Digiprojekti syksyn alkaessa

Osastokurssien alkaminen

Syksyllä alkavat ensimmäiset osastokurssit (ks. aiempi postaus) ja niistä aivan ensimmäisenä käytännöllisen teologian metodikurssi. Osastolla on rohkeasti päätetty tänä vuonna toteuttaa osa metodiopetuksesta osaston kaikille maisteriopiskelijoille etäkurssina.

Ideana kurssilla on valmentaa tutkielman teon prosessiin ja syventää heidän teoreettista osaamistaan oppiaineessa. Apuna kurssilla tulee olemaan professorien 10 min videoluentoja omasta oppiaineestaan, omatoimisia tehtäviä sekä opiskelijoiden välistä verkkotyöskentelyä.

Syksyn koulutukset

Vuoden alussa alkavat Avoimen yliopiston kanssa toteutettavat yhteistyökurssit (ks. projektin suunnitelma). Näiden tueksi järjestetään myöhemmin syksyllä koulutus, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuoda uusien etäkurssien opettajien/suunnittelijoiden avuksi vastaavien lähiopetuskurssien opettajat ja heidän kokemuksensa. Näin voidaan kokemusten ja resurssien jakamisen lisäksi auttaa sitä, että etä- ja lähiopetustoteutukset eivät tarpeettomasti eriydy toisistaan.