Nuorten oppilaanohjaus ja hyvinvointi pääkaupunkiseudulla

Transit kävi keväällä tapaamassa suunnittelijoita, opoja ja muita nuorten kanssa työskenteleviä ryhmiä.

Nuorten hyvinvointi Helsingissä -seminaarissa. Seminaarissa nuorisotutkijat keskustelivat nuorten tukemisen ja tarpeiden tunnistamisen mahdollisuuksista ja esteistä. Yhdistävänä teemana oli monimuotoisuuden ymmärtäminen ja siirtymien joustavuuden tukeminen. Esityksiin voi tutustua täältä:
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/materiaalit/tapahtumat

Opinto-ohjaajien seminaarissa puolestaan keskusteltiin oppilaan ohjauksen herkkyydestä. Helsingins kaupungin opetusviraston blogista voi tutustua keskusteluun: http://helsinginopetusvirasto.koulublogit.fi/2016/05/25/oppilaanohjaajan-tyossa-tarvitaan-herkkyytta/.