Tutkimuksen eteneminen

Transit-nuorten seuranta

Tutkimukseen osallistuu yhteensä 465 nuorta. Olemme tavoittaneet teidät ysiluokalla ja sen jälkeen kaksi kertaa viime lukuvuonna. Suuret kiitokset osallistumisesta tähän asti!

Tästä eteenpäin toteutamme kaksi kyselyä. Saatte puhelimeen tai sähköpostiin linkin kyselyyn, jonka voi täyttää älypuhelimella tai tietokoneella. Lähetämme myös paperilomakkeita, joiden postitus on ilmaista.

Seuraavan kyselyn teemme nyt keväällä (2017) ja viimeisen kun olette lopettelemassa opintoja lukiossa tai ammattikoulussa (2018). Viimeisenä vuotena pyrimme myös tapaamaan teitä ja tekemään haastatteluja. Arvomme edelleen vastaajien kesken leffalippuja ja loppumetreillä toteutamme luvatun iPad-arvonnan.

Olemme kirjoittaneet tuloksista tutkimusraporttien lisäksi täällä blogimme new-osiossa.

Miten on mennyt toisella asteella?

Nuoret viihtyvät ammattikouluissa ja lukioissa

Tavoitimme kesän 2016 korvilla 306 Transit-nuortamme. Kyselyn perusteella nuoret pitävät opiskelusta toisella asteella. Yhdeksänteen luokkaan verrattuna kouluviihtyvyys on lisääntynyt ja kiusaamiskokemukset ovat entistä harvinaisempia.

kuva11

Mukaviksi opiskeluissa koettiin muun muassa itsenäisyys ja valinnan vapaus, mahdollisuus keskittyä aikaisempaa enemmän juuri itseä kiinnostaviin asioihin. Samalla kuitenkin kaverit ja ryhmähenki ovat tärkeitä asioita ammattikouluissa ja lukioissa.

kuva1

Toisella asteella on ollut hyvin tukea tarjolla: vain noin viisi prosenttia nuorista kokee jääneensä vaille tukea opintojen suunnittelussa. Samoin viisi prosenttia sanoo jääneensä ilman erityisopettajan tukea.

Oikealla alalla?

Transit-nuorista noin kaksi kolmasosaa jatkoi opintojaan lukiossa ja yksi kolmasosa ammattikoulussa. Noin viisi prosenttia nuorista oli valmentavissa koulutuksissa, kymppiluokilla, suorittamassa peruskouluopintoja, työpajoilla tai ulkomailla.

Lähes kymmenen prosenttia nuorista oli harkinnut keskeyttävänsä opintonsa toisella asteella. Syitä olivat muun muassa jaksamisen puute ja opintojen rankkuus. Myös kymmenen prosenttia harkitsi alan vaihtamista, joko ammattikoulusta toiseen tai lukiosta ammattikouluun.

Koppi nuorista!

Vain muutama seuraamistamme nuorista oli koulutuksen ulkopuolella. He olivat hakeneet tietoa koulutusvaihtoehdoista peruskoulun ja toisen asteen opoilta, tulevaisuustiskiltä ja työvoimatoimistosta. Vain pari heistä ei ollut aikeissa hakea uudelleen koulutukseen.

Seuraavan kerran tavoittelemme Transit-nuoria vuodenvaihteessa 2017 ja viimeisen kerran vuonna 2018 nuorten siirtyessä toiselta asteelta eteenpäin.

 

Nuorten oppilaanohjaus ja hyvinvointi pääkaupunkiseudulla

Transit kävi keväällä tapaamassa suunnittelijoita, opoja ja muita nuorten kanssa työskenteleviä ryhmiä.

Nuorten hyvinvointi Helsingissä -seminaarissa. Seminaarissa nuorisotutkijat keskustelivat nuorten tukemisen ja tarpeiden tunnistamisen mahdollisuuksista ja esteistä. Yhdistävänä teemana oli monimuotoisuuden ymmärtäminen ja siirtymien joustavuuden tukeminen. Esityksiin voi tutustua täältä:
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/materiaalit/tapahtumat

Opinto-ohjaajien seminaarissa puolestaan keskusteltiin oppilaan ohjauksen herkkyydestä. Helsingins kaupungin opetusviraston blogista voi tutustua keskusteluun: http://helsinginopetusvirasto.koulublogit.fi/2016/05/25/oppilaanohjaajan-tyossa-tarvitaan-herkkyytta/.

