Kasvatustieteen päivät

Transit-tutkijat osallistuivat esittelivät aktiivisesti tutkimusta ja osallistuivat nuorten koulutuspolkuja koskevaan keskusteluun. Seuraavassa tutkijoiden esityksiä:

Liila Holmerg, Markku Jahnukainen & Joel Kivirauma: Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat.

Johanna Holopainen: Maahanmuuttajanuorten toisen asteen koulutussiirtymät – kouluviranomaisten käsityksiä onnistumisista ja rakenteellisista rajoitteista.

Mira Kalalahti, Janne Varjo & Markku Jahnukainen: Maahanmuuttajanuoret koulupoluilla.

Marja-Liisa Mäkelä: The Finnish multicultural educational policy and the effects on the compulsory education from the late 1990’s to 2010 decade. What is the educational context the immigrant youth have been living with?

Minna Saarinen: “Ja ollaan sellasii, kun haluu ite olla” – maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnat yhdeksännen luokan yhteishaussa.

Tuomas Zacheus: Sopiiko John Ogbun malli vähemmistötaustaisten oppilaiden koulusuoriutumisesta Suomeen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *