The Dynamics of Career Guidance Policies (GUIDE)

Delayed continuation to secondary and tertiary education, as well as the considerable numbers of drop-outs and late transitions to working life are commonly recognised as major problems in education, employment and social policies.  As consequence, guidance and career management skills have risen high on various policy agendas nationally and supranationally. Nevertheless, whilst guidance has become increasingly wide-ranging, it has become so multidimensional that organising and governing guidance work at national and local levels has become increasingly difficult. The aim is to explore the dynamics of career guidance -systems and institutions providing career guidance at national and local levels and their interaction in order to help to develop career guidance, but also the interaction between administrative sectors and other institutions.

Katkokselliset koulutuspolut ja myöhäiset siirtymät koulutuksesta työelämään ovat laajasti tunnistettuja koulutus-, työvoima- ja sosiaalipoliittisia ongelmia, joihin pyritään tyypillisesti vastaamaan ohjausta kehittämällä. Monisektoraalisuudesta johtuen ohjauspalveluiden kokonaisuus on sekava. Tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida koulutus- ja työuraohjauksen hallintaa kansallisella ja paikallisella tasoilla Suomessa. Projektin teoreettisena ja menetelmällisenä lähtökohtana on tarkastella ohjauksen politiikkoja instituutioiden ja toimijoiden välisten suhteiden säännönmukaisuuden, dynamiikan, avulla. Monimenetelmällisen analyysin avulla politiikkadokumenteista ja asiantuntijahaastatteluista hahmotellaan koulutus- ja työuraohjauksen hallinan haasteita sekä niihin kansallisella ja paikallisella tasolla kehitettyjä ratkaisumalleja poliittisen päätöksenteon sekä kehittämisen taustaksi.