ja helposti ymmärrettävää, toimitettua artikkelikokoelmaa.

Matka ensi-ideoista valmiiksi tuotokseksi on pitkä. Kirjasuunnitelmien annetaan nyt hautua hetken aikaa, ja tutkimushanke jatkuu sillä välin entiseen malliin. Työn alla on muun muassa liuta tieteellisiä artikkeleita, seuranta-aineiston keräämistä, konferenssiesityksiä Suomessa ja ulkomailla sekä viimeisen vuoden aineistonkeruun suunnittelua.

Aurinkoista kevättä toivottaa koko Transitin porukka!

How are things going in secondary education?

The youth are enjoying secondary education

In the late spring of 2016 we reached 306 of our Transit youth. According to the follow-up survey, the youth were generally satisfied with their current schools. The youth’s school appreciation had increased since the 9th grade, whereas experiences of bullying and discrimination had diminished.

The youth appreciated the independence and the freedom of choice in their current studies, and enjoyed being able to concentrate on their personal interests. Meanwhile, friends and the social sphere of school were considered important as well.

Generally, the youth had received a sufficient amount of help and support during their studies. Five percent hadn’t got enough support for planning their studies, while five percent reported lacking remedial education.

On the right track?

Roughly two thirds of the Transit youth continued their studies in general upper secondary education, while a third continued in vocational education. About five percent of the youth were either attending preparatory vocational training or the 10th grade, continuing their unfinished comprehensive education, taking part in workshop activities or staying abroad.

Nearly ten percent of the youth had considered discontinuing their studies, in consequence of e.g. the heavy workload and the exhaustion inflicted by it. Ten percent were also considering changing tracks from either one vocational school to another, or from general upper secondary education to vocational education.

Still looking

Only a few of the youth were outside all education. They had looked for information about different options from student counselors, the youth counseling services provided by the city and the employment agency. Only a couple of these youth were not planning to reapply in any education.

Uusimpia tutkimustuloksia Kasvatustieteen päivillä

Kasvatustieteen päivät 2016 keräsi Turun yliopistoon satoja kasvatusalan tutkijoita ja työntekijöitä. Konferenssin otsikon (“Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu?“) alle mahtui kahden täyden päivän verran mielenkiintoista ja ajankohtaista, yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimustietoa kasvatustieteiden kentältä. Transit-tutkimuksen uusimpia tuloksia esiteltiin yleisölle usean esityksen voimin. Esityksiin pääset tutustumaan allaolevien linkkien kautta!

Liila Holmberg: Suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tulevaisuusodotukset

Marja-Liisa Mäkelä: Maahanmuuttajatyttöjen aktiivinen toimijuus koulusiirtymistä puhuttaessa

Minna Saarinen: Vertaissuhteiden merkitys maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnassa yhdeksännen luokan yhteishaun aikana

Tuomas Zacheus: Yhdeksäsluokkalaisten kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin kokemuksia Turussa ja pääkaupunkiseudulla