Uusia Transit-julkaisuja

Transitin julkaisuluettelo kasvaa kohisten.

Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla

Marja- Liisa Mäkelä, Mira Kalalahti ja Janne Varjo tutkivat artikkelissaan, millaiseksi monikulttuurisuus ja monikulttuurinen oppilas rakentuvat peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuosina 1994, 2004 ja 2014.

Kirjoittajat totevat, että kansainvälistymiskehitys näkyy opetussuunnitelmissa, joissa monikulttuurisuudesta ja globaaliudesta on vuoteen 2014 mennessä tullut osa arkipäivää: “Globaalissa maailmassa monikulttuurinen kompetenssi on käypää valuuttaa, jota suomalainen kansallinen opetussuunnitelma pyrkii tarjoamaan” (Mäkelä, Kalalahti & Varjo 2017, 29). Samalla monikulttuurinen oppilas rakentuu kuitenkin usein toiseuden kautta. Opetussuunnitelma alleviivaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, mutta etnisen toimijuuden kautta määrittyvän oppilaan riskinä on kuitenkin joutua eksoottisen kulttuurilähettilään rooliin suomalaisessa luokkahuoneessa.

Artikkeli on julkaistu verkkojournaalissa Kasvatus ja aika ja se on luettavissa täällä.

Cultural minorities in Finnish educational opportunity structures

Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti ja Janne Varjo pohtivat koulutksellisen epätasa-arvon kysymyksiä hyödyntäen nigerialais-yhdysvaltailaisen John Ogbun jäsennyksiä etnisistä vähemmistöryhmistä sekä mahdollisuuksien rakenteen (opportunity structure) käsitettä.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän, ja laajemmin yhteiskunnan, mahdollisuuksien rakenne eli sen tarjoamat vaihtoehdot, mahdollisuudet tai riskit eivät ole samanlaisia kaikille. Kirjoittajien mukaan yhden rakenteen sijaan on oikeammin olemassa erilaisia mahdollisuuksien rakenteita yhtäaikaisesti – esimerkiksi erilaisille vähemmistöryhmille. Kirjoittajien mukaan Ogbun jäsennys vapaaehtoisiin ja ei-vapaaehtoisiin maahanmuuttajiin voi auttaa ymmärtämään eri ryhmien asemoitumista suomalaisen yhteiskunnan asettamiin mahdollisuuksien rakenteisiin.

Pääset lukemaan Research on Finnish Society -journaalissa julkaistun artikkelin täältä.

Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset

Zacheus ym. hyödyntävät Transit haastatteluaineistoja ja analysoivat artikkelissaan yhdeksäsluokkalaisten nuorten kokemuksia syrjinnästä, kiusaamisesta ja rasismista. Artikkelissa osoitetaan, että rasismia ja etniseen taustaan liittyvää kiusaamista ja syrjintää esiintyy suomalaisissa peruskouluissa. Kouluissa tapahtuva syrjintä on usein epäsuoraa ja siihen liittyy vaikenemista. Valtaväestön nuorten voi olla vaikea tunnistaa tai tiedostaa ympärillään ilmenevää – tai jopa itse toteuttamaansa – rasistista toimintaa. Etnistä syrjintää esiintyy myös eri maahanmuuttajataustaisten ryhmien välillä.

Artikkeli on julkaistu maantieteellisen aikakauskirja Terran numerossa 129(1).

Lista kaikista Transitin julkaisuista löytyy täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *