9. luokan tilanne ja suunnitelmat

Transit-tutkimuksen ensivaiheen aineistonkeruu ja niistä koostettu tiivistelmä on valmistunut. Havainnot osoittavat, että peruskoulun päättöluokalla nuorten tulevaisuusodotukset ja ajatukset ovat varsin yhdenmukaisia ja positiivisia. Koulunkäynti on pääsääntöisesti kivaa ja suurin osa nuorista on suunnitellut lukio- tai ammattikouluopintoja. Maahanmuuttajataustaiset nuoret tuntuvat orientoituvan koulutukseen suomalaistaustaisia nuoria päämäärätietoisemmin ja tähtäävän hieman useammin suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Heidän koulukokemuksissaan on kuitenkin usealla alueella läsnä opiskeluvaikeudet ja tulevaisuudenodotuksissa tunne ulkopuolisuudesta. Kaikkiaan nuorista lähes kaikki ovat kuitenkin hyvin tyytyväisiä elämäänsä. Lue lisää: 9.luokan tilanne ja suunnitelmat.

Tervetuloa/ Welcome

Tervetuloa Transit-tutkimushankkeen kotisivuille!

Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeessa työskentelevistä tutkijoista, tutkimuskouluista ja tuloksista.

Welcome to visit Transit research group’s blogsite!

Here you will find information about the researchers working on the project, the participating schools and results.