Symposium at Nera

IMMIGRANT YOUTH AND EDUCATIONAL TRANSITIONS IN NORDIC COUNTRIES

44th NERA Congress ‘Social Justice, Equality and Solidarity in Education?’

The population of Nordic countries is rapidly changing more ethnically diverse. The previous research shows that in Nordic countries– in contrast to countries with longer and more widespread tradition in meeting the diverse population (e.g. Australia, Canada) – the educational performance and trajectories of immigrant youth in general tend to remain lower than for the native counterparts. The inclusion of a diverse ethnical population is a major challenge for the schooling and Nordic society in general. This symposium will be based on the findings of three research groups focusing on the experiences of immigrant youth and their families in Finland, Norway and in Sweden. The presentations will describe the educational experiences of migrant youth and/or their transitions to further education and work. The education policy as well as pedagogical implications of the research findings will be discussed.

Nera3Winding paths through school and after – Careers of young Swedes of Non-European origin

LISBETH LUNDAHL & MICHAEL LINDBLAD

Umeå University, Sweden

Not completing secondary education has been linked to multiple interacting causes related to the student and his/her family, to edu­cational practices and policies (Dale 2010; Rumberger and Lim 2008). Generally non-completers have more limited life chances and less oppor­tun­ities for social mobility than other youths; this is also clearly connected to social class, gender, ethnicity and disability. Non-completion increases the risks of un­em­ploy­ment, unsatis­factory working conditions and poverty (Fenton and Dermott 2006). The fact that immigrants are at the margins of the la­bour market in most count­ries (Behtoui 2004; OECD 2010) can be partly explained by lower than average edu­ca­tional attainment (OECD 2010), but socio-economic background and being a re­fugee, migrant or guest worker are also contributory factors (Rumbaut and Komaie 2010).

In Sweden as in other late-modern nations, a ‘transition machinery’ of policies and measures has emerged in the last decades to prevent and repair school failure and drop-out, and support young people´s entrance into the labour market. However unusually far-going de­centrali­sation and marketization of education, and the disappearance of many ‘entrance jobs’ in Sweden have rendered such efforts more difficult. Young people now have to navigate through a veritable jungle of school and educa­tional choices (Lidström et al. 2014). There are further unreasonably large local variations in e.g. special needs education, career counselling and measures addressing young people not in employment, education or training (Lundahl and Olofsson 2014).

Emanating from the research project ‘Unsafe transitions’, funded by the Swedish Research Council, this paper aims to deepen the knowledge of careers in and after school of young people of Non-European origin in Sweden. Based on life-history interviews, we analyse the careers and encounters with the Swedish ‘transition machinery’ of 26 young people (14 males, 12 females) of Non-European origin who failed upper secondary education. Their careers through school and after are also compared and contrasted to the careers of the other young people in a group of altogether 100 young Swedes in their early twenties (mean age: 21.5 years) who left school without complete upper secondary qualifications.

Using careership theory (Hodkinson & Sparkes 1997, Hodkinson 2008), the careers of the young people involved are analyzed in terms of pragmatic-rational choices, routines, breaking points and horizons of action. Departing from a critical perspective (Said 1978, Anthias 2002, Trondman 2007), ‘otherness’ is used to analyse and understand the stories of the young adults.

There are both common denominators and interesting and somewhat unexpected differences in the career patterns over time between youths with Swedish and migration background. The latter encounter certain common difficulties in school, e.g. to be treated as the ‘other’, and also lack of understanding of the common need to work parallel to the studies in order to support the family. They however succeed to get jobs at an early stage to higher extent than other youth in the study – but often what may be considered as dead-end jobs.

References:

Anthias, Floya, (2002) ”Where do I belong? Narrating collective identity and translocational positionality”, Ethnicities: 2 (4): 491-514.
Behtoui, A (2004). “Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Background in the Swedish Labour Market.” Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations 18 (4): 633-660.
Bunar, N (2010). “Choosing for quality or inequality: current perspectives on the implementation of school choice policy in Sweden.” Journal of Education Policy 25 (1): 1-18.
Dale, R (2010). Early School Leaving. Lessons from Research for Policy Makers. NESSE: An independent expert report submitted to the European Commission. European Commission.
Fenton, S & Dermott, S (2006). “Fragmented Careers? Winners and Losers in Young Adult Labour Markets.” Work, Employment & Society 20 (2): 205-221.
Hodkinson, P & Sparkes, A (1997). “Careership: a Sociological Theory of Career Decision Making.” British Journal of Sociology of Education 18, (1): 29-44.
Hodkinson, P (2008). Understanding Career Decision-making and Progression: Careership Revisited. London: John Killeen Memorial Lecture.
Lidström, L, Holm, A-S & Lundström, U (2014). “Maximising Opportunity and Minimising Risk? Young People’s Upper Secondary School Choices in Swedish Quasi-markets.” Young 22 (1): 1-20.
Lundahl, L, Erixon Arreman, I, Holm, A-S & Lundström, U (2013). ”Educational marketization the Swedish way.” Education Inquiry, 4 (3): 497-517.
Lundahl, L & Olofsson, J (2014). “Guarded transitions? Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden.” International Journal of Adolescence and Youth 19 (Supplement 1): 19-34.
OECD. 2010. Equal Opportunities? The Labour Market Integration of the Children of Immigrants. Paris: OECD Publishing.
Rumberger, R & Lim, S A (2008). Why Students Drop Out of School: A Review of 25 Years of Research, California Dropout Research Project Report no 15. University of California Santa Barbara. doi: http://www.cdrp.ucsb.edu/pubs_reports.htm
Rumbaut, R G & Komaie, G (2010). “Immigration and Adult Transitions.” The Future of Children 20 (1): 43-66.
Said, E.W. (1978/2004) Orientalism. Stockholm: Ordfront.
Trondman, M (2007). Cecilias dilemma: att vara eller inte vara ’invandraren’, in Dahlstedt et al (eds) Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Umeå: Boréa Bokförlag.

Children with immigrant backgrounds in Mid-Norway; their school experiences

ÅSA DAHL BERGE & GRO MARTE STRAND

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Research topic

This presentation takes its part of departure in a study of school- home relationships with families of immigrant backgrounds in Mid-Norway. The aim of this presentation is to elaborate on how pupils experience learning, mastery and belonging.

Theoretical and methodology framework

The project builds on a phenomenological research tradition whose purpose is to obtain individuals’ experiences of a given phenomenon (Denzin & Lincoln, 1994). The empirical material builds on 14 videotaped focus group interviews of all together 71 pupils with immigrant background, aged 8, 13 or 16 years. Focus groups are often used to study how knowledge, values and behaviour develop and operate in a given context (Marková, Linell, Grossen & Orvig, 2007).

Nera2Earlier studies have shown that pupils with immigrant backgrounds tend to have lower grades compared to ethnic Norwegian pupils. Regarding experiences of school mastery in Norwegian schools, studies have shown that young people with and without immigrant backgrounds have approximately the same opinion of their performances, despite the fact that their results may be different (Frøyland & Gjerustad, 2012). Furthermore, the same study indicate that young people with immigrant backgrounds have a more positive experience of the learning environments than ethnic Norwegian pupils have, and that they also experience their parents to have high expectations when it comes to school results and plans of higher education.

Expected conclusions/findings

In the data analysis, we looked for discursive patterns in order to develop a framework to limit the material (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2007). We will present findings according to the following discourses; i) The significance of being understood, ii) the significance of expectations, iii) the significance of coping, iv) the significance of mastery, v) the significance of belonging, and vi) the significance of support.

Relevance to Nordic educational research

According to White Paper 6 (2012 – 13) there is a lack of knowledge about the learning environment for pupils with immigrant backgrounds in Norwegian schools. By sharing these pupils experience of their own schooling, the aim of this study and presentation is to contribute to strengthen this knowledge, a knowledge that is important in the development of a diverse and inclusive school.

References

Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999). Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: sage Publications
Fairclough, N. (2007). The contribution of discourse analysis to research and social change. In N. Fairclough, G. Cortese, & P. Ardizzone (eds.). Discourse and contemporary social change (pp. 25-48). Bern: Peter Lang.
Frøyland, L. & Gjerustad, C (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo [Friendship, education and future plans. Differences and equalities among adolescents with and without immigrant backgrounds]. Oslo: NOVA-rapport 5/12.
Marková, I., Linell, P., Grossen, M., & Orvig, A.S. (2007). Dialogue in focus groups. Exploring in socially shared knowledge. London: Equinox Publishing.
White Paper 6 (2012 – 2013). En helhetlig integreringspolitikk (A holistic integration policy). Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Immigrant youth in transition to upper secondary education in Finland

MIRA KALALAHTI, JANNE VARJO, TUOMAS ZACHEUS, MARJA-LIISA MÄKELÄ, MINNA SAARINEN, JOEL KIVIRAUMA & MARKKU JAHNUKAINEN

University of Helsinki & University of Turku, Finland

TRANSIT project is a prospective, longitudinal study exploring the educational transitions of > 400 students from compulsory education (Grade 9) to upper secondary education during 4 years period. The target group has been recruited from several schools from Helsinki metropolitan area and from Turku region. The study goal is to reach a comprehensive picture of the variety of trajectories of immigrant/multicultural youth, compare those to the native counterparts’ trajectories and explain the transition mechanisms.

Firstly, this presentation will describe these young people’s educational aspirations as well as their school experiences while still in compulsory school. This data was gathered in the end part Grade 9, when they need to apply to upper secondary education. Main findings are that compulsory school experiences of immigrant youth were more positive than for native Finns, although they reported to have experienced more difficulties related to learning and studying. The future educational aspirations for both groups were found to be very similar. This positive orientation despite the difficulties could be called as ‘immigrant paradox’: based on the register-based previous research, the immigrant students tend to drop-out of further studies significantly more often than non-migrants.

Secondly, the presentation will describe the actualized educational situation of the follow-up group after the transition from compulsory to upper secondary schools. This data is gathered during Fall 2015 using short mobile surveys and/or phone interviews. The actualized situation during the first post-compulsory year will be compared to the educational choices made during the Grade 9 using person-oriented approach.

A transition well done! Preliminary findings from the first follow-up

The first follow-up of the Transit-project is now successfully completed! Here’s some preliminary findings:

The first questionnaire was executed in turn of the year 2014–2015, during the last year of comprehensive school (9th grade). At that point the joint application for secondary education was ahead, but the final choices had not been made yet. The first sample consists of 445 students altogether; 284 (64%) of them were Finnish-origin majority, i.e. by definition both parents and their offspring were born in Finland. Whereas, 161 (36 %) of them were youth with immigrant origin, i.e. in broad terms, persons who are born abroad, or whose parents are born outside Finland.

The follow-up data was gathered from the youth during October 2015, when the joint application for upper secondary education was assuredly finilised and the youth settled for the upper secondary education. For the follow-up, we were able to get the information concerning the upper secondary transitions from 412 of those youths that participated in the first survey (93 %). The sample loss for the first follow-up was 34 (n = 17 immigrant-origin youths). 61 per cent of the youths answered to a questionnaire concerning their educational status in upper secondary education, where 30 per cent of the youths were not reached but the information was gathered from the joint application system and upper secondary schools.

We were especially interested if immigrant-origin and Finnish-origin youth share the same expectations towards upper secondary education, and is the transition to upper secondary education different among immigrant-origin youth when compared to Finnish-origin youth?

High hopes: Expectations for upper secondary education

The youth’s school choice after 9th grade was inquired in the first survey through an open question about their expectted first choice for secondary education. The answers were categorized as general upper secondary school, vocational school or unsure, the latter including both the respondents with an explicit mention of being unsure as well those who left the question unanswered.

figure1

In general, the youth’s expectations for upper secondary education were rather similar. Of all the youth, a little more than the half were aimig for general upper secondary education while roughly a fourth were going to apply to vocational schools. Although the Finnish-origin youth were aimig for general upper secondary school slightly more often than the immigrant-origin youth, the difference was not significant enough to imply that the mere origin, either Finnish or immigrant, would predict the youth’s choice between upper secondary and vocational education. Nevertheless, in comparison with origin and gender, girls were aimig for upper secondary education more often than boys, the extremes being Finnish-origin girls and immigrant-origin boys. Girls seemed to be surer about their choice than boys. Of the boys with immigrant origin, more than a fourth either left the question unanswered or reported being unsure about their school choice.

In addition to the school choice, the youth also estimated their actions after 9th grade with statements about continuing to 10th grade, seeking a job and taking a gap year. The statements were not exclusive, so a respondent could simultaneously estimate a high probability for e.g. seeking a job and applying to a school.

By average, the youth with Finnish origin were aiming for general upper secondary schools with slightly stronger certainty than the immigrant-origin youth. Girls were aiming for upper secondary education with more certainty than boys, who were more certain about applying to vocational education. However, these differences were not statistically significant. Boys with immigrant background stood out from the data as they averaged higher on their estimation about applying to vocational school and seeking a job.

One of our background assumptions was that the difficulties the immigrant-origin youth have in attaching the upper secondary education, might have its explanation on socio-economic background factors and difficulties in learning. We used logistic regression analysis to analyse whether these factors as well as goal orientations might have an effect on expectations concerning upper secondary education choices.

Generally as for the goal orientations of learning, schooling difficulties and school appreciation, the logistic regression analysis revealed that especially avoidance orientation, learning orientation and schooling difficulties enhances the educational choices. Those youths that were more avoidance orientated, and those who have severe difficulties in schooling, seemed to avoid the (academic) general upper secondary education. Nevertheless, the youth that set their goal-orientation on learning (compared e.g. with achievement-orientation), choose also statistically often vocational education.

In the second models of the analysis, we added the socio-democraphic features (family’s education level, origin and gender) of the youth into the analysis. The outcomes validated earlier findings stating that educational attachments and achievements socio-economically related. We run the analysis for several dimension measuring immigrant-origin related features that might have an effect on the upper secondary education choices, e.g. the country of the origin, the generation of the immigration, the Finnish skills of parents and the youths, but none of them proved statistically significant effect on choices for the upper secondary education. The only factor that had a strong effect was the education level of parents: university educated parents increased the odds for choosing the general upper secondary education and decreased the odds for the vocational choice. As the origin was included simultaneously in the model 2, we might argue that there are no statistically significant differences in upper secondary education expectations between immigrant and Finnish origin youth, if the effects of the goal-orientations, attitudes and schooling difficulties are taken into account.

First steps taken: Transition to upper secondary education

We were able to follow the transition from comprehensive lower secondary education to upper secondary tracks from 412 of our respondents. Figure 2 illustrates the intertwinement of educational expectations at the 9th grade and the post-comprehensive status at the first semester after comprehensive education. Generally, the youth had achieved the upper secondary track they expected to apply at the 9th grade quite well. As for general upper secondary education, over 90 per cent of Finnish-origin youths were in the education track they had applied for. Among the immigrant-origin youth, there was more mismatching of the expectations and the destinations: 24 per cent of boys (n = 6) and 15 per cent of girls (n = 7) that were applying for general upper secondary did not apply or were not accepted to general upper secondary education. The mismatching was more obvious among immigrant-origin boys. They were also most often located in additional or preparatory programs. The ones, who were still hesitating their choices a couple of months before the joint application, were most often accepted to vocational education, especially immigrant-origin youth. Fifth of the immigrant-origin youth hesitating their choices (3 girls and 5 boys) were in additional or preparatory programs or was not accepted to upper secondary education. In general, the group of immigrant-origin youth seemed to share more variation in transition from expected choices to attaching upper secondary education. Based on plurality and variety of choices of immigrant-origin youth, it can be argued that upper secondary choice was somewhat easier for Finnish-origin young.

firue2The variety of post-comprehensive status is apparent in Figure 3. Generally, it seems that Finnish universalistic transition regime is working reasonably well: less than five per cent of the youth were not accepted in education or dropped out from it; dropping out and not accepted being more common among immigrant-origin youths. Second generation immigrants seemed to follow the educational paths of the Finnish-origin youth, whereas first generation immigrants were navigating more often to vocational education and other additional education programmes.

figure3

Observing the post-comprehensive status more detailed the pathways were gendered in both Finnish-origin and immigrant-origin groups. As girls preferred general upper secondary education in their expectations, they have also more often been selected for one. There seem to be more plural pathways for immigrant-origin boys, where the vocational track is more common than others and almost one fifth of the boys are in different additional or preparatory programs, or we have lost their track.

Kasvatustieteen päivät

Transit-tutkijat osallistuivat esittelivät aktiivisesti tutkimusta ja osallistuivat nuorten koulutuspolkuja koskevaan keskusteluun. Seuraavassa tutkijoiden esityksiä:

Liila Holmerg, Markku Jahnukainen & Joel Kivirauma: Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat.

Johanna Holopainen: Maahanmuuttajanuorten toisen asteen koulutussiirtymät – kouluviranomaisten käsityksiä onnistumisista ja rakenteellisista rajoitteista.

Mira Kalalahti, Janne Varjo & Markku Jahnukainen: Maahanmuuttajanuoret koulupoluilla.

Marja-Liisa Mäkelä: The Finnish multicultural educational policy and the effects on the compulsory education from the late 1990’s to 2010 decade. What is the educational context the immigrant youth have been living with?

Minna Saarinen: “Ja ollaan sellasii, kun haluu ite olla” – maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnat yhdeksännen luokan yhteishaussa.

Tuomas Zacheus: Sopiiko John Ogbun malli vähemmistötaustaisten oppilaiden koulusuoriutumisesta Suomeen?